wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

pompy parowej i mokre spalania: wyjaśnienia i przedstawienia
Remi Guillet.

pompa parowa

Po uruchomieniu na początku 1970 lat badań i rozwoju pieców kondensacyjnych (produkty spalania), aby ograniczyć kondensację spalin powietrza z paliwem, który był nowy w tym czasie, gazu naturalne, odpowiednio zwiększyć efektywność spalania z tego rodzaju źródła ciepła, kryzys energetyczny w następstwie szoku naftowego 1973 mieli możliwość kontynuowania tej drogi do rozszerzenia ich zakresu aplikacji (w rzeczywistości bardzo małe!).

W istocie, efektywne kondensacji wody wytworzonej w procesie spalania w generatorze ciepła zakłada się, że najniższa temperatura "źródła zimna", lub temperatury wody przepływającej tam, w przypadku kotła jest niższa niż temperatura punktu rosy gazów spalinowych wytwarzanych (około 60 ° C, w przypadku produktów spalania gazu ziemnego).Można nawet zauważyć, że para wodna nie jest czysta, kondensacja nie jest izoterma oraz znaczna kondensacja obejmuje odrzucenie produktów spalania przynajmniej 15 ° C poniżej temperatury punktu rosy: ograniczenie znacznie ograniczając stosowanie kondensacyjny pole generatorów.

Tak, jak poszerzyć zakres wiedzy, że temperatura wody grzewczej w pętli, wracając kocioł osiąga 70 ° C? zwiększanie ciśnienia produktów spalania, oddzielając pary wodnej z innymi gazami? Wiele rozwiązań zaproponowanych przez inżynierów i innych naukowców zaangażowanych w badania termicznego po szoku naftowego 1973.

W moim przypadku, proponowane rozwiązanie było zwiększenie naprężenia pary wodnej w produktach spalania w piecu, prowadzenie wymiany (ostatecznym) entalpii między gazów wychodzących ( nasyconej pary wodnej po zakończeniu pierwszej sekwencji kondensacji w kondensacyjnego pieca lub częściej w odzysku ciepła / skraplacza związane z tradycyjnym generatora) oraz powietrza do spalania, przy czym wymiana odnosząca się do obu resztkowe ciepło jawne recyklingowi podgrzewania powietrza przychodzącego i utajonego ciepła resztkowego kondensacji po ostatecznym kondensacji pary wodnej z boku wychodzącego gazowej i zawracane przez odparowywanie tej wody do powietrza wlotowego jak dobrze nawilżone.

Z ilościowego punktu widzenia, w tym końcowym etapie wymiany, wszystko dzieje się pompy parowej, jak gdyby nie było pompowania pary wodnej zawartej w gazach wychodzących odzysku / skraplacza recykling tego pary w przychodzącym powietrzu.Odpowiednio, na koniec tej wymiany ciepła jawnego i utajonego uwalniane do komina coraz niemal do zera, sprawność spalania osiągnęła maksimum lub 100% (na podstawie wartości opałowej paliwa)

Idąc w dokumencie

więcej: "Spalanie na mokro" wyjaśnione przez R.Guillet na forums

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *