Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Pobieranie: Pantone Badanie silnika UQAR

Eco-Energy projektu: agregat prądotwórczy przeprojektowany przez Jean-Mathieu Santerre i Simon-Nicolas Deschênes (Team H05-CM E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Kanada jest kompleksowe badanie projektu prowadzone 2 przez studentów inżynierii na Uniwersytecie w Rimouski. Przeczytać streszczenie: Badanie generatora Pantone na University of Quebec w Rimouski download (rejestracja [...]

Pobierz: Raport na temat transportu miejskiego: energia i organizacja

Badania technologiczne projekt prowadzony przez Christophe'a Martz do ENSAIS i obsługiwane pod koniec stycznia 2001. Jest to badanie zatorów w ośrodkach miejskich i podsumowania różnych rozwiązań technologicznych, które mogłyby poprawić jakość powietrza i warunków ruchu w centrach miast. jednomyślny wniosek: organizacja i zachowanie [...]