Pobierz: Eksperymentalna instalacja kotła lub palnika w procesie Pantone

Wstępne badanie eksperymentalnego zestawu kotła w oparciu o technologię Pantone. Słowa kluczowe: kocioł, montaż, eksperymenty, proces Pantone, analiza, hipotezy, obserwacje, ulepszenia Wprowadzenie Proces P.Pantone GEET był przedmiotem końcowego projektu badawczego przeprowadzonego w Ensais w celu uzyskania Inżynier ENSAIS energetyka sektor mechaniczny. Nie będziemy prezentować [...]

Pobierz: Patent wynalazku: poprawa działania reformatorów katalitycznych lub nie

Tytuł patentowy Usprawnienie działania reaktorów fizykochemicznych stosowanych przed systemami przetwarzania energii, aw szczególności silników cieplnych Słowa kluczowe: Reformowanie, reformowanie, kraking, kraking, parowanie, kraking katalityczny, kraking termiczny, katalizator, ogniwo paliwowe, wodór, synteza, dotlenienie, autotermia, egzotermia, endotermia. Numer patentu: FR2858364 Wynalazcy: Martz [...]