Wdrożenie gospodarki społecznej i solidarnej (ESS)

Czy chcesz przyczynić się do rozwoju bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa? Czy masz aspiracje przedsiębiorcze? Zacznij od ekonomii społecznej i solidarności (ESS)! W poniższych wierszach przedstawiamy sprężyny ESS i dajemy ci klucze, które pomogą Ci zainicjować projekt.

ESS: prezentacja

Jeśli ta zasada ci ucieka, spróbujmy ją zdefiniować i przedyskutować główne sektory, na których się opiera. Poszukiwanie sensu, troska o interes ogólny, przyszłość planety ... mogą znajdować się w centrum ludzkich obaw napędzany duchem przedsiębiorczości, Profile, które można zarejestrować w ESS, w cel pogodzenia gospodarki i społeczeństwa, niezależnie od charakteru projektu. SSE zrzesza firmy prawa prywatnego, non-profit lub o ograniczonej działalności, których podmioty chcą odpowiedzieć na wiele wyzwań, przed którymi stoimy: zatrudnienie, edukacja, ekologia itp.

W szczególności mogą to być na przykład projekty mające na celu walczyć z ubóstwo energetyczne, wyeliminować nadmierne zadłużenie i promować ponowne wykorzystanie odpadów.

Sektory

We Francji SSE reprezentuje trochę więcej zadań 6 w 10 w dziedzinie działań społecznych. Stanowi ponad połowę miejsc pracy w sporcie i rekreacji (dokładnie 57%) i znacząco przyczynia się do działalności finansowej i ubezpieczeniowej, z prawie jedną trzecią miejsc pracy w terenie.

W sektorach społecznym i medyczno-społecznym potrzeby rekrutacyjne są zróżnicowane i zróżnicowane. W szczególności zainteresowane struktury potrzebują edukatorów, personelu pielęgniarskiego, pracowników socjalnych i specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie sprzątania, gastronomii i konserwacji. Przedsiębiorcy społeczni są rzeczywiście w kontekście: starzejący się kraj, ponieważ do 700 r. Francja rzeczywiście czeka 000 2025 emerytów: tyle samo seniorów, którzy będą musieli zostać objęci opieką i zastąpieni. Obecnie istnieje około 222 000 zakładów zatrudniających 2,37 miliona pracowników, co stanowi 10,5% ogółu zatrudnionych we Francji.

Czytaj także: Opé2017, platforma partycypacyjna przeciwko planowanemu starzeniu się

ekonomia społeczna

Forma prawna

Zdefiniowane przez swoje praktyki i cel, ESS nie narzuca żadnej szczególnej struktury prawnej, Fundacja, spółdzielnia, przedsiębiorstwo wzajemne, użyteczność, biznes społeczny ... od Ciebie zależy, które z nich najlepiej pasuje do twojego projektu. Dla informacji stowarzyszenia mają najwyższy poziom solidarnego zatrudnienia (78% w porównaniu do 13% w przypadku spółdzielni). Istnieją mikroprzedsiębiorstwa, a także duże organizacje, przedsiębiorcy społeczni o zróżnicowanych celach, którzy wymieniają się doświadczeniami na przykład dzięki sieci Mouves. Sektor także popularny wśród niezależnych którzy chcą rozpocząć działalność ludzką, ciesząc się korzyściami płynącymi z samozatrudnienia, szeroko wymienionymi na platformie pole-autoentrepreneur.com.

Ekologia i SSE

Czy chcesz zainspirować się konkretnymi inicjatywami ekologicznymi realizowanymi już przez przedsiębiorców? W badaniach i działaniach zidentyfikowano niektóre z nich: Regionalna Agencja Energii Klimatycznej (AREC) i Regionalna Dyrekcja ds. Środowiska i Energii (DRIEE) w Ile-de-France opublikowały raport zatytułowany „Podmioty SSE wprowadzające innowacje w służbie transformacji ekologicznej”.

W tym dokumencie znajdujemy przykłady praktyk zidentyfikowanych w regionie paryskim reagować na problemy środowiskowe, Myślimy przede wszystkim o stowarzyszeniu Aurore, które zajmuje się pielęgnowaniem więzi społecznych i solidarności poprzez ogrodnictwo, podczas gdy stowarzyszenie Au fil de l'eau stara się przybliżyć obywateli do ich kursów. poprzez organizowanie solidarności i ekologicznych działań rzecznych.

Czytaj także: Dla większej solidarności między kapitałem a pracą, większej równości wynagrodzeń

Od ekologicznych po tryby czystsze przenoszenie

Sposób pracy, produkcji i konsumpcji to inne wymiary, na które podmioty SSE mają znaczący wpływ. Również w Île-de-France wiele struktur wyróżnia się swoimi cnotliwymi działaniami. To przede wszystkim Halage, która edukuje pracowników w zakresie przyjaznych dla środowiska gestów, Wimoov, który mobilizuje partnerów do pracy wokół firmy projekt zrównoważonej mobilności, stowarzyszenie La Bouilloire założone w 2000 r., co ilustruje racjonalizacja sposobów podróży i czasu podróży pracowników… Nie zapominając o IDEMU specjalizującej się w szkoleniu pracowników socjalnych w zakresie zapobiegania ubóstwu paliwowemu.

Projekt w SSE? Praktyka

Aby Twój projekt odniósł sukces i został graczem SSE, oto główne kroki do osiągnięcia.

Najpierw musisz zidentyfikować swoją potrzebę w stanie odpowiedzieć : innowacja, nowa organizacja lub połączenie kilku umiejętności. Podobnie jak wybrany urzędnik w tej dziedzinie, w twoim najlepszym interesie jest uczestniczyć w spotkaniach sąsiedzkich, interesować się wszystkimi lokalnymi zagadnieniami i brać udział w popularnych wydarzeniach dla profesjonalistów. Aby określić model ekonomiczny, który utrzymuje wodę, konieczne jest wcześniejsze solidne wyobrażenie, które naprawdę służy obywatelom i planecie.

Faites spis projektów podobnych do twojego, Mogą to być ludzie, którzy przygotowują się do rozpoczęcia działalności i ci, którzy już odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby. Od Ciebie zależy, w jakim stopniu możesz wnieść wartość dodaną do tego typu projektu, a nie jeden z jego wielu zamienników.

Czytaj także: Philippe Séguin potępia oszustwo związane z długiem publicznym

Niezależnie od tego, czy jest to stowarzyszenie, czy inna forma działalności, musisz koniecznie zarejestrować się w podejście do użyteczności publicznej, Bez fałszywej pokory: podejmij swoje zaangażowanie i przyciągnij jak najwięcej światła reflektorów swojej działalności. Krewni, byli koledzy z pracy, interesariusze SSE, z którymi mogłeś się skontaktować, hałasują i zdobyć wiarygodność pokazując, że Twoje pozycjonowanie jest zgodne z zasadami zielonej i zjednoczonej gospodarki.

Konkretny biznesplan

Pisanie przekonującego biznesplanu jest warunkiem koniecznym nawet we wspólnocie solidarności. Jeśli jednak twój projekt nie jest przeznaczony przede wszystkim do generowania zysków, musisz jednak zbuduj solidny folder co pomoże również zwiększyć wiarygodność rozmówców. Pomoże ci w poszukiwaniu funduszy i partnerstw, a także w twoich wysiłkach komunikacyjnych.

Pod koniec tej fazy będziesz tym bardziej przygotowany do promowania swojego projektu. Pamiętaj o tym Twoja aktywność będzie uczestniczyć w rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny i środowiskowy. Jako taki jest szczególnie prawdopodobne, że będzie wspierany przez aktorzy polityczni.

Masz pomysł Projekt solidarności, gospodarki społecznej i ekologicznej? Porozmawiaj o tym na naszym forum zrównoważonej gospodarki

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *