Mikrobiologiczna wodór produkcji ogniw paliwowych


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Zespół Penn State and Society Ion Power (Delaware) opracował mikrobiologicznego ogniwa paliwowego (MFC) umożliwiają zarówno do rozkładu materii organicznej i produkcji wodoru.

Klasyczny MFC (opracowany w celu zrekompensowania kosztów oczyszczania ścieków) wytwarzają energię elektryczną z reakcji redoks uczestniczących w procesie rozkładu odpadów organicznych przez bakterie.

Nowe urządzenie, o nazwie BEAMR dla Assisted Microbial Reactor-BioElectrochemically, oparte z kolei na wykorzystaniu wodór wytwarzany przez fermentację bakteryjną. W normalnych warunkach, to proces konwersji związków węglowodanowych w ograniczonej ilości wodoru i rodzaju odpadów kwasu octowego. Dzięki zastosowaniu niskiego napięcia (około 250 mV) do beztlenowego MFC, Bruce Logan i wsp, są jednak w stanie zwiększyć potencjał elektrochemiczny bakterii, a tym samym ich zdolności do rozkładania cząsteczki fermentacji produktów ubocznych. Byli oni w stanie odzyskać w postaci gazowego wodoru nad 90% protonów i elektronów z utleniania octanu bakteriami. Wodór odblokowania samo paliwo do komórki, która wytwarza przyłożonego napięcia. Ta prosta stymulacja można wyciągnąć z biomasy cztery razy więcej wodoru niż pojedynczego fermentacji.

Teoretycznie zasada doświadczane przez badaczy nie ogranicza się do związków węglowodanowych; może być skuteczna
z każdej rozpuszczalnej substancji organicznych ulegających biodegradacji.

NYT 25 / 04 / 05 (ogniwami paliwowymi wyciąga bakterii) Źródło.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *