Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Nauka o telepracy. Raport studentów inżynierii ENSAIS

Autor: C.Martz i C.Stefani, grudzień 2000

Wprowadzenie

Telepraca jest często kojarzona z wartościami takimi jak powrót na wieś, firma wypoczynkowa lub ponowne połączenie z jednostką rodzinną. Dla niektórych jest to wektor niepewności zatrudnienia, dla innych jest wyrazem nowego podziału pracy w sektorze usługowym, nawet manifestacją „wirtualnego przedsiębiorstwa”.

Liczbę telepracowników szacuje się na prawie 16.000 we Francji. Oczekuje się, że w 300.000 będzie o telepracowników 2005. Pojawienie się nowych czynników zewnętrznych, takich jak gwałtowna zmiana mentalności, spowodowałoby jednak znaczny wzrost tych liczb, jest to scenariusz dobrowolny. Rozwój telepracy może zatem być ważniejszy w tym scenariuszu. Mając to na uwadze, we Francji w ciągu dziesięciu lat mogą pojawić się telepracownicy 500.000.

Spróbujemy dokładnie określić, czym jest telepraca, relacje między pracownikiem a pracodawcą, które on generuje. Ponadto zobaczymy, jakie problemy pojawiają się podczas konfigurowania telepracy w firmie i jak je rozwiązać.Definicja telepracy

Musimy najpierw zauważyć trudność w precyzyjnym zdefiniowaniu telepracy. Oto kilka definicji telepracy podanych przez różnych aktorów lub świadków tej nowej formy organizacji pracy:
- Słownik: „Organizacja decentralizuje zadania, pracownik realizuje je zdalnie za pomocą telekomunikacji. ”.
- To, co daje europejska karta pracy na odległość: „Praca na odległość definiowana jest jako sposób pracy poza zwykłym miejscem pracy tylko poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne. Praca zdalna pozwala ćwiczyć
z jego domu, ze zdecentralizowanych wspólnych biur lub zostać nomadycznym robotnikiem. ”.
- Podawane przez samych telepracowników: „Oferować usługi komunikacyjne przy użyciu standardowych rozwiązań. Wykonuj usługi zasadniczo zdalnie, aby zagwarantować konkurencyjne ceny.
- Definicja prawna: „Praca wykonywana przez grupę pracowników, albo z ich miejsca zamieszkania, albo z miejsca zamieszkania, którzy zależą od jednego lub więcej pracodawców, których siedziba znajduje się w pewnej odległości od domu lub co najmniej telelokalnego. 4km w linii prostej i którego aktywność
wymaga użycia automatyki biurowej zorganizowanej za pomocą telekomunikacji. ”.

streszczenie

1. Wprowadzenie
2. Co to jest telepraca

2.1. definicje
2.2. Powody telepracy
2.3. Różne formy telepracy
2.4. Aspekt sprzętowy

3. Różne aspekty telepracy
3.1. Status
3.2. Zalety i wady telepracy
4. Zarządzanie telepracą w firmie
4.1. Telepraca i zarządzanie
4.2. Realizacja telepracy
4.3. Rozwiązywanie potencjalnych problemów

5. Wniosek

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Praca zdalna, praca ekologiczna?

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *