Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalanie i jego wydajność 232 stron w .pdf Praca została zaprezentowana w celu uzyskania tytuł Doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w mechanice i energetyce. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Humanitarna i ekonomiczna ocena katastrofy w Czarnobylu przez IAEA

Przegląd katastrofy w Czarnobylu przez IAEA opublikowany w 2005 .pdf stron 260. Inne źródła przekazują bilans i dane liczbowe różniące się od danych opublikowanych przez MAEA, patrz odnośniki i wyciągi poniżej. Więcej: - Dyskusja i informacja o równowadze w Czarnobylu: całkowity koszt i równowaga człowieka i zdrowia [...]

Żywotność elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów

Sprawozdanie z życia elektrowni jądrowych i nowych typów reaktorów jądrowych Sprawozdanie parlamentarne Zgromadzenia Narodowego, 2003. Ten raport stron 363 .pdf jest inwentaryzacja techniczna i ekonomiczna cywilnej technologii jądrowej do produkcji energii elektrycznej i obejmuje 3 zasadniczych części: Rozdz. 1: Zarząd [...]

Teoria kopalń w Paryżu: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Mines Paryż teza przedstawiona w marcu 2008 D. Tarlet do stopnia doktora specjalne Ecole des Mines de Paris „Energetyczne”. .pdf z stron 230. Streszczenie Ciężkie oleje opałowe, oleje zwierzęce lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

PlasmHyRad wspomaga spalanie plazmowe i wodór Radykałowie

Projekt PlasmHyRad, Wodór i Radical Assisted Combustion. JM Cornier, Uniwersytet Orleański, GREMI - CNRS - MINISTRA BADAŃ. Plazmowy projekt jonizacji powietrza i paliwa do spalania w celu poprawy skuteczności i odkażania silników spalinowych. Badania obejmują metan, najprostszy z [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i spektakle Rémi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Badanie dotyczące telepracy. Raport Student inżynierowie ENSAIS Przez C.Martz i C.Stefani grudnia 2000 Wprowadzenie Telepraca jest często związane z wartościami takimi jak powrót do kraju, społeczeństwa wolnego lub Renouement z rodziną. Dla niektórych jest to wektor niepewnego zatrudnienia, dla innych to [...]