Pobierz: bezpieczeństwo drogowe, dane dla Belgii


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007 Sprawozdanie Federalnej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Belgia 2007.Interesującą analizę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Belgii, rzadkie, wykresów i diagramów, których jednostka jest km.passager podróżował. Dane dotyczące Francji są zapewne podobne, więc to badanie daje dobre rzędy wielkości.

Wprowadzenie

Aby zwalczyć rzezi drogowej, rząd federalny stworzył w maju 2001 Stanów Generalnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zaproponował rząd federalny, aby ustawić 50 redukcji docelowej% rocznej liczby zgonów na drogach dla Belgów 2010 roku w porównaniu do średniej z lat 1998 1999 i 2000.

Cel ten był częścią podobnego celu wyznaczonego przez Komisję Europejską w Białej Księdze "Europejska polityka transportowa do 2010 horyzontem", a także w ramach celów regionie Flandrii. Wiele zaleceń dla osiągnięcia tego celu zostały przedstawione na publicznym dniu lutego 25 2002. Aby szybko nagrać na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podstawą zalecenia oparto na połączeniu kampanii informacyjnych i egzekwowania w celu poprawy zachowań użytkowników dróg.

Pięć lat po tym wydarzeniu, a dzięki wysiłkom wszystkich zainteresowanych stron w zakresie bezpieczeństwa drogowego na szczeblu federalnym, regionalnym, wojewódzkim i lokalnym, niezwykłe postępy poczyniono od liczby zabitych w 2005 jest mniejsza niż 27,5% średniej 1998 - 2000, która reprezentuje okres spadł z najlepszych europejskich krajów trzecich. Niniejszy raport przedstawia podsumowanie danych najbardziej reprezentatywnych na ewolucję bezpieczeństwa ruchu drogowego w Belgii między 2000 i 2005.

Postęp dokonany w tym okresie są godne uwagi, ale były najłatwiejsze do nagrywania. Ciągła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby osiągnąć cel, jakim jest ratowanie życia rocznie 750 wiążą się dodatkowe wysiłki. Z tego powodu Federalna Komisja Bezpieczeństwa Drogowego (CFSR) stanowią nowe zalecenia, które są wyszczególnione w niniejszym raporcie.

Choć Belgia osiągnęła cel zmniejszenia 50% liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, wyniki osiągnięte przez najlepszych krajów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, że dalszy postęp jest możliwe i musi być zarejestrowany. Proponujemy zatem, że rząd postawił sobie za cel nieprzekraczającej 500 wypadków śmiertelnych w Belgii 2015 i podejmują wszelkie niezbędne środki, aby osiągnąć ten cel.

Zalecenia przedstawione w niniejszym raporcie były przedmiotem wielu dyskusji w poszczególnych grupach roboczych i sesji plenarnych Federalnej Komisji Bezpieczeństwa Drogowego, ale zawsze w konstruktywnym duchu i biorąc pod uwagę
niewypowiedziane cierpienia ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Pragniemy podziękować członkom Komisji Federalnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i grup roboczych za ich wysiłek i wkład w niniejszym raporcie.

Debata na forum: bezpieczeństwa ruchu drogowego, numery


Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): bezpieczeństwa ruchu drogowego, dane dla Belgii

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *