Pobierz: Diesel Car cząstki i ich eliminacja


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Automotive cząstki spalania i ich urządzenia eliminacji. dokument ADEME

Wyniki programu prowadzonego przez ADEME od 1995 "cząstki AUTO".

Charakterystyka fizykochemiczna cząstek. Skuteczność urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Wprowadzenie

Pomimo znacznego postępu w ograniczeniu uwalnianie zanieczyszczeń z samochodów, ze względu na przepisy i postęp technologiczny, pozostaje zaniepokojenie emisji niektórych zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu i cząstek stałych, z powodu stały wzrost ruchu pasażerów i towarów.

Rzeczywiście, Diesel, początkowo używany prawie wyłącznie dla ciężkich pojazdów, widząc jego zatrudnienie rośnie bardzo silnie dla pojazdów prywatnych w ciągu ostatnich lat. Obecnie reprezentuje 60% sprzedaży i prawie 50% floty samochodów prywatnych we Francji. Ten sukces jest związany z charakterem gospodarczym wykorzystaniem tych silników (niższe ceny paliw diesla połączone z konsumpcją głośności niższej niż silniki benzynowe) oraz postępu technologicznego, które otrzymały w ostatnich latach.

Najnowsze rozwiązania w miejscu (wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim, zmiennej geometrii turbosprężarki) niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia wydajności tych silników, podczas gdy dalsze zmniejszenie ich wrodzoną zużycie paliwa, emisję zanieczyszczeń i emisji hałasu.

Z ekologicznego punktu widzenia, silnik wysokoprężny jest jednak karane emisji cząstek stałych to powoduje.

Badanie i leczenie tych stałych związków, widocznych spalin i mocno krytykowane za ich wpływ na jakość powietrza, przedmiotem licznych badań dotyczących charakteryzacji i rozwoju. Emitowane cząstki stają się zawieszony w powietrzu może być wdychane i złożone w punkcie oddechowych, minął. Miejsce unieszkodliwiania lub wygaśnięcia prawdopodobieństwo zależy od właściwości cząstek, dróg oddechowych i układu oddechowego. Wpływ na zdrowie krótkoterminowej występują w stosunkowo niskich stężeniach (mniej niż 50 mcg / m3) i sprawdzić poziom medyczne (konsultacje, Emergency Department).

Przy wyższych stężeniach, jest skorelowane z obecnością cząstek i rozwoju przewlekłego zapalenia oskrzeli.

W odniesieniu do efektów długoterminowych (skutki sercowo-naczyniowe, nowotwory dróg oddechowych), wiele ekspertyzy zostały przeprowadzone przez instytucje zdrowia publicznego w krajach uprzemysłowionych (IARC, 1989; INERIS, 1993; Hei (Health Effects Institute ) 1995; French Society of Public Health (SFSP) 1996 ...).Do tej pory, mutagenne charakter tych pozostałości spalania Udowodniono doświadczalnie.

Ale rakotwórcze skutki tych emisji nie udało się wykazać, że dla niektórych gatunków zwierząt, a dla stężeń znacznie powyżej zanieczyszczeń do tych spotykanych w środowisku. U ludzi, badania epidemiologiczne w miejscu pracy często wykazują zwiększoną częstość występowania raka płuc i pęcherza moczowego.

Co więcej, badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują tendencję do wzrostu ryzyka zachorowania na raka płuc związanego z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia w postaci cząstek w powietrzu. Cząstki Diesla zostały sklasyfikowane jako prawdopodobnych czynników rakotwórczych przez Międzynarodową Agencję Badań walki z rakiem.

Rosnące zainteresowanie silnika wysokoprężnego dla obu pojazdów towarowych niż dla samochodów osobowych i skutków zdrowotnych zidentyfikowanych, zachęcać, aby zadać kilka ważnych kwestii, w tym znaczenia regulacje dotyczące emisji spalin.

Biorąc pod uwagę fakt, że są to najmniejsze cząsteczki, które przenikają w głąb dróg oddechowych i ich szkodliwości zależy również od ich składu chemicznego, dwa pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi są następujące:
- Urządzenia techniczne uznawane czoła ostrzejsze normy emisji spalin nie mają one bardziej efektywne działanie na większych cząstek cięższych niż drobniejszych cząstek, co stawia pod znakiem zapytania zasadność obecnego rozporządzenia obejmujące emisje masowe?
- Jaki jest skład chemiczny emitowanych cząstek, ich związki są niebezpieczne prawidłowo usunięte za pomocą urządzeń technicznych?

Aby odpowiedzieć na te pytania, ADEME zdecyduje wkrótce 1990, oszacowania wydajności filtra cząstek stałych (DPF).

W tym czasie pierwsza aplikacja jest w autobusie w celu uwzględnienia emisji na obszarach miejskich. Jednak technologia nie jest dojrzały, wyniki nie były zadowalające.

ADEME następnie postanowił zorganizować wielki program do cechowania, opiera się na dwóch głównych osiach:
- Program badawczy koncentruje się na charakterystyce fizykochemicznej cząstek z samochodów. Celem tego programu rozpoczętego w 1995 w programie PRIMEQUAL / PREDIT dążyć najpierw zapytać mechanizmów powstawania tych cząstek
a po drugie w celu określenia cech odpowiedzialnych efektów sadzy na zdrowie. Składnik ten jest opracowany w pierwszej części tego dokumentu.
- Występ program oceny w użyciu na flot, pierwszych dostępnych systemów. Przedmiotowe wszystkie pojazdy drogowe, autobusy, śmieciarki, samochody ciężarowe oceny, lekkich pojazdów. Dla każdego typu pojazdów uczestniczących w wypadku, wszystkie odpowiednie systemy ocenia, zarówno w rzeczywistym użytkowaniu (która odbyła się w czasie i wydajności) oraz laboratorium do dokładnych i porównywalnych danych. Składnik ten jest przedmiotem drugiej części dokumentu.

więcej:
- Drobne cząstki, wpływ na zdrowie
- praca doktorska na cząstkach
- Dyskusja filtry cząstek stałych wydajność?


skład cząstek stałych

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): samochodów z silnikiem diesla cząstki i ich eliminacja

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *