Emisja zanieczyszczeń z ogrzewaniem drewna i zanieczyszczenia energii drewna: Pobierz


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Emisje do powietrza ze spalania biomasy

ADEME, w ramach realizacji zadań polityki państwa w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, zachęca do rozwoju biomasy na energię w sektorze gospodarstw domowych, zbiorowe i przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu wykorzystania odpowiednich paliw i wysoka wydajność środowiska skutecznych technik.

ADEME, dobrze zdaje sobie sprawę z poziomu emisji do atmosfery ze spalania biomasy, zwłaszcza u osobnika, popiera stopniowe podejście do postawienia urządzeń na rynku i bardziej wydajnych urządzeń, w celu skorygowania stopniowo negatywne skutki oraz wzmocnienie korzyści z biomasy w zakresie emisji gazów cieplarnianych i wykorzystywania paliw odnawialnych.

Sektor domowe (dom) jest jeden, w którym powinniśmy działać w pierwszej kolejności. Odnowienie floty znacznie zmniejszy emisję spalin.

ADEME zaleca również, aby osoby zawsze używały dobrej jakości drewna opałowego (czyste i suche), wybierały urządzenia oznaczone jako "Zielony Płomień", ale także utrzymywały swój sprzęt i regularnie wymiatały strumienie.

W artykule przedstawiono aktualne dane odniesienia i prognozowane emisje (2010, 2020) ze spalania biomasy, porównanie z emisji z nieodnawialnych źródeł energii,
Przedstawiono działania ADEME celu podniesienie wiedzy i zmniejszenia emisji.

Dowiedz się więcej, przeczytaj nasze Folder na ogrzewaniu drewna


Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Emisja spalin z ogrzewaniem drewna i zanieczyszczenia energii drzewnej

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *