Pobieranie: LCA bioetanol, badanie Price Waterhouse Coopers w wątpliwość

Kwestionowanie badań Price Waterhouse Coopers

Przeprowadzone zostaną nowe badania dotyczące bilansu energetycznego sektorów buraków bioetanolowych, kukurydzy i pszenicy, ponieważ pewna liczba ekspertów zakwestionowała metody obliczeniowe, które zostały przeprowadzone przez Price Waterhouse Coopers Ademe-Direm 2002. posłużyły jako podstawa do utworzenia łańcuchów dostaw bioetanolu.

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Ekobalans bioetanolu, kwestionuje badanie Price Waterhouse Coopers

Czytaj także: Magazynowanie ciepła przez krystalizację octanu sodu (zmiana faz)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *