Pobierz: Całkowity 2008 Europę energii odnawialnej w UE


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Stan odnawialnych źródeł energii w Europie, wydanie 2008

W 2008, UE potwierdziła swoje zobowiązanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020, aby ograniczyć zużycie energii 20% dzięki poprawie efektywności energetycznej, a doprowadzić do 20% udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu UE energii.

Zobowiązania te zostaną transponowane do prawodawstwa, takiego jak nowa dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, która została zaakceptowana w 2008. W odpowiedzi na nową dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii jednym z pierwszych i najważniejszych środków w 2009 dla państw członkowskich będzie opracowanie ich "planów działania w zakresie energii odnawialnej". Będą miejscem dla lokalnych i regionalnych inwestorów, społeczności i przemysłu, pokazując drogę do budowy nowej infrastruktury energetycznej i tworzenia nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, jednocześnie zapewniając świetna okazja, by stawić czoła kryzysowi gospodarczemu.Ten ostatni EurObserv'ER publikacji, przy wsparciu programu Inteligentna Energia - Europa (IEE), zapewnia niezawodny punkt odniesienia dla ekspertów i urzędników państw członkowskich odpowiedzialnych za przygotowanie planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W ostatnich latach wykazano, że jego dane były dobrze skorelowane z oficjalnych statystyk opublikowanych przez Eurostat, podczas gdy rok wcześniej zapewnili. Oferuje również ciekawe spostrzeżenia poczynione przez specjalistów w sektorze energetycznym, które wpływają na trendy i wszelkie związane z uwarunkowaniami.

Program IEE wspiera działania całej UE w celu usunięcia barier, które hamują rozwój odnawialnych rynkach energii.

Ma kluczową rolę we wspieraniu międzynarodowych graczy na rynku zespołów (eksperci, organizacje pozarządowe, rządy, inwestorów, przemysłu i przedsiębiorstw), aby osiągnąć cele 2020 więc urzeczywistnić na ziemi.

Czytaj więcej i debaty: odnawialnych źródeł energii w Europie 2008Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Europa Przepływy 2008 energii odnawialnej w UE

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *