Podsumowanie tez i hipotez dotyczących procesu Gillierem-Pantone

Jakie założenia są możliwe wyjaśnienia doping wody w silnikach? Christophe Martz. Stycznia 2008.

Ten artykuł postara się odpowiedzieć na najbardziej naukowo i poważnie, jak to możliwe, aby to pytanie. Ten artykuł jest następujący artykuł: zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i jego wyników procesu Gillierem-Pantone

Hipotezy operacyjne dotyczące układu Gilliera-Pantone i roli wody w komorze spalania.

Istnieje 4 możliwości:

A) woda jest fizycznie i chemicznie przekształcony w reaktorze.

Uzyskany produkt jest bezpośrednio zaangażowany w procesie spalania.

Woda ulega zatem rozkładowi chemicznemu (przynajmniej częściowo) podczas przepływu przez reaktor z rekombinacją lub bez rekombinacji ze związkami powietrza: N2 lub O2.

Reagent wejściem reaktorze: H2O + powietrze = H2O + N2 O2.

Produkty palne, które mogą opuścić reaktor: wodór atomowy H +, H4N2 (hydrazyna), jony hydroksylowe i hydroniowe: HO- i H3O +, nadtlenek wodoru lub azotu H2O2, H2N2… itd. Itp.

Warunki tych zmian? Dwa główne teorie:

a) Teoria jonizacji pary wodnej. Ładunek elektryczny wody (jonizacja) podczas jej odparowywania i przechodzenia przez reaktor znacznie poprawi spalanie paliwa. Pamiętamy, że spalanie jest zjonizowanym gazem. Dowiedz się więcej: przeczytaj teoria jonizacji pary wodnej lub pomiary elektryfikacji reaktora powietrznego.

Czytaj także: Definicja wtrysku wody do silników

b) Kawitacja gazu aerodynamiczne wstrząsy.

Hipoteza nieco ryzykowne, ale ciekawe, mimo wszystko. Sonoluminescencja zjawisko możliwości. więcej: Kawitacja reaktora et dyskusja na temat forums.

B) Woda nie jest przekształcany w reaktorze.

Reakcję następnie do silnika W cylindra i komory spalania.

Kilka możliwości, rzeczywistość jest prawdopodobnie Połączenie wszystkich tych efektów:

a) aspekty mechaniczne:

- poprawa rozszerzania się gorących gazów: ciśnienie jest bardziej jednorodne na tłoku i dłużej, poprawia się elastyczność silnika i zmniejsza stukanie, schemat PV ma większą powierzchnię. Poprawiona wydajność.
- poprawa uszczelnienia tłoków, olej szybciej się brudzi, a możliwe zużycie oleju jest zmniejszone lub nawet anulowane (obserwacja prawie wszystkich eksperymentatorów)!
- lepsze rozproszenie i ulatnianie się paliwa prowadzące do lepszego spalania.

Czytaj także: Silnik wodny: fakty i wyniki dotyczące silnika wtrysku wody

d) aspekty termodynamiczne:

- Zamknięcie termodynamiczne poprzez pompowanie kalorii utraconych do spalin i ponownie wprowadzonych do cyklu silnika.

Jest to jednak sprzeczne z wydajnością Carnota (im wyższe różnice temperatur między T ° powietrza wlotowego i T ° spalania, tym lepsza wydajność). Jednak wtryskiwanie już podgrzanego powietrza (nie wspominając o utracie prędkości napełniania) do silnika Diesla może prowadzić do znacznie wyższej końcowej temperatury spalania płomienia: różnica między „gorącym i zimnym” byłaby zatem większa w wartościach bezwzględnych.

W związku z tym temperatura spalin byłaby logicznie zwiększona, ale fakt ten zaobserwował wielu eksperymentujących z dopingiem wody.

- Możliwa obecność ciekłej wody (mgły), nieściśliwego związku w komorze spalania zwiększyłaby stopień sprężania. Poprawa wydajności.

c) aspekty chemiczne:

- Transformacja wody przez pękanie podczas spalania przez termolizę. Jest to możliwe i korzystne, jeśli ta reakcja wykorzystuje ciepło kalorii normalnie traconych w cyklu motorycznym.

- Czy woda jest katalizatorem lub odczynnikiem dla innej reakcji?

Na przykład: reakcja z węglem z paliwa (C + H20 -> H2 + CO). W ten sposób otrzymuje się wodór, który w znacznym stopniu przyspieszy spalanie. CO jest paliwem, które zostanie przekształcone z powrotem w CO2.

Czytaj także: Jonizacja pary wodnej

Inną korzyścią jest stosowana, a zatem obecność stałych węgla jest zmniejszona, co pojawia się w silniku. Innymi słowy, to znacznie zmniejsza sadzy i cząstki.

Ale jeden fakt odnotował wszystkich eksperymentatorów: dym silnika mniej. Hipoteza ta reakcja jest bardzo wiarygodny.

Rezultaty: mniej czarnego dymu, czystsze komory spalania i olej dłużej. Możliwa poprawa żywotności oleju i silnika.

C) Doping wodą byłby tylko uzdą silnika.

Ta hipoteza, broniona przez sceptyków i poparta niewielkimi wynikami lub brakiem wyników na stanowisku testowym, jest oczywiście możliwa do obrony.

Ale w rzeczywistości może okazać się korzystny pod względem konsumpcji, ponieważ w ten sposób osiągnąłby pewien rodzaj downsizing wirtualny i retroaktywny, czyli z tą wielką zaletą, że nie trzeba zmieniać silnika.

Niemniej jednak niektóre obserwacje eksperymentalne idą w dużej mierze w przeciwnym kierunku (użytkownicy zawsze zauważają większą elastyczność)…

Czytaj więcej i debaty: Gillierem system Pantone to istnieje prosty silnik uzdę?

D) Ostatni przypadek jest po prostu wynikiem kompromisu między sprawami a), b) ic).

Podziel się swoją opinią forums: podsumowanie wtrysku wody z silnika Gillier-Pantone

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *