Samouczek i porównanie tworzenia obrazu AI: Dall-e VS Stable Diffusion VS Canva (Text to Image)

Przy obecnej popularności ChatGPT w mediach jest to okazja, aby porozmawiać również o DALL-E, innej sztucznej inteligencji, również zaprojektowanej przez Open AI! A bardziej ogólnie sztuczna inteligencja generująca obraz. Tam, gdzie ChatGPT jest w stanie generować tekst pisany z niepokojącą łatwością, DALL-E i jemu podobni zostali przeszkoleni, aby […]

alma-solar

Zbuduj swoją instalację fotowoltaiczną z Alma Solar w 2023 roku

Podczas gdy ryzyko przerw w dostawie prądu tej zimy stopniowo maleje, znaczenie dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej we Francji i Europie pozostaje kluczowym tematem na początku roku. To może być okazja do wyciągnięcia z szafy projektów instalacji fotowoltaicznych!! Tym bardziej, że zalety tego rodzaju energii elektrycznej: odnawialnej, niewyczerpywalnej i magazynowalnej, […]