zagrożenia klimatyczne i zagrożenia wojną nuklearną


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Wiktor Daniłow-Danilyan, dyrektor Instytutu Problemów Wodnej Rosyjskiej Akademii Nauk, dla RIA Novosti

Zmiany klimatyczne na naszej planecie są coraz mniej przewidywalne. Trzymamy obliczania strat spowodowanych nieprawidłowym fale upałów, powodzie, susze, huragany i tornada. Według rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, od ostatniej dekady, katastrofy naturalne stały się dwa razy częściej. Ich rosnąca liczba jest typowym objawem zmian klimatycznych.

Niektórzy twierdzą, że nic specjalnego dzieje się dzisiaj na świecie, jeśli nie całkiem naturalną zmienność klimatu - miało to miejsce w przeszłości, i to będzie taka sama w przyszłości. Inni twierdzą, że problem leży po prostu w niepewności naszej wiedzy, etc. Zresztą to właśnie w kontekście niepewności myśleć na zagrożenia klimatyczne, ponieważ są one tak poważne, jak na ryzyko wojny jądrowej.

Globalne ocieplenie jest już niezaprzeczalnym faktem, ale problem nie ogranicza się do tego, ponieważ cały system grzewczy jest niezrównoważona dziś. Globalna średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie, ale braki są również wzrasta. Katastrofy naturalne są włączone. Podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, obserwuje się coraz częściej w Rosji wielkich powodzi i powodzi z dramatycznymi konsekwencjami. Są źródłem ponad 50% wszystkich strat gospodarczych spowodowanych przez wszystkie hydrometeorologicznych zdarzeń.

Na terytorium Federalnej regionu południowej Rosji, powodzie i susze sukces. Wszystko zaczyna się od dużych wiosennych powodzi, które nastąpiły intensywne opady deszczu na początku lata, powodując powodzie, ale przez następne trzy miesiące, a nie jedna kropla wody spada. Wynik, nasiona, które nie zostały zmyte przez powódź zostały zakończone przez suszę. Taka groźba wciąż wisi nad terytorium Krasnodar i Stawropol są ponadto główne składy z Rosji, a utrata upraw w tych krajach będzie bardzo bolesne dla całego kraju. Musimy uznać, że takie scenariusze, związane z nieprawidłowych zjawisk klimatycznych i które pokazują, co do zasady, przez ogromne straty gospodarcze występują coraz częściej w tych dniach. Według szacunków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD), roczne straty po różnych zdarzeń hydrometeorologicznych, skutki zmian klimatu różnią się w Rosji do 30 60 mld rubli.

Daleki Wschód Rosji, w tym Primorye, terytorium Chabarowsk, Kamczatka, Sachalin i Wyspy Kurylskie, są również narażone na powodzie, które są spowodowane głównie przez tajfuny. powodzie zimowe są typowe dla rzek i rzekach basenu Oceanu Arktycznego. W 2001, Lena, są jednymi z największych rzek w Eurazji, panowały w czasie wielkiej powodzi w portowym mieście lotniczymi. Zajęło przenieść ludzi, zbudować nowe miasto z całą jego infrastrukturą. Wielkość strat jest trudne do wyobrażenia.

Ocieplenie jest średnio jeden stopień za pośrednictwem Rosji, na Syberii, ale to jest o wiele ważniejsze (stopnie 4 6). Dlatego też ta granica przesuwa się stale zmarzlina, a poważnym procesem, które są związane już się rozpoczęły, czy, na przykład, zmiana granica między tajgę i tundry lasów, z jednej strony, a granica między tundry lasów i tundry z drugiej strony. W porównaniu ujęcia przestrzenne trzydzieści lat temu z tych dzisiejszych, nie będzie nie zauważyć, że granice tych obszarów oddalać się na północ. Tendencja ta nie tylko zagraża główne rurociągi, ale również całą infrastrukturę Syberii Zachodniej i Północno Syberii. Na razie zmiany te nie są na tyle poważne uszkodzenie infrastruktury powodu topnienia wiecznej zmarzliny, ale chyba powinniśmy przygotować się na najgorsze.Rosnące temperatury stanowi ogromne zagrożenie dla fauny i flory. Ta ostatnia zaczyna się odradzać, ale proces ten jest bardzo bolesne. Jeśli rzeczywiście wzrost temperatury jest ważne, zmiany w ekosystemach jest nieuniknione. Zatem tajgi lub bór, przeplatane z torfowisk, zostaną zastąpione przez drzewa liściaste. Ale jak każdy ociepleniu towarzyszy utrata stabilności klimatu, w kontekście tendencji rosnących temperatur, ci latem i zimą mogą być tak wysokie, jak bardzo niska. Po tym wszystkim, takie warunki są szczególnie niekorzystne dla obu typów lasów, ponieważ ciepło jest złe dla drzew iglastych, natomiast bardzo mroźne zimy nie nadają się w ogóle do lasach liściastych. Z tego powodu proces przeprojektowanie charakterze do stabilizacji klimatu zapowiada się dramatycznie i niestabilne.

Rosnące temperatury jest bardzo niebezpiecznym czynnikiem w bagna i wiecznej zmarzliny, gdyż przyspieszy uwalnianie dwutlenku węgla i metanu z rozkładających się roślin. hydraty gazowe zawarte w szelfu kontynentalnego na Morzu Północnym, na pewno przechodzą gaz. Wszystko to spowoduje zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, a tym samym wzmocnienia globalnego ocieplenia.

Po tak radykalnych zmian, równowaga ekologiczna pogorszeniu (i pogarszająca się już), a życie wielu zwierząt i roślin pogorszyć. Na przykład, zakres Niedźwiedź polarny jest znacznie zmniejszona dziś. W 20 do 40 roku, miliony gęsi, Eiders, skorupiaków i innych ptaków może stracić połowę terenów lęgowych. Jeśli temperatura wzrośnie o co 3 4 stopni ekosystemu łańcucha pokarmowego tundry będzie ryzyko jest zakłócony, co nieuchronnie będzie miało wpływ na wiele gatunków.

Inwazja który odzwierciedla też restrukturyzacja fauny i flory jest bez wątpienia jednym z najbardziej przykrych objawów związanych z globalnym ociepleniem. Inwazja jest przenikanie obcych gatunków w ekosystemach. Zatem pasożyta takie niebezpieczne obszary, które nigdy nie przestaje Cricket postęp w kierunku północnym. Z tego powodu, w regionie Samara (nad Wołgą) oraz szereg innych dziedzinach są zagrożone przez te roślinożerne i żarłocznych owadów. Zakres kleszcza gwałtownie rozszerzył też, ponieważ w ostatnim czasie. Co więcej, te pasożyty są obecnie migracja na północy znacznie szybciej niż na granicy, na przykład tajgi czy tundry zalesionym toczenia tyłu. Penetrujący w różnych ekosystemach, te pasożyty są zaangażowani w kas gangsterów, ich własne aktywne reprodukcji o niszczycielski wpływ. Nie ulega wątpliwości, że obecna zmiana klimatu stwarza warunki dla wszystkich tych negatywnych zjawisk, jak również rozprzestrzenianie się chorób wszelkiego rodzaju. Tak więc już w regionie moskiewskim - Anopheles tego mieszkańca strefy podzwrotnikowej.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że migracja granicy rolnych na północ jest dobre dla Rosji. Rzeczywiście, rosnące wzrasta sezonu. Niemniej jednak, to "zaletą" jest raczej iluzoryczna, gdyż może mu towarzyszyć zwiększone ryzyko ciężkich wiosenne przymrozki, które zabijają rośliny, które pojawiają.

Czy to możliwe, że wraz z ociepleniem, Rosja może oszczędzać energię poprzez obowiązku ogrzewać mniej? I nie, nie byłoby warto przytoczyć przykład w Stanach Zjednoczonych, które spędzają więcej energii do chłodzenia powierzchni, że Rosja spędza do ogrzewania.

Ale w jaki sposób wspólnota ludzka zwalczających zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych? Spróbuj przeciwstawić natura jest notorycznie niewdzięczna sprawa. Można jednak zminimalizować obrażenia zadane ludzie natury. Zadanie to zostało podane do agendy politycznej już w ubiegłym wieku. W 1988, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) oraz Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) ustalono Intergovernmental Panel on Climate Change, który jest forum tysięcy naukowców, w tym rosyjscy naukowcy. W 1994, The Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która weszła w życie w krajach na całym świecie są korzystne 190 dziś. Dokument ten określił ramy współpracy międzynarodowej, w tym Protokołu z Kioto (Japonia), przyjętej w 1997, jest pierwszym owocem. Jak już wszystkim pewność, że intensywne działania gospodarcze mają negatywny wpływ na klimat, Protokół z Kioto postawił sobie za zadanie zmniejszenia wpływu człowieka na atmosferę, w tym zmniejszenie uwalniania gazu cieplarnianego cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu. Po ratyfikacji Protokołu z Kioto w przypadku innych sygnatariuszy 166 niniejszego dokumentu, Rosja przyczynia się do zmniejszenia obciążenia antropogenicznego atmosfery. Ale co zrobić? W celu wdrożenia nowych technologii "czystych" przez ogólny wzrost kultury produkcji i życia. Przez sanitarnych atmosfery, ludzkość będzie niewątpliwie pomaga klimatu.

Poglądy wyrażone w tym artykule są ściśle poglądami autora.

Źródło


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *