zasoby rybne

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Wyczerpywanie się zasobów rybnych łowisk zagraża

Przełowienia doprowadziły odsetka zagrożonych lub uszczuplone od około 10% w 1970 lat 24% w 2003. Aby zatrzymać tę tendencję, byłoby stworzenie globalnej sieci obszarów chronionych obejmujących co 20 30% powierzchni morza.
Rybołówstwo morskie zaczyna poważnie zagrażają morskiej różnorodności biologicznej. Znaczny odsetek stad ryb i gatunków są obecnie przełowione lub zagrożone. Jest to główny wniosek z raportu dwuletniego Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), który właśnie został opublikowany w Rzymie.
Ten dokument, będący światowym odniesieniem do oceny zasobów rybnych i sytuacji w sektorze rybołówstwa, potwierdza stagnację wielkości połowów na morzu: w 2003 osiągnął 81 mln ton (Mt), jeden równy poziomowi 1998 (80 Mt), ale znacznie niższy niż "szczyt" 2000 (87 Mt). Bardziej poważnie, w raporcie podkreśla się, że nie ma możliwości rozszerzenia i że "pomimo różnic lokalnych, globalny potencjał połowów morskich został w pełni wykorzystany, nakładać na przywrócenie wyczerpanych zasobów i zapobiegać upadkowi tych, którzy są wykorzystywani do maksimum lub prawie do maksimum ich potencjału ".
W rzeczywistości od 1975 łowisko uległo odwróceniu statusu dużych gatunków ryb: "Odsetek stad z możliwością ekspansji systematycznie spadał" (około 24% całości), podczas gdy nadmiernie eksploatowane lub wyczerpane zasoby poszły z około 10% w latach 1970 do 24% w 2003. Spośród dziesięciu najbardziej złowionych gatunków siedmiu uważa się za w pełni eksploatowane lub nadmiernie eksploatowane: sardele peruwiańskie, chilijskie ostroboka, miejsce Alaski, japońskie sardele, błękitka, kapelina, śledzia atlantyckiego.

chroniona sieć

Sytuacja różni się w zależności od obszaru połowowego. Pacyfik jest mniej dotknięty niż Atlantyk lub Śródziemnomorski, które są dla głównych gatunków, w pełni eksploatowane lub nadmiernie eksploatowane. To jednak nie zmienia ogólnego wniosku sprawozdania FAO. W dwunastu spośród 16 regionów przycinanych wybranych przez organizację międzynarodową "osiągnięto maksymalny potencjał połowowy, a bardziej ostrożne i ograniczone zarządzanie jest wymagane".
Czynniki klimatyczne nie powinny zmieniać sytuacji. Wiemy, że mogą one doprowadzić do nagłych zmian - w jednym lub w innym kierunku - w niektórych ważnych zasobach, zwłaszcza sardeli i sardynek. Jednak w przypadku nadmiernej eksploatacji, a tym samym delikatnych stad, "wpływ klimatu na ryby jest pogłębiony, ponieważ populacje ryb i działania, które od nich zależą, stają się bardziej podatne na naturalną dynamikę środowiska".
Szczególnym problemem jest ryby głębinowe, których eksploatacja znacznie wzrosła w ostatnich dziesięciu latach, podczas gdy wiedza na temat biologii stad i środku różnorodności nadal są bardzo nierówne.
Gardłosz, Oreos, beryksowatych czerwony, bromowane i cusk, Antar polarny i inne moridées dorsza są zatem bardziej zagrożony zostały złowione na otwartym morzu, gdzie żaden system prawny nie może nadzorować ich działania.
W celu ochrony morskiej różnorodności biologicznej, ale także aby umożliwić zapasy poławianych gatunków odzyskać, warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rybołówstwa, ekolodzy zebrane podczas ostatniego Światowego Kongresu parkowe (WPC), która odbyła się w Durbanie w lipcu 2003 zaleca ustanowienie przez 2012, globalnej sieci morskich obszarów chronionych, ograniczające lub zakazujące połowów lokalnie i agresywne działania środowiskowe. Ich rekomendacja: czy obszary te obejmują całkowitą 20 30% do% ocieplenia powierzchni morza. Albo 40 60 razy prąd sieć morskich obszarów chronionych.

"Strażnicy Mórz"

Czy ten cel realistyczne z ekonomicznego punktu widzenia? ile będzie kosztować utworzenie i utrzymanie takiej sieci?
W niedawnym badaniu (PNAS czerwcu 29 2004), zespół prowadzony przez angielskiego Andrew Balmford, pracownik naukowy Wydziału Zoologii na Uniwersytecie w Cambridge, próbował oszacować koszt utworzenia globalnej sieci obszarów chronione zakres i zmienne.
Z analizy obecnych chronionych obszarów morskich, naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowany główne czynniki regulujące koszt ochrony na jednostkę powierzchni chronionej, z uwzględnieniem jego odległości od wybrzeża i indeks lokalny rozwój gospodarczy. Nad tym obszarze jest niewielka, w pobliżu wybrzeża i zależne od bogatego kraju, a koszt zabezpieczenia na kilometr kwadratowy jest wysoka.
Naukowcy szacuje również koszty ochrony 20 30% do% powierzchni mórz na świecie w korzystnej i realistycznych warunkach koalescencji obszarach chronionych. Rezultat: 5,4 7 się miliardy dolarów rocznie są znacznie niższe niż w 15 30 miliardów dolarów rocznie na dotowanie stosowane na ryby. I ochrona 20 30% do% powierzchni mórz na świecie powinno stworzyć 830 000 do 1,1 mln miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin.
Milion "strażników morskich" zmierzy się z 3-4 milionami rybaków, jeśli na powierzchni oceanów zabronione jest prowadzenie połowów na Ziemi. "Należy pamiętać, że bez środków ochronnych większość następnych 12 do 15 milionów rybaków będzie pozbawiona pracy w następnej dekadzie" - mówi Andrew Balmford.
Wyniki te wskazują, że zachowanie ekosystemów morskich i społeczeństw, które wykorzystują wymaga ustanowienia obszarów chronionych nie zabronionych dostępu, umożliwiając rozwój zrównoważonych działań na morzu, takie jak ekoturystyka i utrzymanie wybrzeża. Takie alternatywne rodzaje działalności gospodarczej pozwoli na konwersję dobrej frakcji rybaków wszystkich krajów.

Granica 1 000 metrów w basenie Morza Śródziemnego

Wędkowanie w głębokiej wodzie poza 1 000 metrów nie powinny być opracowane w rejonie Morza Śródziemnego, na mocy decyzji podjętej pod koniec lutego w Rzymie przez Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), organem międzyrządowym. Decyzja ta, która powinna wejść w życie w ciągu czterech miesięcy, jeśli jej członkowie nie wniosły sprzeciwu opiera się na badaniu bioróżnorodności i rybołówstwa prowadzonego przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) i World Wildlife Fund przyrody (WWF), który powitał ten postęp.
"To ważny środek, pierwszy na świecie w tym gatunku. Jest to znaczący krok w kierunku zrównoważonego rybołówstwa na Morzu Śródziemnym ", mówi François Simard, koordynator Programu Morskiego Świata IUCN. Wykluczenie trałowania dennego poza mierniki 1 000 powinno w szczególności chronić młode osobniki, które znajdują tam swoje szkółki. Dla IUCN jest to środek zapobiegawczy zgodnie z Konwencją o Różnorodności Biologicznej.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *