zasoby rybne


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Wyczerpywanie się zasobów rybnych łowisk zagraża

Przełowienia doprowadziły odsetka zagrożonych lub uszczuplone od około 10% w 1970 lat 24% w 2003. Aby zatrzymać tę tendencję, byłoby stworzenie globalnej sieci obszarów chronionych obejmujących co 20 30% powierzchni morza.
Rybołówstwo morskie zaczyna poważnie zagrażają morskiej różnorodności biologicznej. Znaczny odsetek stad ryb i gatunków są obecnie przełowione lub zagrożone. Jest to główny wniosek z raportu dwuletniego Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), który właśnie został opublikowany w Rzymie.
Dokument ten, stanowiący światowy punkt odniesienia dla oceny zasobów rybnych i sytuacji połowowej, potwierdza stagnację wielkości ryb złowionych na morzu: w 2003 osiągnął on poziom 81 mln ton (Mt), poziom równoważny z poziomem 1998 (80 Mt), ale znacznie poniżej "piku" 2000 (87 Mt). Mówiąc bardziej poważnie, w sprawozdaniu wskazano, że nie ma możliwości rozszerzenia i że "pomimo różnic lokalnych, w pełni wykorzystano możliwości połowowe w zakresie połowu morskiego, dlatego potrzebne są bardziej rygorystyczne plany. narzucić odbudowę wyczerpanych zapasów i zapobiec spadkowi tych, którzy są eksploatowani do maksimum, lub prawie co najwyżej, do ich potencjału.
W rzeczywistości, ponieważ 1975, wędkarstwo cierpi odwrócenie stanu dużych gatunków ryb: „Odsetek stad oferujących potencjał ekspansji spadła konsekwentnie” (około 24% ogółu), natomiast Nadpobudliwe lub wyczerpane zapasy wzrosły z około 10% w ciągu 1970 do 24% w 2003. Wśród dziesięciu najbardziej złowionych gatunków, siedem są uważane za w pełni wykorzystane lub nadmiernie eksploatowane: peruwiański anchoveta, Chilijska jack makrela, mintaj, japoński sardeli, błękitka, gromadnik Atlantic śledzia.

chroniona siećWprawdzie sytuacja różni się w zależności od stref połowowych. Pacyfik jest mniej dotknięty niż Atlantyk lub Morze Śródziemne, które dla głównych gatunków są w pełni eksploatowane lub nadmiernie eksploatowane. Ale to nie zmienia ogólnego wniosku raportu FAO. W dwunastu z szesnastu regionów wybranych przez organizację międzynarodową "maksymalny potencjał rybołówstwa został osiągnięty i konieczne jest bardziej ostrożne i restrykcyjne zarządzanie".
Czynniki klimatyczne nie powinny zmieniać sytuacji. Wiemy, że mogą powodować nagłe zmiany - w taki czy inny sposób - niektórych bardzo ważnych zasobów, w szczególności sardeli i sardynek. Jednak w przypadku przełowienia, więc kruchości zapasami, „skutki klimatu sprawie rybołówstwa pogarsza, jako populacji ryb, że działania zależne stają się bardziej podatne na naturalne dynamiki środowiska.”
Szczególnym problemem jest ryby głębinowe, których eksploatacja znacznie wzrosła w ostatnich dziesięciu latach, podczas gdy wiedza na temat biologii stad i środku różnorodności nadal są bardzo nierówne.
Gardłosz, Oreos, beryksowatych czerwony, bromowane i cusk, Antar polarny i inne moridées dorsza są zatem bardziej zagrożony zostały złowione na otwartym morzu, gdzie żaden system prawny nie może nadzorować ich działania.
W celu ochrony morskiej różnorodności biologicznej, ale także aby umożliwić zapasy poławianych gatunków odzyskać, warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rybołówstwa, ekolodzy zebrane podczas ostatniego Światowego Kongresu parkowe (WPC), która odbyła się w Durbanie w lipcu 2003 zaleca ustanowienie przez 2012, globalnej sieci morskich obszarów chronionych, ograniczające lub zakazujące połowów lokalnie i agresywne działania środowiskowe. Ich rekomendacja: czy obszary te obejmują całkowitą 20 30% do% ocieplenia powierzchni morza. Albo 40 60 razy prąd sieć morskich obszarów chronionych.

"Strażnicy mórz"

Czy ten cel realistyczne z ekonomicznego punktu widzenia? ile będzie kosztować utworzenie i utrzymanie takiej sieci?
W niedawnym badaniu (PNAS czerwcu 29 2004), zespół prowadzony przez angielskiego Andrew Balmford, pracownik naukowy Wydziału Zoologii na Uniwersytecie w Cambridge, próbował oszacować koszt utworzenia globalnej sieci obszarów chronione zakres i zmienne.
Z analizy obecnych chronionych obszarów morskich, naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowany główne czynniki regulujące koszt ochrony na jednostkę powierzchni chronionej, z uwzględnieniem jego odległości od wybrzeża i indeks lokalny rozwój gospodarczy. Nad tym obszarze jest niewielka, w pobliżu wybrzeża i zależne od bogatego kraju, a koszt zabezpieczenia na kilometr kwadratowy jest wysoka.
Naukowcy szacuje również koszty ochrony 20 30% do% powierzchni mórz na świecie w korzystnej i realistycznych warunkach koalescencji obszarach chronionych. Rezultat: 5,4 7 się miliardy dolarów rocznie są znacznie niższe niż w 15 30 miliardów dolarów rocznie na dotowanie stosowane na ryby. I ochrona 20 30% do% powierzchni mórz na świecie powinno stworzyć 830 000 do 1,1 mln miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin.
Milion "strażników mórz" przeciwko trzem lub czteromilionowym rybakom zagrożonym, jeśli 30% na powierzchni oceanów jest zabroniony. "Należy pamiętać, że bez środków ochronnych znaczna większość obecnych od dwunastu do piętnastu milionów rybaków zostanie pozbawiona pracy w następnej dekadzie", mówi Balmford.
Wyniki te wskazują, że zachowanie ekosystemów morskich i społeczeństw, które wykorzystują wymaga ustanowienia obszarów chronionych nie zabronionych dostępu, umożliwiając rozwój zrównoważonych działań na morzu, takie jak ekoturystyka i utrzymanie wybrzeża. Takie alternatywne rodzaje działalności gospodarczej pozwoli na konwersję dobrej frakcji rybaków wszystkich krajów.

Granica 1 000 metrów w basenie Morza ŚródziemnegoWędkowanie w głębokiej wodzie poza 1 000 metrów nie powinny być opracowane w rejonie Morza Śródziemnego, na mocy decyzji podjętej pod koniec lutego w Rzymie przez Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), organem międzyrządowym. Decyzja ta, która powinna wejść w życie w ciągu czterech miesięcy, jeśli jej członkowie nie wniosły sprzeciwu opiera się na badaniu bioróżnorodności i rybołówstwa prowadzonego przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) i World Wildlife Fund przyrody (WWF), który powitał ten postęp.
"To ważny krok, pierwszy na świecie w tym gatunku. Jest to znaczący krok w kierunku zrównoważonego rybołówstwa na Morzu Śródziemnym ", mówi François Simard, globalny koordynator programu Marine IUCN. Wyłączenie połowów włokami dennymi poza licznikami 1 000 powinno w szczególności chronić młodocianych krewetek, którzy znajdują tam swoje żłobki. W przypadku IUCN jest to środek zapobiegawczy zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *