Rentowność biogazu


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Dla jednostki biogazu w świni z jego zakładu elektrycznego generującego co się opłacalne, trzeba uczyć uważnego śledzenia wydajności fermentacji produkcji metanu, w tym występ klimatyzacji zawartość suchej masy cieczy do fermentacji. Musi wtedy moduł generujący prąd dostosowany do emisji gazów objętości biogazowni.

Trzeba wreszcie, że potencjalni nabywcy energii elektrycznej we Francji płaci elektryczną po cenie kW zgodny z cenami europejskimi.

Potencjalni nabywcy cite poprawić opłacalność energetyki jądrowej, nie włączając kosztów produkcji, likwidacji kolejnych stacjach, sytuację, która penalizuje rozwoju energii odnawialnej w ogóle, a zużycie energii odchodów świń w szczególności.

Słowa kluczowe: biogaz, biogaz, metan, obornik, odpady, rolnictwo, rozwój, kwh, wykup, kosztów inwestycyjnych.

Niestosowanie się do przepisów europejskich

Europejskie ceny energii elektrycznej zapłacone do producenta w 0,10 € / kWh, co zakładu wytwarzającego na biogaz obornika przez jednego z macior 350 i tuczu może być opłacalna. Ale Francuzi taryfowy na zakup 0,059 € / kW lub o połowę, to staje się coraz trudniejsze ...

W przeciwieństwie do swoich sąsiadów, Luksemburczycy, Niemców, Belgów i szwajcarskich, francuskich świń rolników Rolnicy dotąd widział przeciwstawne blokadę, gdy proponowane projekty instalacji biogazu z odchodów. Sytuacja, która mimo wszystko rozwiąże część wielu problemów, w tym emisji dwutlenku węgla emisji gazów cieplarnianych azotanów i wzmocnienie stabilności finansowej gospodarstw ciągle rozdarty opłat. Przypomnijmy, że metan naturalnie emitowane przez wgłębień nawozu, o ile nie jest odzyskiwany, to 21 razy bardziej szkodliwy jako gaz cieplarniany niż CO2. Biała Księga opublikowana przez Komisję Europejską w listopadzie 97 (COM (97) 559), ustanowiony jeszcze dążyć do 12% udziału energii ze źródeł odnawialnych, które reprezentują w całkowitej konsumpcji w 2010.

Pośrednia zamek, finansowe, związane z rentowności zakładu wytwarzającego sama współpraca zależy od cen energii elektrycznej płaconych przez rolnika.

zasada

Ostatnio grupa rolników, hodowców świń w Lotaryngii, zebrane w projekcie studium opłacalności biogazu i jednostek kogeneracyjnych. Studium wykonalności obejmuje ha 170 farm tym chlewie, urodzenia i tuczu loch 350. Hrabia de la Carrière Clery (55)

Przypomnijmy, w dwóch słowach, czym jest. W gnojownią zachodzi fermentacja beztlenowa nazwie (bez powietrza). Proces beztlenowej prowadzi do degradacji cząsteczek węgla do mniejszych cząsteczek, z jednym atomem węgla, CH4 metanu i dwutlenku węgla, metanu gazowego C02 które to paliwo z wyboru.

Zasada przekształcenia fermentacyjnych gnojownią jest prosta, ale kosztowne. Pit może być po prostu pokryte wodoodporną plandeką do zbierania gazu biogazu. Muszą być dostosowane w mieszadło i ogrzewanie 35 - 45 ° C - idealne do dołów obornika - aby uaktywnić fermentacji i do odgazowania. Objętość zbiorników może iść do 300 1 000 m3. Najbardziej skuteczne nowoczesne urządzenia mieszające można mieszać aż 1700 m3 zawiesinę zawierającą do 15% substancji stałych.

Teoretyczny czas retencji zawiesiny wynosi około 28 dni. Zazwyczaj trwa 50 dni, aby zoptymalizować wydajność. Wymaga to instalacji nowego zbiornika do zatrzymywania pofermentacyjnych i pre-pit, wszystkie są objęte zbierać gaz.

Zebrany metanu musi być najpierw oczyszcza się z jego związków siarki, takich H2S, uważane za korozyjne, w tym poprzez wstrzyknięcie 3 6% powietrza. Gaz może w końcu dostarczenie silnik sprzężony z generatorem prądu. Część energii zużywanej do ogrzewania zawiesiny i chlewni.

Suchej masy, czynnikiem ograniczającym

Chlew studiował Mozy, loch i tuczu 350 lub 415 UGB codziennie produkuje 16,4 m3 obornik (6000 m3 / rok). Według różnych badań, fermentacji energooszczędnych w gazie 0,925 m3 biogazu / LU / dzień otrzymano z odchodów o 9% suchej masy (DM). Stopa MS zależy przede wszystkim od rodzaju żywności wieprzowego, stałej lub zupy. Zupa prowadzi do mniej nawozu do spraw 4 5% SM. W tym przypadku, w celu zoptymalizowania wydajności fermentacji, konieczne jest uzupełnienie nawozu w SM - od ugór, odpadów zielonych od społeczności lub przemyśle spożywczym itp Stopa MS jest czynnikiem ograniczającym opłacalność produkcji biogazu.

W Luksemburgu biogazownie działają z kiszonek odłogów i uprawa. Przepisy europejskie (nieruchomości 1251 / 1999) pozwala na korzystanie z odłogiem w tym celu energii. Słoma ziarno kukurydzy, obecnie pochowany w orki, może być również cenione.

biogaz elektrycznej

Gdy osiągnął optymalną objętość biogazem (biogaz 0,925 m3 / LU / dzień) kwestia wyboru modułu producentów energii elektrycznej. Jest to również wybór, który doprowadzi do rentowności inwestycji. W przypadku farmy La Carrière Clery, dwa przypadki były badane: zakład pracy z 65 modułu kW obornikiem do 6% DM i jedna z modułem 100 kW i zawiesiny wzrosła do 9 % DM, dzięki upraw rolnych.Moduł 65 kW produkuje rocznie kWh 465 000. Roczne zapotrzebowanie stodoły i obornik nagrzewa 390 000 kWh automatycznie wyklucza jakąkolwiek rentowność.

W drugim przypadku, że moduł 100 kWh z 9 szlam% DM, roczna produkcja osiągnęła 840 000 kWh i gwarantuje skuteczną nadwyżkę 450 000 kWh.

systemy ekonomiczne

Na tej farmie, koszt inwestycji z istniejących instalacji, które należy dodać do zbiornika 800 m3 za gaz, transformacja fermentacyjnej pit, pit i pre-pit pofermentacyjnych ( 2500 m3), moduł kogeneracyjny 100 kW i wreszcie sprzęt elektryczny i półpłynnego, wyniósłby około € 280 000.

Europejskie ceny sprzedaży stosowane w Niemczech, Belgii i Luksemburga jest 0,10 € / kWh. We Francji, taryfa dekret o materiale niekopalnego pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w ramach obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (publikacja w kwietniu 16 2002) informacja o cenie nabycia 0,059 € / kWh, co stanowi prawie połowę.

Według studium wykonalności, montaż na tej farmie może być opłacalne ze cena zakupu 0,09 € / kWh. Cena zaproponowana przez francuskich operatorów energii elektrycznej, byłoby prawie dwukrotnie chlewie lub lochy 800 bardziej opłacalne tuczu do instalacji.

Potencjalni nabywcy przytoczyć większą opłacalność energetyki jądrowej, w przypadku braku precyzyjnego uwzględnienia w swoich obliczeniach rentowności koszty likwidacji i przerobu odpadów likwidacji, gdy będą to koniec życia.

Jeśli musimy przyznać, że energia jądrowa jest nieuniknione, to nie powinno jednak być niekorzystne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii pod pretekstem niewystarczającą ofertę rentowność jądrowej, firma nie może, na razie, nie może być obiektywnie ocenione.

David Lefebvre


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *