sprzedaż odkupu

Skup nieruchomości: alternatywne finansowanie

Kryzys energetyczny i kontekst międzynarodowy pogrążyły wiele gospodarstw domowych w trudnościach finansowych. Niektórzy właściciele nie są już w stanie dotrzymywać terminów spłaty kredytu hipotecznego i szybko zostają wykluczeni z systemu bankowego. Aby odpowiedzieć na cierpienie tych właścicieli, którzy ryzykują utratę swojej własności, specjaliści od nieruchomości i finansów zaktualizowali bardzo starą transakcję dotyczącą nieruchomości, sprzedaż z odkupem.

Odpowiedź na sztywność banków

La sprzedaż do odkupu przeznaczony jest dla właścicieli, którzy nie mają możliwości pozyskania finansowania bankowego i pilnie potrzebują środków finansowych. Mogą to być osoby poważnie zadłużone, które zaciągnęły zbyt dużo kredytów konsumenckich i walczą o związanie końca z końcem. Mogą to być również przedsiębiorcy, którzy chcą odblokować gotówkę na swój biznes. Znajdują się bez rozwiązania, aby kontynuować swoje projekty, ponieważ banki odmawiają udzielenia im kredytu hipotecznego.

Ze standardami HCSF (Wysoka Rada ds. Stabilności Finansowej), warunki uzyskania kredytu są coraz bardziej rygorystyczne. Twoje miesięczne płatności nie powinny przekraczać 35% Twoich dochodów. Banki mają prawo odstąpić od tej zasady, ale tylko na kilku plikach rocznie. Oprócz HCSF kryteria wyboru pozostają bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców, emerytów, pracowników zatrudnionych na czas określony itp. Ta sztywna polityka udzielania pożyczek mająca na celu ochronę kredytobiorców okazuje się szkodliwa dla wielu właścicieli. Pomimo zapewnienia zabezpieczenia nieruchomości, banki odmawiają udzielania pożyczek właścicielom, którzy nie zaznaczają wszystkich zwykłych pól. W przeciwieństwie do banków anglosaskich, francuskie organizacje finansowe nie udzielają pożyczek wyłącznie na podstawie wartości nieruchomości. Przywiązują większą wagę do sytuacji zawodowej kredytobiorcy niż do jakości nieruchomości.

Czytaj także:  Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Wykup nieruchomości

Jaka jest zasada sprzedaży z odkupem?

Aby uniknąć tych ograniczeń bankowych i odnieść sukces w uwolnieniu gotówki, specjaliści od finansów ponownie wprowadzili w życie starą transakcję zwaną sprzedażą z przyrzeczeniem odkupu. Sprzedaż z odkupem była praktykowana już w średniowieczu. Słowo „réméré” pochodzi od łacińskiego „redimere”, co oznacza odkupienie. Sprzedaż odkupu jest zdefiniowana w artykułach 1659 do 1673 Kodeksu Cywilnego. W 2009 roku została przemianowana na sprzedaż z prawem wykupu. Niektóre firmy mówią o przenoszeniu nieruchomości, ale zasada pozostaje ta sama.

Podczas sprzedaży z odkupem sprzedajesz swoją nieruchomość, nadal ją zajmując, z możliwością jej odkupienia lub odsprzedaży w dowolnym momencie w ciągu pięciu lat. Sprzedający otrzymuje środki ze sprzedaży swojej nieruchomości. Może nimi spłacić kredyt lub sfinansować projekt. Po sprzedaży sprzedający nadal korzysta z nieruchomości. Równie dobrze może go wynajmować i pobierać czynsze. Gdy tylko zechce, ma możliwość odkupienia nieruchomości po ustalonej na starcie cenie wykupu. Maksymalny okres wykupu nieruchomości określa kodeks cywilny na pięć lat.

Jak w przypadku każdej sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży z prawem odkupu jest aktem notarialnym. Za poinstruowanie transakcji i sporządzenie aktu sprzedaży, który zawiera szczegółowe zapisy czynności, odpowiada kancelaria notarialna. Kancelaria notarialna wykonuje swój obowiązek doradzania ostrzegając sprzedającego o cenie sprzedaży, która jest niższa od wartości rynkowej.

Czytaj także:  Crowdfunding: jakie są zalety tego sposobu finansowania?

Zalety i zagrożenia związane ze sprzedażą z odkupem?

Sprzedaż odkupu to ostateczność, która umożliwia uwolnienie gotówki bez przechodzenia przez bank. Sprzedaż nieruchomości służy do spłaty kredytów, sfinansowania zakupu nowej nieruchomości lub rozwiązania problemów płynności finansowej firmy.

Jedną z zalet sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu są opłaty notarialne przy wykupie, które wynoszą 1,5% wobec 7,5% przy sprzedaży tradycyjnej. Odkupienie nie jest nową sprzedażą, ale anulowaniem pierwotnej sprzedaży. Cena sprzedaży w przypadku odkupu jest niższa od wartości rynkowej nieruchomości.

Aby przeprowadzić tę transakcję, musisz najpierw znaleźć kupca, który będzie chciał kupić Twoją nieruchomość w celu umorzenia. W zamian za zajmowanie nieruchomości, sprzedający płaci czynsz po sprzedaży. Aby wynagrodzić kupującego, cena zakupu jest często wyższa niż cena sprzedaży. Na przykład nieruchomość o rzeczywistej wartości 300 000 EUR jest sprzedawana w celu umorzenia za cenę 200 000 EUR inwestorowi, który staje się pełnym właścicielem nieruchomości. Jeśli sprzedawca jest nadmiernie zadłużony, spłaca swoje kredyty dzięki wpływom ze sprzedaży i ponownie kwalifikuje się do finansowania bankowego. Po sprzedaży sprzedający pozostaje w nieruchomości płacąc odszkodowanie zbliżone do wysokości czynszu. W każdej chwili może wykupić nieruchomość za 215 000 euro. Jeśli nie może lub nie chce odkupić nieruchomości, ma możliwość odsprzedania jej po cenie rynkowej (300 000 euro) i zebrania 85 000 euro.

Czytaj także:  Bankowość i definicje finansowe

Celem operacji jest uwolnienie funduszy poprzez sprzedaż nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z niej przez określony czas. Jeśli zalegałeś ze spłatą kredytu mieszkaniowego, bank jest automatycznie zwracany w drodze sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż odkupu jest również sposobem na zakończenie sporu bankowego i uniknięcie procedury zajęcia nieruchomości.

Prawdziwym niebezpieczeństwem sprzedaży odkupu jest brak możliwości wykupienia nieruchomości w terminie. Aby uniknąć tego niekorzystnego wyniku, konieczne jest przewidzenie wyjścia przez wykup poprzez wcześniejsze określenie jego zdolność kredytowa. Możesz skontaktować się z brokerem, który może określić Twoją zdolność finansowania. Sprzedaż z odkupem może być doskonałym sposobem na rozwiązanie delikatnej sytuacji finansowej pod warunkiem dobrego nadzoru. Od kilku lat firmy specjalizujące się w realizacji tego montażu mogą Państwu pomóc, znajdując odpowiedniego nabywcę, przeprowadzić tę operację w jak najlepszych warunkach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *