Przepisy publiczne i środowisko. Pytania ekologiczne odpowiedzi ekonomiczne

Przepisy publiczne i środowisko. Pytania ekologiczne odpowiedzi ekonomiczne

Yannick Rumpala
Mars 2003 - The Harmattan - Political Logic Collection strony 374

regulacja środowiskowa

Co staje się zagrożeniem dla środowiska, gdy zostanie podjęte przez władze publiczne? Punkt zwrotny lat 1980 i 1990 oznacza we Francji pozorne poszerzenie publiczności o te obawy, daleko poza ograniczonymi grupami, w których tematy ekologiczne mogły wcześniej wydawać się ograniczone. Skutki tej sytuacji są również odczuwalne w działalności państwa: struktury ministerialne odpowiedzialne za środowisko zwykle korzystają z pewnego wzmocnienia, a działania rządowe zastrzegają duże miejsce dla tej dziedziny interwencji. Bliższe spojrzenie ujawnia jednak silną ambiwalencję, którą można dostrzec w rozwoju. Trzeba przyznać, że okres ten sprzyja propagowaniu względów ekologicznych w działaniach państwa. Ale względy ekonomiczne i imperatywy również wydają się odgrywać coraz większą rolę w podejmowaniu publicznych decyzji dotyczących środowiska. Od interakcji tych dynamiki musimy zatem powrócić, aby w pełni zrozumieć pozycję organów państwowych, gdy zajmują się one kwestiami środowiskowymi. Zapewnia to lepsze zrozumienie opracowywanych przez nich programów działań i roli, jaką odgrywają w zbiorowym zarządzaniu naturalnym podłożem działalności człowieka. Trzy obszary (odpady z gospodarstw domowych, krajobrazy i transport drogowy) są tutaj w szczególności badane w celu uwypuklenia i przeanalizowania ustaleń, przez które przechodzi rozpatrywanie tych pytań, w szczególności pod wpływem logiki gospodarczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *