Recykling odpadów węgla kamiennego w Brazylii


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Badaczy Uniwersytetu Wisconsin Madison opracowali nowy sposób syntezy aromatyczny aldehyd hydroksymetylofurfuralu (HMF) z fruktozy uzyskanego z produktów rolnych, charakteryzujący się lepszą wydajność i łatwiejszą ekstrakcję produktu. Reakcja rozpoczyna się dehydratacji fruktoza, prowadzi się w fazie wodnej w obecności katalizatora kwasowego (kwas solny, kwasowa żywica jonowymienna), z dodatkiem sulfotlenku dwumetylowego, aby uniknąć reakcji ubocznych. Badacze zwiększona rozpuszczalność HMF w rozpuszczalniku reakcyjnym - MIBK metyloizobutyloketon (metyloizobutyloketon) - przez dodanie małych ilości butanolu-2, co ułatwia wyjęcie HMF od fazy wodnej w procesie i przed reaguje z nim. wyodrębnianie produktu prowadzi się po oddestylowaniu rozpuszczalnika o niskiej temperaturze wrzenia ekstrakcji MIBK ułatwiającego HMF.
HMF jest cząsteczka podstawa do produkcji związków organicznych (tworzywa sztuczne, paliwo).

Źródło

zareagować


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *