Program Civitas

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Cztery lata po premierze, europejskiego programu CIVITAS wybrane miasta 17 nowych projektów do walki miejskiej korków i zanieczyszczenia powietrza. Wśród nich są ponoszone przez sześć miast nowych państw członkowskich z Europy.

CIVITAS skupia wiele miast biorących udział w walce z przeciążeniem i zanieczyszczeniem związanym z ruchem miejskim. Ruch ten jest odpowiedzialny za ponad 10% wszystkich emisji CO2 UE 98 którego% generowanych przez pojazdów prywatnych i komercyjnych. Podkreślając potrzebę „radykalna zmiana opiera się na zintegrowanym podejściu” (patrz ramka), CIVITAS chce promować „atrakcyjnych alternatyw dla samochodu prywatnego w obszarach miejskich” i „zastępcze innych paliw 20% oleju napędowego i benzyna stosowana w transporcie drogowym przez 2020. "Krótko mówiąc, mniej samochodów w miastach, więcej transportu publicznego, a zwłaszcza bardziej czystych paliw!

Sześć miast obliczu rosnącego samochód

Prawie cztery lata po rozpoczęciu CIVITAS i pierwszej selekcji 19 2001 miast (w tym Lille i Nantes), projekty miejskie 17 właśnie zostały wybrane w 2004, w tym sześciu z nowych krajów członkowskich: Estonii, na Węgrzech, w Rumunii , Polsce i Słowenii. Nowa który powitał Loyola de Palacio, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za energię i transport, na ogłoszeniu wyboru: „W tych krajach, gminy obliczu gwałtownie wzrasta oraz spadek wykorzystania transportu publicznego. Chcę wspierać lokalne władze w ich wysiłkach zmierzających do opracowania i przetestowania nowych polityk przejściowych w celu zachowania znacznej części transportu publicznego, chodzenia i jazdy na rowerze ".
Jeśli jeszcze nie znają charakteru 17 nowych miastach projektów (La Rochelle i Tuluzie we Francji), który będzie korzystał z budżetu 50 mln (35% całkowitego finansowania z miast, partnerzy), wybrane w 2001 miast są obiecujące i konkretny, jak to, co jest umieszczone w placeà Lille.

Pocieszające przykładem Lille

Lille wprowadzony program CIVITAS 2001 chciał kontynuować badania, aby produkować i używać własnych zasobów paliwa ... własny: paliwa metanu powstałego w wyniku trawienia osadów ściekowych. Ten biogaz, odnawialny i zadowalający bilans środowiskowy, jest badany jako źródło czystej energii, która może zastąpić energię kopalną. Aby kontynuować swoje doświadczenie pilota (kilka autobusów i zakład produkcyjny) prowadzone od 1997 na tym biogazu, Lille odbyła się w programie Trendsetter (we współpracy z Graz, Monachium, Sztokholmie i Pecs), jeden z czterech programu CIVITAS .it pomógł prowadzenia studiów wykonalności dla metanu paliwa z nowego źródła, odpadów organicznych z sortowania odpadów z gospodarstw domowych. Nowa fabryka powinna zostać zbudowana we wrześniu 2004. Operacyjny w 2006, będzie uczestniczyć w dostawach metanu 160 autobusowego, który powinien mieć flotę do końca Lille metropolii 2005 co stanowi ponad jedną trzecią floty. Aglomeracja powinna również zastąpić pojazdy użytkowe 120 czystymi samochodami (gazowymi i elektrycznymi) zamiast benzynowych lub olejowych. Wreszcie miasto ma nadzieję, że 2010 produkuje wystarczająco dużo paliwa dla wszystkich autobusów. Sabine Oddział odpowiedzialny za całościowe monitorowanie projektu Trendsetter Lille „Civitas program pozwala zrobić badania miast, które wraz być innowacyjne w porównaniu do tego, co istnieje i prawo, i będzie uzupełniać, zapewniając jednocześnie wspólna wiadomość: miasta mają siłę napędową i mogą skupić na sobie aktorów zmian, sektora publicznego, firm prywatnych, obywateli i polityków ".
Program CIVITAS wdrożył program oceny i rozpowszechniania doświadczeń, meteor i stworzył w październiku 2002, Forum CIVITAS. Ta platforma wymiany najlepszych praktyk pomiędzy ekspertami i wybrano spotyka się raz w roku w miastach uczestniczących w programie. Stanowi 72 europejskich miast, które działają na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności w miastach.

Sylvie Touboul
Źródło: http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=80542

Linki:
Na stronie internetowej CIVITAS
Kompleksowe badanie na temat transportu miejskiego


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *