Program Civitas


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Cztery lata po premierze, europejskiego programu CIVITAS wybrane miasta 17 nowych projektów do walki miejskiej korków i zanieczyszczenia powietrza. Wśród nich są ponoszone przez sześć miast nowych państw członkowskich z Europy.

CIVITAS Łącząc wszystkie miasta biorące udział w walce z zatorami i zanieczyszczenia z ruchu miejskim. Ruch ten jest odpowiedzialny za ponad 10% wszystkich emisji CO2 UE 98 którego% generowanych przez pojazdy prywatnych i komercyjnych. Podkreślając potrzebę "radykalna zmiana opiera się na zintegrowanym podejściu" (patrz ramka), CIVITAS chce promować "atrakcyjne alternatywy dla prywatnych samochodów w miastach", oraz "innych paliw zastępczych 20% oleju napędowego i benzyna stosowane w sektorze transportu drogowego przez 2020. "Oczywiste jest, mniej samochodów w miastach, transport publiczny nad i paliw wyżej bardziej czyste!

Sześć miast obliczu rosnącego samochód

Prawie cztery lata po rozpoczęciu CIVITAS i pierwszej selekcji 19 2001 miast (w tym Lille i Nantes), projekty miejskie 17 właśnie zostały wybrane 2004, w tym sześciu z nowych krajów członkowskich: Estonii, na Węgrzech, w Rumunii , Polska i Słowenia. Nowa który powitał Loyola de Palacio, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za energię i transport, na ogłoszeniu wyboru: "W tych krajach, gminy obliczu gwałtownie wzrasta flota i spadek korzystania z transportu publicznego. Chcę wspierać władze lokalne w ich wysiłkach na rzecz opracowywania i testowania nowych zasad przejścia na utrzymanie wysokiego udziału transportu publicznego, pieszego i rowerowego ".
Jeśli jeszcze nie znają charakteru 17 nowych miastach projektów (La Rochelle i Tuluzie we Francji), który będzie korzystał z budżetu 50 mln (35% całkowitego finansowania z miast, partnerzy), wybrane w 2001 miast są obiecujące i konkretny, jak to, co jest umieszczone w placeà Lille.

Pocieszające przykładem Lille

Lille, wpisana do programu CIVITAS 2001 chciał kontynuować swoje badania, aby produkować i wykorzystywać własne paliwa ... własna: paliwa metan uzyskany z fermentacji osadów ściekowych. Ten biogazu ze źródeł odnawialnych i z pozytywnej środowiska, jest uważane jako czyste źródło energii, które może zastąpić paliw kopalnych. Aby kontynuować swoje doświadczenia pilotażowego (kilka autobusów i zakład produkcyjny) prowadzone od 1997 w tym biogazu, Lille odbyła się w programie Trendsetter (we współpracy z Graz, Monachium, Sztokholmu i Pecs), jeden z czterech programu CIVITAS .it pomógł przeprowadzić studium wykonalności w celu wytworzenia paliwa gazowego z nowego źródła, odpadów organicznych z sortowania odpadów z gospodarstw domowych. Nowy zakład powinny być budowane w września 2004. Działająca w 2006, będzie uczestniczyć w świadczeniu metanu 160 autobusowego, który powinien mieć flotę do końca Lille metropolii 2005 stanowiącej ponad jedną trzecią floty. Miasto powinno również wyposażyć narzędzie 120 pojazdów własnych (gazowe i elektryczne) zamiast silników benzynowych lub wysokoprężnych. W końcu, w końcu, nadzieje City by 2010 wyprodukować wystarczającą ilość paliwa dla wszystkich autobusów. Sabine Oddział odpowiedzialny za całościowe monitorowanie projektu Trendsetter Lille "Civitas program pozwala zrobić badania miast, które wraz być innowacyjne w porównaniu do tego, co istnieje i prawo, i będzie uzupełniać, zapewniając jednocześnie wspólny komunikat: miasta mają siłę napędową, może federate aktorów zmian, sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych, obywateli i polityków ".
Program CIVITAS wdrożył program oceny i rozpowszechniania doświadczeń, meteor i stworzył w październiku 2002, Forum CIVITAS. Ta platforma wymiany najlepszych praktyk pomiędzy ekspertami i wybrano spotyka się raz w roku w miastach uczestniczących w programie. Stanowi 72 europejskich miast, które działają na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności w miastach.

Sylvie Touboul
Źródło: http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=80542

Linki:
Na stronie internetowej CIVITAS
Kompleksowe badanie na temat transportu miejskiego


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *