PCI opałowa gazu opałowego i PCS


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Paliwa domowych oraz wartość opałową: PCI i PCS (paliwa: cieplne). Źródłem tych figur zróżnicowane: dokument internetowy kurs inżynierii ...

więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

Ostrzeżenie!
Informacje zawarte na tych stronach są podane w dobrej wierze, ale użytkownik jest jedynym panem ich wykorzystania i nie możemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje błędów lub błędnej interpretacji.

Wartość opałowa: PCSDefinicja: stała objętość wartość opałowa paliwa jest ilość ciepła wytworzonego przez spalanie jednostkę masy paliwa:
- W tlen pary nasyconej wody
- Produkt reakcji i produkty formowane są w tej samej temperaturze,
- W tej samej obudowie,
- Woda utworzona jest ciekły.

Ten proces jest przedmiotem NF-M 07 030 i wykorzystuje pojemnik o nazwie bomba kalorymetru.

Definicja wartości opałowej przy stałej objętości nie odpowiadają spalania przemysłowych odbywa się pod stałym ciśnieniem, w otwartym forum, ale w rzeczywistości różnica jest mała i ogólnie zaniedbane.

PCS jest "przydatny" podczas ponownego podgrzewania wody do spalania (np. Kocioł kondensacyjny).niższa wartość opałowa: PCI

Większość czasu opary od powierzchni wymienników do temperatury wyższej od temperatury punktu rosy. Woda jest emitowana w postaci pary.

PCI jest obliczana poprzez odjęcie od konwencji, PCS, ciepło skraplania (2511 kJ / kg) wody utworzonej podczas spalania i ewentualnie wody w paliwie.

Jeżeli paliwo nie wytwarza wodę, natomiast PCS = ICH.mieszanki opałowej

Dokładna analiza gazu lub cieczy jest wykorzystywana do obliczania wartości opałowej od wartości opałowej z jej składników z wykorzystaniem zależności:

PCm = suma (xi * PCI)

Z:
- PCM: wartość opałowa mieszaniny
- PCI, składniki opałowe
- Xi: masowy każdego składnika

jednostki

Wartość opałowa jest wyrażona jako:

- kcal / kg
- kJ / kg
- KWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / tonę (= 10000 termy / tona) (TOE: tona oleju ekwiwalentnego)

Pozostałe wymiary są następujące:

- Milithermie / kg (= kcal / kg) (désué)
- Therm / tonę (= kcal / kg) (désué)
- BTU / funt (= 0,5554 kcal / kg) (anglosaskie)

W przypadku gazu: nie wyraził za kg, ale Nm3.

opałowa gazu

PCI / PCS kcal / Nm3

Wodór: 2570 / 3050
Tlenek węgla: 3025 / 3025 (PCI = PCS jak nie ma szkolenia woda)
siarkowodór: 5760 / 6200
Metan: 8575 / 9535
Etan: 15400 / 16865
Propan: 22380 / 24360
Butan: 29585 / 32075
Etylenu: 14210 / 15155
Propylene: 20960 / 22400
Acetylen: 13505 / 13975

wartość opałowa paliw płynnych. PCI / PCS w kcal / kg

Heksan 10780 / 11630
Octane: 10705 / 11535
Benzen: 9700 / 10105
Styren: 9780 / 10190
Ciężki olej: 9550
Olej opałowy: 10030 (= 11.7 kWh / kg lub 9.9 kWh 0.85 / gęstość L)

wartość opałowa paliw handlowych

gaz:

ubogich gaz ziemny: 9.2 kWh / Nm3
bogaty gaz ziemny: 10.1 kWh / Nm3
Butan: 12.7 kWh / kg lub kWh 30.5 / 3 Nm7.4 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C
Propan: 12.8 kWh / kg lub kWh 23.7 / 3 Nm6.6 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C

(Temperatura wrzenia: 0 ° C butan, propan -42 ° C)

ciecz:

olej opałowy: 9.9 kWh / L
Lekki olej: 10.1 kWh / L
10.5 kWh Średnio paliwa / L
Ciężki olej: 10.6 kWh / L
Olej bardzo gruby: 10.7 kWh / L

osadu
Węgiel: 8.1 kWh / kg
Koks: 7.9 kWh / kg
Antracyt 10 / 20: 8.7 kWh / kg

opałowa różne w kcal / kg

Drewno (30% wilgotności): 2800
Suche drewno: 4350 lub 5 kWh / kg (2 kg suchego drewna w ten sposób wyprodukować o równowartości 1 litra oleju)

emisja CO2

Problem postawiony przez emisję gazów cieplarnianych przez przemysł wymaga uwzględnienia paliwa w zakresie wydawania CO2 generowany przez ich stosowania.

Poniższa tabela informuje emisję CO2 różnymi paliwami z jednostki opałowej.

Jednostka: Tony CO2 PET na PCI

Wodór: 0
Gaz ziemny: 2,37
GPL: 2,67
Ciężki olej: 3,24
Olej opałowy: 3,12
Suche drewno: 3,78

przeliczniki w PET

przeliczniki w toe (ton ekwiwalentu ropy) z różnych źródeł energii:

Brykiety z węgla: 1T = 0,619 toe
Węgiel brunatny ubogich: 1T = 0,405 toe
Koks: 1T = 0,667
Koks naftowy: 1T = 0,762 toe
Propan Butan: 1T = 1,095
Olej opałowy ciężki (FOL): 1T = 0,952
olej opałowy (FOD): 1T 1200L = = 1 toe
Elektryczność: 1000kwh = 0,222
Gatunek: 1T 1320L = = 1 toe
Super Paliwo: 1T 1275L = = 1 toe
Diesel: 1T 1200L = = 1 toe

więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

facebook komentarze

1 komentuje „Moc grzewcza PCS PCS paliwa i gazu”

  1. witam .. moje roczne zużycie to 10000KW / AN średnio ponad 6 lat super paliwa BP to 700 970 euro rok po cenie paliwa dla domu 110 M2. mając nadzieję, że inżynierowie badań w dolinie energii będą mieli olej BIO tak blisko odrzucenia gazu energetycznego. Dobre czytanie.tchao.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *