Zanieczyszczenie nowe technologie: komputery, internet, hi-tech ... 2


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

zawarta Folder na zanieczyszczaniu komputerowego i nowych technologii.

Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę, z ich chciwego wyposażenia parków w energię i liczy się każdy wysiłki, w tym na jego temat. Obecnie uznaje się, że w biznesie - od komputerów stacjonarnych do serwerów - może liczyć maksymalnie 25% energii zużywanej przez spółkę. Jednocześnie, chińska gospodarka odczuwa potrzebę modernizacji i podłączenia do Internetu w celu uzyskania wydajności i stać się bardziej konkurencyjne na globalnym rzutu. Te dwie tendencje zbieżne, potrzeba istnieje, zarówno dla gospodarek rozwiniętych i tych na drodze rozwoju, do przyjęcia odpowiedzialnej ekologicznie technologii.
Które pola pan pracuje w Chinach?
Nasz główny wysiłek handlowy w Chinach jest na naszych procesorów, które stają się plebiscyty przez rynek. Dzieje się tak w ultra mobilności przemysłu komputerowego, albo nasze procesory o wysokiej wydajności ma energetyka są coraz większe sukcesy w nowych projektach budowlanych. Dzieje się tak również na spacery z naszym procesorem PC Eco ma zerową emisję dwutlenku węgla.
Przypomnijmy, że ten procesor jest pierwszym na świecie ślad zerowej emisji dwutlenku węgla wynosi: all emisji CO2 generowanego przez działanie procesora przez okres trzech lat, z zastrzeżeniem węgla offsetu w ramach kompleksowego programu dla realizacji projekty zalesiania, alternatywnych źródeł energii i energetyka konserwacji. Nie zapominajmy, po wielu cienkich typu produktów klienta lub VIA posiada udział ogólnej walking 50%.
Jakie są następstwa zużycia energii?
Nasz pulpit procesor zużywa tylko 20 watów, podczas gdy nasi konkurenci osiągnąć 89 watów. Ale to nie wystarczy, ponieważ w skali firmy, odprowadzanie ciepła spowodowane przez całą infrastrukturą IT w miejscu wymaga dodatkowego klimatyzację lub wydajnych urządzeń chłodniczych. Za pomocą komputera przy dobrej efektywności energetyki, otrzymujemy pośrednio oszczędzanie energii, trudne do oszacowania, ale które ostatecznie wpływają na ogólny rachunek.
Czy możemy spodziewać się podobnych urządzeń na świecie?
Wraz ze wzrostem świadomości problemów ekologicznych na świecie, a znaczną rolę który może odtwarzać firm IT poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uważamy, że coraz więcej podobnych produktów przyjaznych dla środowiska pojawi się na rynku w obu gospodarek wschodzących niż w gospodarkach rozwiniętych.

"Ukryte" farmy Google, wielcy konsumenci energii

Google utrzymuje tajemnicę. Trudno jest wskazać lokalizacje swoich "farm", rozproszonych centrów serwerów na całym świecie. Wyspecjalizowane francuskie strony w wyszukiwarce, takie jak Web Rank Info lub Dico du Net, starają się je zarejestrować, nawet jeśli nie są one w niektórych przypadkach uznawane za "nieczynne od ...". Ale marka coraz trudniej jest ukryć swoje nowe konstrukcje, zbyt imponujące, by nie przyciągać uwagi. Firma będzie właścicielem farm serwerów 45 i 60 na całym świecie.
D'po Martin Reynolds, analityk Gartnera cytowany przez The New York Times, Google będzie czwartym światowym producentem serwerów po Dell, Hewlett-Packard i IBM. Firma zainwestowała 1,5 2006 miliard dolarów na jego rozwój, aw szczególności za jego centrów operacyjnych. Znaczna część tej inwestycji jest poświęcony budowaniu ogromne centrum danych budowane w mieście mieszkańców 12 500, The Dalles, na brzegach rzeki Columbia w stanie Oregon. Złożony wielkości dwóch boisk piłkarskich da się ukryć, nawet jeśli firma wykorzystuje kandydata, projekt LLC, angażować 2005 rozpocząć rozmowy.
Ta nowa firma, donosi New York Times, składa się z dwóch prostokątnych budynków, z których każdy wyposażony jest w jednostkę chłodzącą. Na stronie, znajduje się około 1000 km od Mountain View Googlepleksu, zostałby wybrany do optycznego obecności włókien i jego bliskość do zapory wodnej, która będzie schłodzenia serwery, ale przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.
Ponieważ, jak podaje Olivier Duffez, autor wskazówek Google Tips od profesjonalistów, "biorąc pod uwagę liczbę maszyn, które uruchamiają 24 godzin na 24, zwyczajowo mówi się, że aby wiedzieć, gdzie są centra danych Google, po prostu szukaj elektryczność jest najtańsza. Według New York Times centrum danych tej wielkości zużywa tyle energii, co amerykańskie miasto ludzi 40 000.
Marka unikać, jednak uwzględnić od zużycia energii. The New York Times oszacowano w 2006 liczba serwerów Google było 450 000. Łącznie ze zużyciem serwerach Google ma na świecie konsumpcji serwerów, szacowany na 123 terawatogodzin rocznie, to zwiększa się 1,7%, raport mówi Jonathan G. Koomey, co sprawia, że ​​autorytet. Według naszych obliczeń, w związku z tym Google zużywa 2,1 terawatogodzin rocznie, co stanowi równowartość dwóch elektrowni jądrowych. Zapytana przez Monde.fr Erik Teetzel technicznym, kierownik projektu w firmie Google, odmówił komentarza w tej szacunek nie uwzględnia potrzebę systemów chłodzenia i klimatyzacji.
Aby uniknąć rozprzestrzeniania się serwerów zbyt chciwych energii, firma musi postawić na skuteczność każdego z nich. Google wykorzystuje tanie komputery PC o niskim poborze mocy (250 wat) ze specjalnie zaprojektowanymi procesorami firmy Sun w celu zoptymalizowania zużycia energii. Z kolei marka Intel, nowi dostawcy od czasu wyszukiwarki 2007, byli "maniakalnymi do tego stopnia, że ​​zaprojektowali dla nich pojedynczą płytę główną, unikalne paski pamięci, pracując nad każdym aspektem. koszt ", mówi Pat Gelsinger, współkierujący Intel Digital Enterprise Group.
Niedawno firma Google opracowała inny sposób obniżenia astronomicznych kosztów energii, jednocześnie poprawiając jej wizerunek. W źródle 2007 więcej niż 9 000 zainstalowano na dachu budynków Googleplex w Montain View. „Clean Power” ma na celu stworzenie 1,6 megawatów dziennie - 0,6 terawatogodzin rocznie - (równowartość zużycia domach 1 000 Kalifornia), jak również spadek 30% dziennie w jego zapotrzebowania na energię elektryczną okres szczytowy.

zanieczyszczający komputerowe

Zanieczyszczenie komputera zaczyna się dobrze, zanim skończy się w koszu. Według raportu opublikowanego w 2003 Eric Williams i Ruediger Kuehr dwa akademiccy pracujący dla ONZ, wytwarzają komputer stacjonarny jest używać równowartość prawie dwóch ton zasobów naturalnych. Podczas gdy inne dobra konsumpcyjne, takie jak lodówki czy samochodu wymagają tylko dwa razy swoją wagę w paliwach kopalnych i chemikaliów, a kilogramów komputerowy 24 reclame co najmniej dziesięć razy jego. Albo 240 kg paliwa i 22 kg substancji chemicznych, z wyłączeniem 1,5 tony wody. Produkcja układów krzemowych, kawałki, które umożliwiają przetwarzanie informacji w każdej maszynie jest szczególnie energochłonne. To nie może być mniejsza niż 1,6 kg materiałów kopalnych, 72 gramów chemikaliów i 30 litrów czystej wody do stopienia każda.
Komputery zawierają wiele zanieczyszczeń niebezpiecznych dla tych, którzy obsługiwać czasie produkcji, jak i dla każdego, kto będzie później być w kontakcie z odpadów elektronicznych, bezpośrednio lub pośrednio. Oprócz ołowiu i rtęci, którego szkodliwe skutki są znane, istnieje szereg związków o nazwach wymówienia. środki zmniejszające palność są włączone. Zanieczyszczenia te, stosowane do zwalczania ryzyko pożaru, który znajduje się na wewnętrznej monitorach. Jeśli ich efekty nie są jeszcze znane wszystkim studium Centrum wiedzy w analizie środowiskowej w Quebecu podejrzewany o bycie odpowiedzialnym za nadczynność tarczycy i rozwoju zaburzeń układu nerwowego.
Innych niebezpiecznych, kadmu, który jest stosowany jako powłoka ochronna dla metali żelaznych. Gdy odrzucił w przyrodzie, jest wchłaniany przez materii organicznej w glebie i organizmów wodnych (małże, ostrygi, krewetki, krewetki, ryby). W przypadku spożycia przez ludzi, może to spowodować żołądka i jelit i mogą być rakotwórcze.
Służy również do wytwarzania komputerów, sześciowartościowego chromu, substancji rakotwórczych, jest związkiem, który podlewa składników w celu zapobieżenia korozji. Obecne w ściekach, może dotrzeć do wód gruntowych, a przez następstwo można znaleźć w wodzie z kranu. Wreszcie polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), które służą do obwodów drukowanych, aby były niepalne, mają wpływ na poziomie wątroby, tarczycy i funkcji estrogenu.
Od czasu publikacji raportu ONZ, przepisy ewoluowała. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) został przyjęty przez Unię Europejską w 2005 i weszła w życie we Francji od lipca 1er 2006. Zakazuje sprzedaży wyrobów elektrycznych i elektronicznych zawierających produkty wymienione w raporcie Eric Williams i Ruediger Kuehr. Chiny, Japonia i Korea Południowa, głównymi producentami tego typu urządzeń, wyraziły zamiar wprowadzenia podobnych przepisów.

Koszt ekologiczny e-commerce

Z 12 mld euro obrotów w handlu elektronicznym we Francji w 2006, Internet wygląda dużym oknie wystawowym. Fevad (Federacja firm sprzedających zdalny) repertorie obecnie obowiązkowe witryn handlowych 22 000 na temat bezpiecznych platform - przeciw 5 800 2003 w. W wieczystego wzrostu, gospodarka stopniowo zajmuje nieistotne dla tradycyjnych udziałów rynkowych w zakresie produktów rolnych, turystyka, odzież i komputerów. Według Forrester Research, oczekuje się, e-commerce, aby osiągnąć 263 mld przychodów w 2011 na rynku europejskim.
Czy wobec braku absolutnej czystości nowy sposób konsumpcji jest mniej szkodliwy niż tradycyjna? Czy sieć nie zastępuje na przykład hipermarketów dalekiego zasięgu? W Stanach Zjednoczonych proselyte internetu regularnie odwołują się do 3 D: "demobilizacja, dematerializacja i dekarbonizacja".
"Demobilizacja" oferuje perspektywę znacznego zmniejszenia zużycia energii przez transport. "Dematerializacja" sugeruje zmniejszenie powierzchni przeznaczonych na supermarkety, a także zmniejszenie łańcucha dystrybucji. Jeśli chodzi o "dekarbonizację", jest to bezpośrednia konsekwencja dwóch poprzednich ewolucji: odpowiada ona redukcji emisji dwutlenku węgla.
Korzyści płynące z gospodarki netto dla środowiska są obecnie przedmiotem niewielkich badań. "E-commerce zachęca do masowej personalizacji technik produkcji i marketingu za pomocą trybów" just in time "," just enough "i" just for you ", co może zmniejszyć konsumpcję - mówią Daniel Sui i David Rejeski, dwóch amerykańskich naukowców w badaniu przeprowadzonym w 2002. "Rozwój e-commerce może zmniejszyć liczbę centrów handlowych i zbyteczną przestrzeń, którą zajmują. Może to doprowadzić do demontażu centrów handlowych w Stanach Zjednoczonych. "
W raporcie opracowanym przez 1999 OECD uważa, że ​​upowszechnienie e-commerce może zmniejszyć 12,5% budowy budynków przeznaczonych do handlu. Fiński uniwersytet ze swej strony, próbował oszacować ewentualny zysk ekologiczny z e-commerce. Zgodnie z ich wynikami, sprawunki w internecie, zamiast przenieść mogłyby ograniczyć do 0,3 1,3% fińskiego emisji gazów cieplarnianych.
Jednak amerykańscy naukowcy MM. Sui i Rejeski ostrzegają przed jakąkolwiek formą idealizacji. "Potencjał energooszczędności Internetu jest niezaprzeczalny, ale wciąż jest za wcześnie, by malować idylliczny krajobraz wpływu wyłaniającej się gospodarki cyfrowej na środowisko. Każdy pozytywny rozwój jest potencjalnie źródłem negatywnego rozwoju "- podsumowują.
Jeśli czyni ofertę bardziej elastyczny e-commerce również stwarza nowe potrzeby. Internauci zużywają odtąd dzień i noc i są większe wydatki. Internet znosi również granice, ale nie odległości. W 2001, Scott Matthews i Chris Hendrickson, dwa University of Pittsburgh, porównali koszt środowiskowy Amerykańska najlepiej sprzedających się książek, dostępne w Internecie, jak iw handlu tradycyjnym.
Jeżeli koszty dystrybucji e-commerce są niższe, ilość emitowanego emisji dwutlenku węgla pozostaje taka sama jak w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Transport powietrza wywołanego przez e-commerce równoważy supermarketów transportowym. Zanieczyszczenie jest nadal bardzo obecna na informacjach autouroutes.

Żmudnej początki komputerowego recyklingu odpadów we Francji

Gromadzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych jest jeszcze daleki od celu przez francuskiego plakatu Stan: osiągnięcie recyklingu i promowania kilogramów 4 14 tych odpadów, które każda francuska trwa średnio złomu rocznie. Przez sześć miesięcy, władze lokalne i producenci są zobowiązani do wdrożenia selektywnej zbiórki komputery, telefony komórkowe, telewizory, lodówki, pralki itp To jest to, co jest wymagane przez Dyrektywę Europejską w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), transponowane do francuskich przepisów listopada 15 2006, późno w porównaniu do większości krajów sąsiednich.
Sylviane Troadec, dyrektor Valdelec, jednej z wiodących francuskich firm recyklingowych WEEE, nie kryje zniecierpliwienia. "Jesteśmy mniej niż 30% oczekiwanego tonażu, mniej niż 1,2 kg na mieszkańca", ostrzega. Tylko około 300 lokalnych społeczności podpisało umowy na selektywną zbiórkę, mówi National Recycling Circle, który reprezentuje te społeczności. Są nawet mniej prawdopodobne, że konkretnie uruchomili kolekcję.
Wybrane i "ekologiczne organizmy" do nadzorowania zbiórki są odpowiedzialne za te opóźnienia. Sarah Martin z Agencji Zarządzania Środowiskiem i Energią opóźnia: "Nie oczekujcie cudów. Organizacja kanałów zbierania jest złożona. Ekspert WEEE zwraca uwagę, że władze lokalne, które już podpisały umowy o zbiór, łączą 16 milionów francuskich. Ale początek jest powolny. Dyrektor Valdelec zauważa: "Gminy są często ostrożne, boją się, że muszą wzmocnić bezpieczeństwo odpadów, ze względu na liczne zespoły metalowych złodziei. Ale Sylviane Troadec ma nadzieję, że rok po roku linia recyklingu osiągnie swą prędkość przelotową przed końcem 2008.
Po zebraniu recyklingu. Przez szlifowanie lub ręcznego sortowania, kilkanaście wyspecjalizowane firmy są odpowiedzialne za uprzątnięcia CRT lub odzyskać obwodów metalowe i kable. Są one finansowane przez producentów WEEE i ostatecznie przez samych konsumentów, którzy płacą odtąd podatku od każdego urządzenia: dwa euro na komputerze stacjonarnym i dolnym ekranie dwadzieścia cali, trzydzieści centów za laptopa.
"Główną trudnością są tworzywa sztuczne" - mówi Fabrice Mathieux, specjalista ds. Recyklingu ekoprojektu w Grenoble. "Istnieją tylko przemysłowe procesy recyklingu trzech rodzajów tworzyw sztucznych w naszych trzydziestych latach, powszechnie stosowanych w produkcji ZSEE" - mówi. Dyrektor Valdelec potwierdza: "Plastiki są zdemontowane, ale ich leczenie jest wciąż w powijakach. Problem nie jest techniczny, ale ekonomiczny: zwiększenie liczby procesów przemysłowych jest kosztowne i niekoniecznie istnieje zapotrzebowanie na każdy rodzaj recyklowanego plastiku.
W rezultacie na końcowym etapie recyklingu każdego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego pozostaje nieostrość, określona na 65% jego wagi dla komputera zgodnie z dyrektywą europejską. "Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem często zmuszeni są wybierać między swoją rentownością a imperatywami dyrektywy", zauważa Fabrice Mathieux. Dyrektor Valdelec wyjaśnia wprost: "Nie jesteśmy jeszcze kontrolowani, bardzo inteligentni, którzy mogą powiedzieć, że wszyscy szanują poziom recyklingu. "
Słowo "recykling" daje złudzenie, że materiały obiektu mogą mieć wiele cykli życia. W przypadku komputerów wciąż jesteśmy daleko od konta.

Aktualizacja na prawodawstwie

Konwencja Bale w 1989 przyjęta i weszła w życie w 1992, podsumowała transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania. Utworzony pierwotnie w celu zapobieżenia przeniesienia substancji niebezpiecznych i odpadów z krajów bogatych do biednych krajów, został zmieniony w 1995 (Basel Ban Poprawka) obejmuje kraje UE, OECD i Liechtenstein i zakazać eksportu do pozostałych krajów członkowskich. Stany Zjednoczone do tej pory nie ratyfikowała Konwencję lub zmiana Bale i eksportu nagranego przez Ban w Chinach, Indiach, Pakistanie, Nigerii, etc. pozostanie umyślne naruszenie międzynarodowej konwencji.
W Europie alarm był spóźniony. Krajowe, europejskie, a nawet międzynarodowe dyrektywy są promulgowane, z mniej lub bardziej powagą w ich stosowaniu. Minęło jednak kilkadziesiąt lat, odkąd w Europie brana jest pod uwagę zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych lub szklanek. W przypadku odpadów elektronicznych, pierwsza dyrektywa recyklingowa zwana "WEEE" (dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) narodziła się w 2002 i została poddana pod głosowanie w 2003. Jego wejście w życie na poziomie europejskim miało miejsce w sierpniu 2005, a jego transpozycja we Francji pochodzi tylko z 15 November 2006. Ostatnim uczestnikom przyznano ulgę za jego wykonanie: Słowenii przyznano jeden rok, Litwa, Malta, Słowacja i Łotwa dwa lata, aby osiągnąć minimalny próg zebranego WEEE 4 kg. i wyceniane przez dyrektywę na rok na głowę mieszkańca.
Po drugiej stronie łańcucha, producenci i dystrybutorzy produktów sprzętu domowego były odtąd obowiązek wprowadzić systemy odzysku, wrócić i dostosować leczenie. Dla handlowców, są też zobowiązani do odebrania sprzętu zastąpiony przez zakup nowego równoważnego produktu. Na koniec, dla osób odtąd każdego zakupu zawiera specjalny ładunek recyklingu, w przeliczeniu na masę przedmiotu. Jedno euro cent for iPod, trzydzieści centów za laptopa i dwóch euro na ekranie komputera stacjonarnego.
Stany Zjednoczone są nadal w eksperymenty: w niektórych stanach jak Kalifornia i Waszyngton są bardzo z góry, naśladując dyrektywa UE, ale figura to pojedyncze przypadki. W Azji, Japonii podjął ten problem bardzo poważnie, ponieważ 2001 i pozostaje przyszłość Europy dzięki ustawy o odpadach z gospodarstw domowych szybko dostosowany do sprzętu komputerowego.
Ale dyrektywy to nie wszystko, konieczne jest również tworzenie sieci recyklingu, a zwłaszcza edukacja: pojawiły się zielone etykiety dla ochrony środowiska, aby uwrażliwić przyszłych klientów na "gest oszczędności". Eco-label Energy Star, stworzony przez społeczność europejską, jest gwarancją, że zakupione urządzenie jest energooszczędne. Na poziomie globalnym etykieta TCO stanowi punkt odniesienia pod względem oszczędności energii i poszanowania środowiska. Jednak to Greenpeace z "Przewodnikiem odpowiedzialnej high-tech", klasyfikacją bez ustępstw w wysiłkach największych producentów branży elektronicznej, która stawia wyzwanie najlepszym.
Najpoważniejszy problem leży przede wszystkim w braku wdrożenia przez państwa niniejszych wytycznych: pomimo zgody Bale, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii nadal wywozić nielegalnie odpady i toksyczne, zwłaszcza rozładowanie Azji Południowo-Wschodniej.

Przemysł komputerowy ma czas "zielonej postawy"W ostatnich miesiącach producenci komputerów i serwerów przyjęli "zieloną postawę" i twierdzą, że ich komputery są "bardzo niskie zużycie" i "wolne od emisji", a ich serwery mają "niską moc" (niskie zużycie energii). ).

HP i chińska VIA specjalizują się w "zielonych" komputerach dla firm i ogółu społeczeństwa. Wprowadzili na rynek gamę ultra-energooszczędnych komputerów stacjonarnych i laptopów, opracowując pierwszy na świecie procesor o zerowej emisji dwutlenku węgla, przy maksymalnym poborze mocy zbliżonym do watów 20.

Olbrzymi IBM od marca odmówił nowej rodziny serwerów i koncentruje się na zmniejszeniu zużycia energii, a nie niekończącym się wyścigu prędkości i mocy. Te nowe maszyny "o niskiej mocy" będą w stanie pracować na 40 lub 50 watów, dwa razy mniej niż na tradycyjnych serwerach. Nie bez znaczenia dla firm, niskie rachunki za energię elektryczną - a więc zwrot z inwestycji za trzy lata - ale także zmniejszenie ogrzewania w serwerowniach, a co za tym idzie zmniejszenie systemu chłodzenia, który sam stanowiłby połowę zużycie energii hostów.
Ale wszyscy producenci jeszcze się nie postawili: Apple, w szczególności, został ostro skrytykowany przez Greenpeace. Zobowiązuje się być bardziej ekologiczny (bardziej ekologiczny). Ruch wydaje się zagruntować.

Odkrycia ekologicznych producentów komputerów

Eliminowanie toksyczne produkty produkcji obwodów komputerowych i rozwijać mniej chciwe maszyn energetycznych. Pomnóż inicjatyw przemysłowych ekologicznie odpowiedzialne. Aby przytoczyć kilka przykładów, szwedzka firma SWEDX we współpracy z firmą Samsung produkuje bezprzewodową mysz USB (fotograficzny), klawiatur i szerokie drewniane ekrany. Ze swojej strony, ColdWatt produkuje zasilacze dla spawa 650 1 200 komputerów W, które wytwarzają 45% mniej ciepła i zużywają 30% energii mniej niż konwencjonalne diety.

W Japonii firma Lupo sprzedaje obudowę do recyklingu, wykonaną w całości z kartonu (zdjęcia) za około 75 euro. Pudełko do recyklingu montuje się, usuwając perforowane części tektury i składając linie zgodnie ze śladami. Tyle inicjatyw, które zwiastują wzrost potęgi "zielonych" komputerów w nadchodzących dziesięcioleciach.
Niedawno gigant Google i Intel ogłosiły, że dołączył do ich wysiłków na rzecz tych, Dell, Hewlett-Packard, IBM i Microsoft do tworzenia komputerów w mniej chciwy energii. Producenci komputerów zobowiązały się do wprowadzenia na rynek maszyn o niskiej mocy, a firmy za pomocą tych urządzeń, jak Google czy IBM kupić. Celem jest zmniejszenie 50% jego zużycia energii elektrycznej przez 2010.

Wskazówki dotyczące spożywania mniej

Wiele witryn, takich Eco-blogu lub Tree Hugger (angielski), repertorient prostych czynności, które mogą zmniejszyć zużycie energii w swojej sprzętu IT.
- Zakup sprzętu używanego.
- Dla fanów ekranów potraw, preferer modeli LCD zamiast plazm, które zużywają więcej energii.
- Używaj akumulatorów.
- Nie zostawiaj sprzętu elektronicznego w trybie czuwania, ale wyłączyć całkowicie.
- Poczekaj, aż bateria jest pusty swojego laptopa przed rozpoczęciem ładowania, aby go dłużej.
Przed wyrzuceniem swój stary komputer DEMODE, myśląc, aby sprawdzić, czy to nie może być sprzedawane na miejscu licytacjach, czy producent ma program recyklingu.

Odejdź od ambientowej "technofili", która zachęca do ciągłego odnawiania sprzętu lub wiedz, które firmy szanują środowisko i wybierz odpowiednio.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *