Francuski Polityka energii odnawialnej


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

odnawialna polityka energetyczna we Francji.

Energia odnawialna ma zasadnicze miejsce w vis-a-vis strategii zmian klimatu z opanowaniem energii, energii jądrowej i przechwytywania / sekwestracji. Ambicją celów redukcji emisji wg 4 lub 5 2050 do horyzontu zawarte we francuskiej strategii zrównoważonego rozwoju wymaga mobilizacji wszystkich możliwych źródeł i rozwojowe o niskiej energii. Minister Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Serge Lepeltier dokonał zmianom klimatu jeden ze swoich priorytetów. Protokół z Kioto oraz zobowiązania rzeczywiście jest to etap, z pewnością konieczne, ale zdecydowanie niewystarczające.
Francja wita Tony Blair postawił kwestię klimatu na porządku dziennym G8. Nasz kraj może obsługiwać tylko jego podejście, które odgrywa kluczową rolę w zakresie innowacji technologicznych. Prezydent Jacques Chirac potwierdził swoją nadzieję, że na szczycie w Gleneagles G8, pozwala na ponowne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej planety i że możemy wiedzieć, aby być kreatywnym przekonać, zwłaszcza poprzez transferu technologii, kraje wschodzące, aby zrównoważonych wyborów energetycznych, które będą walczyć z globalnym ociepleniem bez utrudniania wzrostu gospodarczego.

Kontekście zrównoważonego rozwoju oznacza w praktyce, aby zminimalizować koszty społeczne i gospodarcze zmian produkcję i konsumpcję niezbędną do zmniejszenia naszych emisji.

Dwa główne utworów można obniżyć te koszty:
- Technologia, która pozwala na bardziej efektywne rezultaty przy niższych kosztach
- Możliwości badawcze w pracy gospodarczego, nowych usług i nowych produktów.
Dzień wymiana koncentruje się na energii odnawialnej. Przed wyciągnięcie wniosków operacyjnych, pozwala mi umieścić w perspektywie kilka problemów zidentyfikowanych w trakcie tej pracy.

Odnawialne źródła energii mają cechy, które odróżniają je od konwencjonalnych źródeł energii: są one rozproszone i przerywany. W rzeczywistości wykorzystanie energii wymaga, aby sprostać problemy 3 gdzie? kiedy? iw jaki sposób? Petroleum przemysłowe łatwo odpowiedzieć na te pytania w transporcie, magazynowaniu i elastyczności stosowania. Okres ten jest skończona.

Odpowiedź na te pytania wymaga ściślejszej integracji ENR w systemach konsumenckich. Są one oddalone od siebie zarządzania niż zapotrzebowanie źródła.

Jak budować pozytywne budynki energii bez obejmujące systemy izolacyjne, przechowywanie i mobilizację składek, to znaczy, kolektory słoneczne? Dla systemów energii odnawialnej (wiatr, pływów ...) jednak te pytania pojawiają się w mniejszym stopniu.

Niewielki rozmiar pomieszczeń rodzi również problemy transakcji między wszystkimi podmiotami, które są niezbędne do ich realizacji. scentralizowane decyzje systemu energetycznego są łatwiejsze niż w systemie zdecentralizowanym. Zdajemy sobie sprawę, dziś te trudności we wdrażaniu energetyki wiatrowej we Francji.

W związku z tym znaczny rozwój energetyki odnawialnej stwarza nam nowe problemy ze swej natury. Ale także podnosi kwestię innowacji. W rzeczywistości jest to w większości czas nowych technologii, w dzieciństwie, by nie pojawiać.

Dwa pilotowania innowacji są generalnie przeciwny i wypychania (nie używamy języka francuskiego w zakresie siłą napędową). Technologie push są napędzane przez ofercie publicznej i planowania przez państwa na badania i wdrożenia, to było w przypadku energetyki jądrowej we Francji. Podejście ciągnąć opiera się na żądanie i na rynku i zamiast opiera się na sektorze prywatnym.

Hybrydowy boku energii odnawialnej, jak już wspomniano wcześniej, jest również dostępne tutaj. To jest problem zarządzania, które jest określone. władza publiczna nie jest w stanie zrobić to sama, ale ma na celu stymulowanie sektora prywatnego i różnych interesariuszy, wykorzystując nowe narzędzia, narzędzia rynkowe. Musimy opracować podejście gospodarcze zapewnienia rentowności biznesu, ale również zaangażowanie różnych branż, bardziej złożonego łańcucha decyzji, w tym lokalnego procesu akceptacji.
Jesteśmy w samym mechanizmem opisanym przez socjologii innowacji. kto wierzy, że sukces innowacji zależy bardziej od budowy "sieci konwergentnej techniczno-ekonomicznej", że jedyną parametry techniczne lub racjonalne planowanie.

Te kilka odbić nieco teoretyczne prowadzą nas do zadać następujące pytania:

- Jakie są podmioty, których interwencja jest konieczna do zastosowania energii odnawialnej?
- Jakie nowe umiejętności potrzebne do opanowania?
- Jakie mechanizmy zapewnienia ich wspólną interwencję, a transakcje technicznych i ekonomicznych?
Dokumenty możemy QE kraje wdrożenia, a więc bliżej rynku, ale nie pozostają bez słabości:
- Procedury przetargowe na tych obszarach pojawiają się jeszcze kompleks wysoce skalowalne i łatwe do uwzględnienia pewnych kryteriów jakościowych.
- Stawki preferencyjne umorzeń utworzyć renty do pierwszego ryzyka przychodzących i być niska bodźcem dla innowacji.
- Certyfikaty REC mają wahania cen certyfikatów i dlatego wywołują ryzyko ekonomiczne dla przedsiębiorcy.Dokumenty wszelkiego rodzaju, gdy stosowane jednolicie promują najbardziej zaawansowane techniki, ale to nie zawsze jest łatwe te, które będą najbardziej przydatne w przyszłości; ryzyko blokady technologiczny nie jest nieobecny.

Kwestia R & D jest kluczowe, ponieważ większość gałęzi przemysłu nie są jeszcze opłacalne i dlatego żądają dalszych badań i rozwoju

Czy jesteśmy pewni, że niektóre kursy nie tylko dojrzałe rent z powodu proponowanych mechanizmów?
Czy mamy pewność, że wszystkie metody są badane, oceniane?
Odpowiedź nie jest oczywiście na energię oceanu, fotowoltaiki i biomasy ..
Ale czy nie jest tak również w przypadku wiatru, który jednak pojawia się jako dojrzałej technologii? Inne koncepcje niż aplikacje nie są one również zobaczyć bardziej obiecujące?
Jak wspierać długoterminowe najbardziej obiecujących technologii?
Węzeł jest skonfigurowany instrumenty wdrażania jest zatem korzystne dla R & D i dyfuzji innowacji.

Niektóre nowe instrumenty proponowane są w tym kierunku: fundusz venture capital w Wielkiej Brytanii.

"Agencja Innowacji Przemysłowych" we Francji, która będzie wyróżniać się na kwestiach takich jak czyste samochody, ogniw paliwowych i biotechnologii. To forum zgromadzi naukowców, producentów wspólnie identyfikują programy.
Podejścia te są prawdopodobnie związane z naszymi kulturami, ale musimy się wiele nauczyć od siebie nawzajem? Mamy zbieżne oczywiście zidentyfikować te same potrzeby: prywatny alliance / międzynarodowej opinii publicznej i rozumowania.

Jest to także nieco ten post Kioto: do prac badawczo-rozwojowych w ramach partnerstwa, współpracy obu kierunkach jednocześnie technologii w zakresie przekazywania i rozpowszechniania.

Możemy zidentyfikować zagadnienia współpracy, takich jak energia morskiego lub efektywności energetycznej poprzez wdrażanie nowych procesów forum publiczno-prywatnego, między Francji i Wielkiej Brytanii, tak aby zwolnić wizję i wspólną metodologię. Chodzi zatem o uruchomienie firm, krajów, organizacji pozarządowych i władz lokalnych.

Ale praca nie wyklucza dwustronnej wielostronnych. Niektóre organizacje międzynarodowe są krytyczne w Międzynarodowej Agencji Energii lub Ramowej Konwencji w sprawie zmian klimatu oraz Mechanizmu Czystego Rozwoju Protokołu z Kioto.

Źródło: Zawarcie Oświadczenie Christian Brodhag, Międzyresortowego Delegata na rzecz Ekorozwoju w seminarium francusko-brytyjskiej w styczniu 12 2005 sprawie energii odnawialnej


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *