Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Fukushima katastrofy jądrowej, kolejny Czarnobyl?

Nikt nie może ignorować rozpaczliwą sytuację w elektrowni jądrowej w Fukushimie Daiichi 1 ... Jesteśmy przed rozpaczliwej sytuacji mimo prób minimalizacji graczy branżowych lub rząd, ale również, i to jest mniej zrozumiałe i akceptowane, niektórzy aktorzy polityka francuski ... Na econologie.com, nie jesteśmy „instynktownie” anty-jądrowych: jedna [...]

Obliczaniu wydajności energetycznej samochodu

Jaka jest ogólna sprawność energetyczna samochodu? Michel Kieffer www.HKW-AERO.fr - www.COCYANE.fr pdf stron 21 na bilansie energetycznym samochodu cieplnej. Dowiedz się więcej: - Z tego samego autora: użyteczną energię ruchu samochodu - bilans energetyczny studni do kierownicą samochodu cieplnej i elektrycznej - samochód elektryczny, energii elektrycznej [...]

Pobierz: energia i moc pomocne w jadącym samochodzie, obliczeń, analiz i równań

Obliczenia energię użyteczną do ruchu samochodu Michel Kieffer www.HKW-AERO.fr - www.COCYANE.fr .pdf stron 36 w bilansie potrzeb energetycznych rachunku samochodowym swoich cech (masy, CdA, prędkość, przyspieszenie ...). Dowiedz się więcej? Autor tego dokumentu jest również inicjatorem Duża forach tematycznych na samochód [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji woda w oleju ciężkiego. Teza des Mines w Paryżu w marcu 2008 przedstawiony przez D. Tarlet do stopnia doktora specjalne Ecole des Mines de Paris „Energetyczne”. stron .pdf 230. Abstrakt ciężkie oleje opałowe, oleje odpadowe lub tłuszcze zwierzęce są [...]