szklarnia słoneczna

Fotowoltaiczna energia słoneczna: porównania wokół panelu „Jestem solarny 400W” firmy Alma Solar

Wzrost w rachunki za energię jest nieuniknionym tematem chwili, zwłaszcza że wzrost dotyczy wielu codziennych usług. W tym kontekście interesujące jest przypomnienie zalet fotowoltaiczna energia słoneczna. Zwłaszcza, że ​​ceny paneli słonecznych, takich jak panel I'm solar 400W, mimo kryzysu wydają się raczej stabilne! Czas zastanowić się nad pracą w tym sektorze, ponieważ opłacalność energii słonecznej nigdy nie była tak dobra jak dzisiaj. Uwaga, niektórzy instalatorzy lub sprzedawcy znacznie podnieśli swoje ceny od początku kryzysu energetycznego. Bądź ostrożny i porównaj cytaty przed podpisaniem! Ten porównawczy artykuł pomoże Ci wybrać odpowiednie panele słoneczne, zarówno pod względem technologii, jak i kosztów.

Pamiętajmy o zaletach energii słonecznej

Po pierwsze i nie mniej ważne: jest to energia odnawialna, czyli energia wolny i niewyczerpany ! Co nie jest w przypadku paliw kopalnych, jak w przypadku gazu ziemnego. W efekcie; nie wspominając o cenach, ich dostępność nie zawsze jest gwarantowana, zwłaszcza gdy są napięcia geopolityczne jak obecnie. W końcu wyczerpią się wszystkie paliwa kopalne. Z drugiej strony, wraz z globalnym ociepleniem, w wielu regionach, zwłaszcza w Europie, czas nasłonecznienia powinien zostać podwyższony. Jest to atut do produkcji energii słonecznej.

Z drugiej strony sektor energii słonecznej zaczyna mieć kilka lat z perspektywy czasu! Jeden wychodzi demokratyzacja komponentów. Panel pozwalający na całkowicie poprawną efektywność energetyczną będzie teraz znacznie tańszy niż kilka lat temu. Gwarancje oferowane na sprzęt są również dłuższe, ponieważ panele często okazują się trwalsze niż pierwotnie oczekiwano.

W ten sposób staje się możliwe, aby realne znaczne oszczędności przy wykorzystaniu fotowoltaicznej energii słonecznej. Bądź jednak ostrożny, jeśli chcesz użyć hybryda słoneczna (ciepło i energia elektryczna w kogeneracji na tych samych panelach). Rzeczywiście, jeśli pomysł na odzyskanie ciepła uwalnianego przez panele słoneczne do ogrzewania wody lub wnętrza mieszkania może wydawać się kuszący, w 2022 r. ciekawsze jest wykonanie 2 instalacji: fotowoltaicznej solarnej i Solar Thermal.

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizacji instalacji kolektorów słonecznych, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem Wszystko o fotowoltaicznych panelach słonecznych w 2022 roku i ich specyfice.

O jakich cechach należy pamiętać przy wyborze modelu panelu słonecznego?

Panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne?

Dla realizacji opłacalnej instalacji solarnej ważny jest dobór materiału do ustawienia zgodnie z oczekiwaniami podczas użytkowania. Tak więc, jak omówiliśmy w poprzedni artykuł, to są teraz panele monokrystaliczne które dominują na rynku energii słonecznej dla osób fizycznych. Inne, starsze typy paneli mają stopniowo znikać w ciągu najbliższych kilku lat. Te panele, których komórki składają się z monokrystaliczny krzem, pozwalają uzyskać interesującą wydajność przy mniejszym nasłonecznieniu niż panele polikrystaliczne, lepiej nadają się do bardzo słonecznych regionów lub do instalacji słonecznych o dużej mocy, gdzie powierzchnia jest dostępna. Dzięki tym nowszym panelom możemy zatem liczyć na dobre wyniki nawet w regionach, w których nasłonecznienie jest umiarkowane lub gdy słońce jest nisko lub nisko.

Czytaj także:  Podatek prosumencki: CWAPE i Region Walonii opodatkowują z mocą wsteczną małych producentów energii słonecznej

Znaczenie wydajności panelu

Wydajność panelu słonecznego jest obliczana jako procent reprezentujący udział energii wytworzonej przez panel słoneczny w stosunku do energii świetlnej otrzymanej przez panel. Rzeczywiście, energia, którą można przekształcić w energię elektryczną, jest tylko częścią energii słonecznej wypromieniowanej na panel. Następnie należy dokonać następujących obliczeń:

Wydajność = Wytworzona energia elektryczna / Otrzymana energia słoneczna

W przypadku paneli dostępnych obecnie na rynku sprawność może wzrosnąć do 24% w przypadku najbardziej wydajnych paneli. Kręci się wokół 18 do 21% dla większości najnowszych modeli. W laboratorium niektóre panele w fazie rozwoju mogą przekroczyć 30% wydajności. Panele te są jednak nadal na etapie studiów i badań. Ich produkcja, stosunkowo droga, nie pozwala jeszcze na ich uogólnienie na sektor energii słonecznej stosowanej u osób fizycznych. Jednak to pozostawia perspektywy poprawy na nadchodzące lata.

Dostarczona moc, wielkość paneli i liczba ogniw fotowoltaicznych

Panele słoneczne są zazwyczaj prezentowane przez sprzedawców detalicznych zgodnie z mocą, jaką są w stanie dostarczyć. Moc ta jest wyrażona w Wc (dla szczytu w watach). To jest wtedy maksymalna moc co może dostarczyć panel słoneczny, gdy działa? przestrzegając znormalizowanych warunków :

Zapowiadana moc panelu jest zatem pożyteczną informacją, ale należy odnieść się do innych kryteriów opracowanych poniżej.

Na przykład należy zwrócić szczególną uwagę na rozmiar i wagę panelu słonecznego. Rzeczywiście, przy stałej wydajności moc panelu słonecznego zależy bezpośrednio od jego rozmiaru, a zatem od rozmiaru, jaki zajmuje. Tak więc, w zależności od posiadanej powierzchni, czasami może być interesujące przejście do panelu o mniejszej mocy, ale odpowiadającego dostępnej przestrzeni.

Podobnie w przypadku ciężaru, instalacja solarna może reprezentować znaczny ciężar całkowity na konstrukcji nośnej, w szczególności na ramach opartych na lekkich kratownicach.

Instalacja słoneczna musi również spełniać Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wykonanie instalacji, która produkuje 3 razy więcej lub 3 razy mniej w porównaniu z Twoim zużyciem, nie ma już sensu w 2022 roku.

Poniżej porównanie mocy i masy różnych paneli słonecznych, w tym panel słoneczny jestem solarny 400W :

porównanie techniczne paneli słonecznych

Widzimy, że panel I'm solar 400W radzi sobie całkiem nieźle z zapowiedzianymi tylko 17kg, w sumie 108 ogniw fotowoltaicznych, co jest oznaką dobrej produkcji energii słonecznej! W efekcie, im więcej ogniw znajduje się na panelu słonecznym, tym mniej zacieniania lub masek słonecznych zmniejszy jego produkcję.

Szczegółowe porównanie panelu słonecznego I'm 400W firmy Alma Solar

Oprócz dość ogólnych kryteriów wymienionych powyżej, należy również wziąć pod uwagę inne kryteria:

Czas trwania gwarancji

Rzeczywiście, może być bardzo zmienna w zależności od panelu. Zwłaszcza, że ​​często rozkłada się na kilka części:

  • gwarancja sklepu lub sprzedawcy
  • gwarancja producenta
  • dowolna dodatkowa gwarancja instalatora: dwuletnia lub dziesięcioletnia
Czytaj także:  Porównawcza energia słoneczna i izolacja

Możliwe jest również, że niektóre gwarancje dotyczą tylko bardzo konkretnego kryterium panelu:

  • gwarancja materiałowa (na wady produkcyjne)
  • gwarancja wydajności po określonej liczbie lat użytkowania
  • gwarancja na zużycie, a raczej brak zużycia panelu przez określoną liczbę lat użytkowania
  • ...

W przypadku wszystkich paneli z gamy fotowoltaicznej I'm różne gwarancje wprowadzone są stosunkowo hojne!

Po pierwsze, 30-letnia gwarancja producenta obejmująca wady materiałowe. To jedna z najdłuższych gwarancji, jakie można znaleźć na tego typu usługę. Do tego pierwszego zabezpieczenia dodaje się gwarancja jestem bezpieczny. Ta druga gwarancja zapewnia wydajność liniowa przez co najmniej 25 lat.

porównanie gwarancji na panele słoneczne

Zabiegi stosowane na fotowoltaicznych panelach słonecznych

Wykończenie powierzchni nie jest wystarczająco podkreślone, ale jest to niezbędne kryterium trwałości Twojej przyszłej instalacji !

Rzeczywiście, panele słoneczne zainstalowane na zewnątrz będą musiały wytrzymać nie tylko pogodę, ale przede wszystkim warunki pogodowe, które nie zawsze są łagodne. Jeśli panel nie był starannie zabezpieczony podczas produkcji, może nie działać tak długo, jak mogłeś mieć nadzieję, co spowoduje, że koszt wymiany nastąpi wcześniej, niż się spodziewałeś. Aby uniknąć tej niedogodności, oto główne problemy, które mogą mieć wpływ na panele słoneczne, a także rozwiązania, które można zapewnić.

Efekt PID

PID to angielski termin oznaczający „Potencjalnie wywołana degradacja”. Jest to ładunek statyczny, który powstaje między ogniwami a ramą panelu słonecznego. Wydajność można wtedy drastycznie zmniejszyć, nawet do 80% mniejsza wydajność w najgorszym wypadku. Istnieje możliwość ochrony paneli słonecznych przed efektem PID, norma: IEC TS 62804, umożliwia również zapewnienie wykonania tej ochrony.

Panel słoneczny 400 W jest gwarantowane przed efektem PID w ciągu pierwszych 25 lat użytkowania.

Zjawisko hotspot

Hotspot to gorący punkt, który ma tendencję do tworzenia się na styku między komórkami, gdy niektóre z nich przestają działać, na przykład z powodu nierównej ekspozycji na powierzchnię panelu. W przeciwieństwie do niektórych innych problemów technicznych z panelami słonecznymi, gorące punkty są bezpośrednio widoczne na panelu, ponieważ przybierają postać czarnych lub brązowych plam na uszkodzonych ogniwach słonecznych. Tutaj znowu producent może wprowadzić środki, aby jak najbardziej opóźnić pojawienie się tych hotspotów. Może to być na przykład kwestia wyposażenia panelu słonecznego w diody obejściowe.

Panel słoneczny I'm 400W jest również gwarancja na 25 lat przeciwko zjawisku Hotspot.

Efekty LID i LeTID

LID to angielski termin, który oznacza „Degradacja wywołana światłem”, lub po francusku „Degradacja pod wpływem światła”. Zjawisko to, które pojawia się od pierwszych godzin ekspozycji panelu na światło, jest nieuniknione. Ma tendencję do zmniejszania wydajności panelu słonecznego w porównaniu do jego wydajności nominalnej. Jednak różne panele słoneczne są mniej lub bardziej odporne na efekt LID w zależności od jakości krzemu użytego podczas ich produkcji. Dlatego ważne jest, aby w momencie zakupu wybrać odporny panel, aby uniknąć strat wydajności.

Czytaj także:  Solarny silnik Stirlinga Sthelio

LeTID również pochodzi z języka angielskiego „Degradacja wywołana przez światło i podwyższoną temperaturę”. Efekt ten występuje, gdy panel słoneczny jest wystawiony na działanie temperatury powyżej 50° i przyczyniłby się do jego wczesnej degradacji. Na chwilę obecną sposoby uniknięcia tego efektu są wciąż słabo poznane, ale warto zainwestować w panele wyposażone w zintegrowany system chłodzenia. Rzeczywiście, we wszystkich przypadkach wydajność produkcji energii słonecznej jest lepsza, gdy panele słoneczne pozostają w obniżonych temperaturach poniżej 25°C.

porównanie obróbki powierzchni paneli słonecznych

Aby przejść dalej

Powyżej wymieniliśmy główne cechy charakterystyczne związane z zakupem systemu fotowoltaicznego. W pewnych szczególnych sytuacjach może być jednak konieczne uwzględnienie innych kryteriów. W ten sposób niektóre panele przeznaczone do użytku rolniczego mogą być zabezpieczone przed produkcją amoniaku, inne będą chronione przed utlenianiem, aby dostosować się do środowiska morskiego. The panele z podwójnymi szybami są zaprojektowane z ogniwami fotowoltaicznymi zamkniętymi między dwiema warstwami szkła, mogą produkować po obu stronach. Cięższy, półprzezroczysty i nieco droższy, jego solidność może być kryterium wyboru w pewnych złożonych sytuacjach meteorologicznych lub w określonych instalacjach.

Dwustronne panele szklane są szczególnie interesujące do uchwycenia odbicia promieni słonecznych w zaśnieżonym otoczeniu, czystych powierzchniach lub na przezroczystej lub półprzezroczystej powierzchni... szklarnia, weranda lub pergola. Zdjęcie wprowadzające do tego artykułu przedstawia małą instalację solarną opartą na 5 panelach I'm Solar dwustronne szkło montowane na szklarni. W przypadku tego projektu konstrukcja nośna szklarni musiała zostać wzmocniona.

Podobnie niektóre obiekty są zaprojektowane tak, aby dostosować się do ich otoczenia. W ten sposób można znaleźć panele, które mogą przechylać się bezpośrednio w zależności od ekspozycji, aby zapewnić najlepszą możliwą produkcję energii słonecznej, ale śledzenie nasłonecznienia jest rzadkością wśród osób, ponieważ jest to znacznie bardziej złożona i kosztowna instalacja niż instalacja stała, zarówno w przypadku zakupu. i konserwacja. Urządzenia śledzące energię słoneczną są zarezerwowane tylko dla bardzo specyficznych przypadków.

Zszywacz słoneczny

Wnioski

Panel I'm solar 400W wydaje się być dobrym wyborem dla początkujących, a nawet ze średniej półki do stworzenia instalacji solarnej dla osób prywatnych. Jego cena zakupu jest bardzo rozsądna w porównaniu z podobnymi panelami oferowanymi na rynku o tej samej mocy. Na chwilę obecną nie wydaje się, aby miały na nią duży wpływ skutki wzrostu cen energii. Lżejszy niż większość paneli o tej samej mocy, jego montaż jest łatwiejszy. Do sprzedania na stronieAlma Solar, ma również tę zaletę, że jest produkowany w Europie.

Aby przejść dalej, możesz zadać dowolne pytanie dotyczące forum PV

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *