nano-kolec CO2 etanolu

Przekształcanie CO2 (+ woda + prąd) w paliwo etanolowe poprzez katalizę „nano-spike”!

Kataliza Nano-Spike; odkrycie Oak Ridge National Laboratory dokonane trochę… przez przypadek! Proces umożliwia otrzymywanie etanolu z CO2, energii elektrycznej i wody w obecności specjalnego nanokatalizatora zwanego Nano-Spike. Ogłoszony uzysk energii elektrycznej wynosi od 60 do 70%, co jest akceptowalne pod warunkiem stosowania odnawialnej energii elektrycznej (proces […]

Portugalia

Transformacja energetyczna: Portugalia zasilana przez 4 dni w całości z odnawialnej energii elektrycznej!

Podczas gdy Francja nadal (prawie) wszystko stawia na elektryczność jądrową ... kraje obecnie biją regularnie rekordy produkcji odnawialnej energii elektrycznej! W tym miesiącu przyszła kolej na Portugalię, aby osiągnąć prawdziwy szczyt energii odnawialnej! Kilka dni po tym, jak Niemcy wyprodukowały tyle odnawialnej energii elektrycznej, że producenci […]

Geotermalne pompy ciepła i CO2

Energia geotermalna: pompy ciepła i CO2, oszczędność energii i emisja CO2 Według naszych upodobań energia geotermalna zbyt często jest przedstawiana jako odnawialna i „zielona” energia. Ten artykuł dotyczy powierzchniowej energii geotermalnej, znanej jako pompy ciepła, a nie głębokiej energii geotermalnej lub zbioru głębokich sieci ciepłowniczych, które […]

czarny folderu energii odnawialnej

Oto odpowiedź na czarną dokumentację dotyczącą odnawialnych źródeł energii, opublikowaną w Science et Vie w marcu 2008 roku. Oto debata na temat tego dossier, która jest źródłem następującego artykułu. Science et Vie, marzec 2008 r .: czarna dokumentacja dotycząca zielonych energii W tej dokumentacji bardzo pozytywnie ocenia się potencjał […]

Zielony przewodnik i klasyfikacja ośrodkach górskich

Zielony przewodnik po alpejskich ośrodkach sportów zimowych Selektywne sortowanie, oczyszczanie ścieków, rozwój, odnawialne źródła energii, transport publiczny lub działania społeczne… tak wiele alternatyw zrównoważonego rozwoju, które pojawiają się i mogą być wspierane w kurorcie. Poprzez Zielony przewodnik dla kurortów górskich stowarzyszenie pragnie zachęcić do odpowiedzialnych praktyk górskich, również […]

Ślad węglowy ośrodka narciarskiego, zanieczyszczenie spowodowane jazdą na nartach!

Jakie jest zanieczyszczenie narciarstwa i sportów zimowych? Ślad węglowy ośrodka sportów zimowych w Alpach. Szczegółowe obliczenia emisji gazów cieplarnianych i jazdy na nartach Badanie przeprowadzone od maja 2007 r. Do września 2007 r. Przez Stowarzyszenie Kolarzy Górskich w miejscowości Saint Martin de Belleville […]

Globalny geoinżynierii

Ten artykuł jest kontynuacją artykułu: Chłodzenie Ziemi w walce z globalnym ociepleniem Aby dowiedzieć się więcej i przedyskutować: schładzanie ziemi przed ociepleniem i zmianami klimatycznymi za pomocą globalnej geoinżynierii: fikcja czy rzeczywistość? Globalna geoinżynieria lub manipulacja klimatem na skalę planetarną „Obecna polityka klimatyczna wydaje się […]

Schłodzić Ziemię do walki z globalnym ociepleniem?

Nasza planeta Ziemia wkrótce będzie klimatyzowana? Joëlle Pénochet Aby dowiedzieć się więcej i przedyskutować: ochłodzenie ziemi przed globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi za pomocą globalnej geoinżynierii: fikcja czy rzeczywistość? Wszystkie ważne badania opublikowane niedawno przewidują, że zmiany klimatyczne - ogłoszone ponad trzydzieści lat temu przez kilka oficjalnych raportów, osobistości […]

Pobierz: raport na temat transportu miejskiego: energie i organizacja

Projekt Badań Technologicznych realizowany przez Christophe Martza w ENSAIS i wspierany pod koniec stycznia 2001 r. Jest to badanie dotyczące zatłoczenia ośrodków miejskich i inwentaryzacja różnych rozwiązań technologicznych, które mogą poprawić jakość powietrza i warunki ruchu w ośrodkach miejskich. Jednogłośny wniosek: organizacja i zachowanie […]

Globalne zużycie energii

Jakie jest globalne zużycie energii pierwotnej, jej ewolucja od początku ery przemysłowej i różne źródła energii wykorzystywane przez ludzkość? Odpowiedzi na te 3 pytania znajdują się na poniższym wykresie (kliknij na obrazek, aby powiększyć): Ewolucja „komercyjnego” zużycia energii w milionach ton ekwiwalentu ropy naftowej. Źródła: Schilling i […]

Nagła zmiana klimatu

Klimat może się gwałtownie zmienić z powodu sił naturalnych lub spowodowanych przez człowieka Słowa kluczowe: zmiana klimatu, temperatura, biosfera, lodowce, badania. Wyniki badań rdzeni lodowych pobranych z obszarów tropikalnych Po raz pierwszy glacjolodzy porównali pierwiastki znalezione w rdzeniach lodowych pobranych z Andów […]

Efekt cieplarniany, prawdopodobne konsekwencje?

Słowa kluczowe: ocieplenie, klimat, działalność człowieka, konsekwencje, temperatury, ekosystem, globalność. Przeczytaj część 1: definicja efektu cieplarnianego Rola działalności człowieka w efekcie cieplarnianym Większość gazów cieplarnianych (GHG) jest pochodzenia naturalnego. Ale niektóre z nich są spowodowane wyłącznie działalnością człowieka lub też widzą swoje […]

Pobierz: EducAuto, transport drogowy i globalne ocieplenie oraz efekt cieplarniany

Zdaniem zdecydowanej większości ekspertów wzrost emisji gazów cieplarnianych sprawia, że ​​globalne ocieplenie jest nieuniknione. Po przedstawieniu efektu cieplarnianego niniejszy dokument porusza kwestię odpowiedzialności związanej z transportem drogowym oraz potrzebę głębokich zmian w tym sektorze. Dokument PDF, 20 stron, 1,1 Mb. Odwiedź witrynę EducAuto.org i […]

Zachęty finansowe do zakupu pojazdów emitujących mniej CO2

Aby zmniejszyć krajowe zużycie ropy naftowej i zależność energetyczną Francji oraz walczyć ze zmianami klimatycznymi, rząd wprowadził różne środki w celu promowania bardziej energooszczędnych pojazdów: etykiety energetyczne, wzmocnienie ulgi podatkowej od pojazdów osoby fizyczne, podatek rejestracyjny i podatek od […]

CO2 Capture Beaver Project

Największy na świecie projekt wychwytywania dwutlenku węgla Słowa kluczowe: Rycynowy, CO2, sekwestracja, wychwytywanie, wychwytywanie, wychwytywanie, redukcja, optymalizacja, oczyszczanie roślin, efekt cieplarniany, kontrola Dowiedz się więcej: - Dokument podsumowujący wychwytywanie CO2 - projekt wysypiska Castor włączony forums: debaty, pomysły, rentowność ekonomiczna? Większy […]

Efekt cieplarniany: czy zamierzamy zmienić klimat?

Hervé Le Treut, Jean-Marc Jancovici Flammarion, 2004 Streszczenie: Od czasu pojawienia się życia, człowiek jest pierwszym gatunkiem zdolnym do zakłócenia warunków klimatycznych panujących na Ziemi. W ciągu niespełna stu lat wzrost efektu cieplarnianego, będący konsekwencją rosnącego zużycia energii, prawdopodobnie spowoduje bezprecedensowe ocieplenie […]

Uciekające ocieplenie

Relacja nadana w wiadomościach France13 o godzinie 2:30 w dniu 2005 listopada 2 r. Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, konsekwencje, gleby, środowisko, ucieczka Raport przywołuje niepokojącą emisję CO2 przez torfowiska. W rzeczy samej; badanie wykazało, że gleba emituje obecnie dwa razy więcej CO25 niż XNUMX lat temu. Innymi słowy […]

Ekosystemów i globalne ocieplenie

Wrażliwość ekosystemów na globalne zmiany Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, bioróżnorodność, gatunki, zagrożenie, badania Badanie przeprowadzone przez kilka europejskich laboratoriów, w tym Alpine Ecology Laboratory (CNRS - Université Grenoble 1 - Université Chambery), pokazuje, że wrażliwość ekosystemów na zmiany globalne może zwiększyć podatność niektórych regionów europejskich o […]

CITEPA: wykaz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania we Francji

Inwentaryzacja dużych instalacji spalania we Francji w zastosowaniu dyrektyw 88/609 / EWG i 2001/80 / WE - Prezentacja i podsumowanie wyników. Niniejszy raport zawiera przypomnienie definicji użytych w inwentaryzacji Dużych Instalacji Spalinowych, a także szczegółowe wyniki w podziale na regiony, sektory działalności i kategorie paliw. Pobierz plik (jeden […]

CITEPA: zanieczyszczenie atmosfery według departamentów we Francji

Departamentowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych we Francji przez CITEPA. Niniejszy raport przedstawia departamentalny wykaz emisji do atmosfery we Francji metropolitalnej. Programy są prezentowane według działów i regionów. Są również powiązane z ludnością i obszarem w postaci tabel i map. W związku z tym dokument ten obejmuje […]

CITEPA: inwentaryzacja emisji efektu cieplarnianego we Francji pod Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych we Francji zgodnie z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzoną przez CITEPA, grudzień 2007 r. Przedstawione dane dotyczą dziedzin geograficznych, czasowych i sektorowych określonych szczegółowo w niniejszych ramach i mogą zatem różnić się od definicji odpowiadających innym ustalonym definicjom […]

hydratów metanu

Energetyczna bonanza czy piekielna bomba? Zakład na „płonący lód” Słowa kluczowe: energia, zasoby, hydraty gazu, hydraty metanu, środowisko, efekt cieplarniany, ucieczka Na dnie oceanów znaleziono miliardy metrów sześciennych gazu. Wystarczająco dużo, aby rozwiązać wszystkie problemy energetyczne. Ryzyko: globalne ocieplenie […]

Spowolnienie Zatoki?

Dwa silniki Arktyki napędzające Prąd Zatokowy wykazują oznaki słabości. Awaria ogrzewania w Europie staje się zatem coraz wyraźniejsza, pomimo globalnego ocieplenia. „Prawie wszystkie kominy zniknęły!” Peter Wadhams z twarzą starego labraksa z pewnością musiał stawić czoła poważnym problemom podczas swojego istnienia […]

Oceany i klimat

Badanie relacji między ludźmi, morzami i klimatem Oceany dostarczają niedrogiego pożywienia wielu mieszkańcom planety. W rezultacie ekonomiczna waga rybołówstwa jest znaczna. Jednak od kilku lat obserwujemy stagnację tej manny, która wydawała się niewyczerpana, a także ogólny spadek rozmiarów […]

Zagrożone ekosystemy

Eksperci alarmują: zmiany ekosystemu nadal pogarszają się i podważają osiągnięcie globalnych celów rozwojowych Komunikat prasowy World Resources Institute, 30 Londyn, marzec 03 r. - opublikowano dziś przełomowe badanie hui ujawnia, że ​​około 05% usług świadczonych przez ekosystemy, które umożliwiają życie w […]

CO2 Solidaire

„CO2solidaire” w celu zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych Przekształcenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez jego transport (samolot, samochód lub działalność domowa) w darowizny na programy rozwojowe w krajach rozwijających się, oto idea zaproponowana przez Witryna CO2solidaire.org. Projekt podnoszenia świadomości i wzmocnienia pozycji skierowany do osób fizycznych […]

Zatoka Stream, planowane zamknięcie?

Czarny scenariusz w Białym Domu. Jeśli Golfsztrom się zatrzyma… Globalne ocieplenie + topnienie biegunów = zatrzymanie prądu oceanicznego + panika na planecie. Takie jest równanie, które dwóch amerykańskich badaczy dało George'owi W. Bushowi, który pospieszył… pogrzebać je! Niektóre raporty są zimne z tyłu. Ten napisany przez Petera Schwartza i Douga […]

Ocieplenie harmonogramem

Naukowcy przedstawiają kalendarz globalnego ocieplenia Słowa kluczowe: ocieplenie, klimat, planowanie, ewolucja, daty, szacunki 2 lutego 2005 r. Naukowiec z Niemieckiego Instytutu Badań nad Zmianami Klimatu w Poczdamie - największego instytutu badawczego Niemiecki w tej dziedzinie - przedstawił szczegółowy harmonogram skutków, które […]

Wymieranie permu

250 milionów lat temu nastąpiła zmiana klimatu, która spowodowała wielkie wymieranie. Wymieranie w permie Wymieranie w permie to największe masowe wymieranie, które miało wpływ na biosferę. Wystąpił 250 mln lat temu i wyznacza granicę między permem a triasem, a więc granicę między epoką pierwotną (paleozoikiem) […]