Obowiązkowa diagnostyka nieruchomości we Francji

Od początku 2011 r. We Francji sprzedawca nieruchomości musi mieć siedzibę diagnostyka nieruchomości. Te diagnozy wykonane przez eksperta lub szereg zatwierdzonych ekspertów należy dołączyć do dokumentacji sprzedaży domu, Technicznej dokumentacji diagnostycznej lub DDT i służyć do poinformowania nabywcy o pewnych zagrożeniach. Chroni również sprzedawcę przed sporem sądowym. Niektóre testy zawsze były obowiązkowe, ale są dziś liczniejsze i każdy, kto planuje wprowadzić nieruchomość na rynek, musi dokładnie wiedzieć, jakie są te testy, kto musi je wykonać i kto jest odpowiedzialny w przypadku problemów.

Koszt testów diagnostycznych

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie wszystkich analiz jednocześnie, ceny diagnostyczne nieruchomości powinna wynosić od około 400 do 600 euro. Jeśli porównasz kilka ofert, aby skorzystać z najlepszej oferty, prawdopodobnie okaże się, że niektóre regiony są droższe od innych i że lista eksperci zalecani przez prefekturę nie daje Ci tyle możliwości, ile byś chciał.

Cena diagnozy nieruchomości zależy od obszar twojej nieruchomości. Różni się również w zależności od tego, czy sprzedajesz, czy wynajmujesz swoją nieruchomość. We wszystkich przypadkach wskazane jest przeprowadzenie wszystkich obowiązkowych testów diagnostycznych jednocześnie, co może pomóc w oszczędzaniu. Nie ma regulacji ani nie określa ceny diagnoz: każda firma może praktykować ceny, które sobie życzy.

Jak znaleźć certyfikowanych ekspertów?

Aby upewnić się, że eksperci przeprowadzający diagnozy są dobrze certyfikowani, należy zapytać swoją prefekturę, która dostarczy dane kontaktowe osób, do których można zadzwonić. COFRAC jest jednostką akredytującą i wszyscy eksperci muszą się tam zarejestrować. Notariusz lub dobry pośrednik w obrocie nieruchomościami poda również nazwiska i dane kontaktowe wykwalifikowanych ekspertów.

Czytaj także: Wymiana prądu w domu: ile to kosztuje?

Innym skutecznym i szybkim sposobem na znalezienie certyfikowanego diagnosta jest udanie się na stronę, która łączy właścicieli i uznane firmy diagnostyczne. To rozwiązanie jest skuteczne, ponieważ możesz znaleźć wiele firm w jednym miejscu i porównać ich ceny. Oszczędza to czas i zapewnia kontakt z poważnym specjalistą.

Co się stanie, jeśli diagnozy nie zostaną przeprowadzone?

Raporty te są wymogiem prawnym dla wszystkich sprzedawanych nieruchomości. Dokument ten należy przekazać nowemu właścicielowi najpóźniej w dniu podpisania. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymaganych diagnoz, jako sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za wszelkie problemy wynikające z tych obszarów. Raport jest zatem dołączony do umowy sprzedaży.

Chociaż zdecydowanie zaleca się wykonanie wszystkich testów przed wprowadzeniem produktu do obrotu, niektóre testy można legalnie przeprowadzić później, pod warunkiem że zostaną one zakończone przed sprzedażą. Wyjątkiem od tej zasady jest nowy wymóg dotyczący testu efektywności energetycznej, który należy przeprowadzić przed wprowadzeniem domu na rynek i wyświetleniem go we wszystkich reklamach.

Jednakże, jako sprzedawca, twój obowiązek ogranicza się do dostarczenia informacji niezbędnych nabywcy znajomość możliwych błędów Twojej nieruchomości. Nie jesteś zatem zobowiązany do wykonywania pracy w celu ich skorygowania. Możliwe jest jednak, że jeśli problemy zostaną zaznaczone w raporcie, potencjalny nabywca wycofa się ze sprzedaży lub zażąda obniżenia ceny.

Czytaj także: Pobierz: Ytong Multipor, instalacja i wskazówki dotyczące izolacji wewnętrznej

Obowiązkowe diagnozy

Od 2013 r. 9 diagnoz jest obowiązkowych w kontekście sprzedaży.

Badania przesiewowe w kierunkuazbest

Wszystkie nieruchomości, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 1997 rokiem, muszą zostać przetestowane na obecność azbestu.

CREP (raport o ryzyku narażenia na ołów)

Ten test dotyczy tylko użycia ołowiu w farbie, gdzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci lub zwierząt domowych, a nie obróbki blacharskie na dachach itp.

Diagnoza gazu

Testy należy przeprowadzić na nieruchomości, jeśli przyłącze gazu zostało zainstalowane ponad piętnaście lat przed sprzedażą.

Diagnostyka energii elektrycznej

Jeśli chodzi o gaz, konieczne są testy, jeśli nieruchomość została wyposażona w przyłącze do sieci elektrycznej ponad piętnaście lat temu.

Diagnoza urządzenia sanitarne

Celem tej diagnostyki jest zapewnienie zgodności połączeń z sieciami ściekowymi z obowiązującymi normami.

Diagnostyka termitów

Wszystkie nieruchomości muszą być przedmiotem raportu termitów, który obejmuje nieruchomość i jej otoczenie, a ta diagnoza jest obowiązkowa, niezależnie od tego, czy nieruchomość znajduje się na obszarach skażonych, czy też może być. Twoja prefektura poinformuje Cię, czy Twoja nieruchomość znajduje się na obszarze skażonym, czy nie. Inwazja termitów może zniszczyć własność, dlatego w interesie wszystkich leży poznanie wyniku tego testu. Ponadto podczas diagnozy sprawdza się obecność innych ryjących pasożytów i grzybów drzewożernych (merule). Ważne jest również, aby wiedzieć, że raport o inwazji termitów jest ważny tylko przez sześć miesięcy.

Czytaj także: Hybrydowy termodynamiczny kocioł Boostheat do oszczędzania energii

Diagnoza ERP

W przypadku dokumentacji sprzedaży należy również przeprowadzić ocenę ryzyka naturalnego. Dotyczy to nie tylko prawdopodobieństwo klęsk żywiołowych na które obszar może być narażony, np. trzęsienia ziemi, powodzie lub pożary lasów, ale także skutki wszelkich lokalnych działań przemysłowych, które mogą powodować emisje toksyczne, degradację gleby itp.

Prawo Carreza

Ta diagnoza dotyczy tylko nieruchomości współwłasności (pionowych lub poziomych). Konieczne jest dokładne określenie powierzchni sprzedanej nieruchomości. Poszczególne domy nie podlegają temu kryterium.

Le diagnostyka wydajności energetycznej

Ta diagnoza wydajności energetycznej była dodano do listy obowiązkowych diagnoz w ramach sprzedaży i wynajmu od 2013 r. Musi zostać przeprowadzona przed sprzedażą lub wynajmem nieruchomości, a raport musi zostać wyświetlony wraz z reklamą. Raport wskazuje efektywność energetyczną nieruchomości i raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Zawiera również porady dotyczące sposobów poprawy wydajności, obniżenia rachunków i zmniejszenia emisji. Jego ważność wynosi dziesięć lat od daty kontroli.

Pytanie ? Masz wątpliwości co do twoich wyników? Zapytaj naszego eksperci od nieruchomości na naszym forums

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *