Obowiązkowa diagnostyka nieruchomości we Francji

Od początku 2011 r. We Francji istniał obowiązek ustanowienia sprzedawcy nieruchomości diagnostyka nieruchomości. Te diagnozy dokonane przez eksperta lub grupę zatwierdzonych ekspertów należy dołączyć do dokumentacji sprzedaży domu, pliku diagnostyki technicznej lub DDT i mają one na celu poinformowanie nabywcy o określonych zagrożeniach. Chroni również sprzedającego przed sporami sądowymi. Niektóre testy zawsze były obowiązkowe, ale teraz jest ich więcej i każdy, kto rozważa wprowadzenie nieruchomości na rynek, powinien dokładnie wiedzieć, czym są te testy, kto powinien je wykonać i kto powinien być odpowiedzialny, jeśli coś pójdzie nie tak.

Koszt testów diagnostycznych

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie wszystkich analiz jednocześnie, ceny diagnostyczne nieruchomości powinna wynosić około 400 do 600 euro. Jeśli porównasz wiele ofert, aby uzyskać najlepszą ofertę, prawdopodobnie okaże się, że niektóre obszary są droższe niż inne, a lista eksperci zalecani przez prefekturę nie daje Ci tyle możliwości, ile byś chciał.

Cena diagnozy nieruchomości zależy od obszar twojej nieruchomości. Różni się również w zależności od tego, czy sprzedajesz, czy wynajmujesz swoją nieruchomość. W każdym razie wskazane jest wykonanie wszystkich obowiązkowych diagnostyk naraz, może to pomóc zaoszczędzić pieniądze. Nie ma regulacji ani przepisów, które określają cenę diagnostyki: każda firma może naliczyć takie ceny, jakie sobie życzy.

 

Jak znaleźć certyfikowanych ekspertów?

Aby upewnić się, że eksperci wykonujący diagnostykę posiadają odpowiednie certyfikaty, należy zwrócić się do prefektury, która poda dane kontaktowe osób, do których należy zadzwonić. COFRAC jest jednostką akredytującą i wszyscy eksperci muszą być tam zarejestrowani. Notariusz lub dobry pośrednik w obrocie nieruchomościami poda również nazwiska i dane kontaktowe wykwalifikowanych ekspertów.

Czytaj także:  Współczynniki przenikania ciepła metali nieszlachetnych

Innym skutecznym i szybkim sposobem na znalezienie certyfikowanego diagnosta jest udanie się na stronę, która łączy właścicieli i uznane firmy diagnostyczne. To rozwiązanie jest skuteczne, ponieważ możesz znaleźć wiele firm w jednym miejscu i porównać ich ceny. Oszczędza to czas i zapewnia kontakt z poważnym specjalistą.

Co się stanie, jeśli diagnozy nie zostaną przeprowadzone?

Raporty te są wymogiem prawnym dla wszystkich sprzedawanych nieruchomości. Dokument ten należy przekazać nowemu właścicielowi najpóźniej w dniu podpisania. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymaganych diagnoz, jako sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za wszelkie problemy wynikające z tych obszarów. Raport jest zatem dołączony do umowy sprzedaży.

Chociaż bardzo wskazane jest wykonanie wszystkich testów przed wprowadzeniem przedmiotu na rynek, niektóre testy można legalnie przeprowadzić później, o ile zostaną zakończone przed sprzedażą. Wyjątkiem od tej reguły jest nowy wymóg dotyczący testu efektywności energetycznej, który należy przeprowadzić przed wprowadzeniem domu do obrotu i wyświetleniem we wszystkich reklamach.

Jednak jako sprzedający Twój obowiązek ogranicza się do podania informacji niezbędnych kupującemu znajomość możliwych błędów swojej własności. Nie musisz więc wykonywać żadnej pracy, aby je poprawić. Istnieje jednak możliwość, że w przypadku wskazania jakichkolwiek problemów w raporcie, potencjalny nabywca wycofa się ze sprzedaży lub zażąda obniżenia ceny.

Czytaj także:  Ulga podatkowa: pompa ciepła i odnawialna energia słoneczna, drewno

Obowiązkowe diagnozy

Od 2013 roku w ramach sprzedaży obowiązkowych jest 9 diagnoz.

Badanie przesiewowe dlaazbest

Wszystkie nieruchomości, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 1997 r., Muszą zostać przebadane na obecność azbestu.

CREP (Określenie ryzyka narażenia na ołów)

Ten test jest przeznaczony tylko do stosowania ołowiu w farbie, gdzie może on stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci lub zwierząt domowych, nie może powodować odblasków na dachach itp.

Diagnoza gazu

Testy należy przeprowadzić na nieruchomości, jeśli przyłącze gazu zostało zainstalowane ponad piętnaście lat przed sprzedażą.

Diagnostyka energii elektrycznej

Podobnie jak w przypadku gazu, testy są konieczne, jeśli obiekt był wyposażony w podłączenie do sieci elektrycznej ponad piętnaście lat temu.

Diagnoza urządzenia sanitarne

Celem tej diagnozy jest zapewnienie zgodności podłączeń do sieci kanalizacyjnych z obowiązującymi normami.

Diagnostyka termitów

Wszystkie nieruchomości muszą podlegać raportowi termitów, który obejmuje nieruchomość i jej otoczenie, a ta diagnoza jest obowiązkowa, czy nieruchomość znajduje się na obszarach, które są lub mogą być zanieczyszczone. Twoja prefektura powie Ci, czy Twoja nieruchomość znajduje się na obszarze skażonym, czy nie. Inwazja termitów może zniszczyć własność, więc znajomość wyniku tego testu leży w interesie każdego. Dodatkowo podczas diagnostyki sprawdza się obecność innych pasożytów ryjących w ziemi i grzybów zjadających drewno (sucha zgnilizna). Ważne jest również, aby wiedzieć, że raport dotyczący inwazji termitów jest ważny tylko przez sześć miesięcy.

Czytaj także:  Zmniejsz rachunki za energię

Diagnoza ERP

W przypadku dokumentacji sprzedaży należy również przeprowadzić ocenę ryzyka naturalnego. Dotyczy to nie tylko prawdopodobieństwo klęsk żywiołowych na które obszar może być narażony, np. trzęsienia ziemi, powodzie lub pożary lasów, ale także skutki wszelkich lokalnych działań przemysłowych, które mogą powodować emisje toksyczne, degradację gleby itp.

Prawo Carreza

Ta diagnoza dotyczy tylko nieruchomości kondominium (pionowych lub poziomych). Konieczne jest dokładne ustalenie powierzchni sprzedawanej nieruchomości. Poszczególne domy nie podlegają temu kryterium.

Le diagnostyka wydajności energetycznej

Ta diagnoza wydajności energetycznej była dodano do listy obowiązkowych diagnoz w ramach sprzedaży i wynajmu od 2013 roku. Należy to zrobić przed wystawieniem nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu, a raport musi zostać wyświetlony wraz z reklamą. Raport wskazuje na efektywność energetyczną nieruchomości oraz uwzględnia emisje gazów cieplarnianych. Zawiera również porady, jak poprawić wydajność, obniżyć rachunki i zmniejszyć emisje. Jego ważność wynosi dziesięć lat od daty przeglądu.

Pytanie ? Masz wątpliwości co do twoich wyników? Zapytaj naszego eksperci od nieruchomości na naszym forums

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *