Niesporczaki 2

Założenia dotyczące pochodzenia tardigrady

Niezwykłe cechy odporności niesporczaki może pozwolić, aby wytrzymać podróży kosmicznych przez meteoryt.

meteoryt

Tardigrada, przystosowana do wytrzymywania wszystkich warunków, ma wszystkie cechy, które pozwalają przetrwać nawet bardzo długą podróż kosmiczną, na przykład przez meteoryt.

Ma również cechy, które pozwoliłyby mu oprzeć się niezbyt delikatnemu lądowaniu meteorytu na skorupie ziemskiej. Załóżmy, że powierzchnia planety jest uderzona przez asteroidę, która przez wstrząs związany z jej kontaktem rozbija tę powierzchnię na małe kawałki, z których część wysłana w kosmos zamienia się z kolei w meteoryty, albo inaczej przez wszystko kolejny proces, który uczyniłby część kory tej planety meteorytem.
Przypuśćmy również, że ta część warstwy powierzchniowej, która stała się meteorytem, ​​zawiera również tardigradę w kryptobiozie. Jeśli będą odporne na obciążenia mechaniczne, fizyczne i termiczne podczas szoku, mogą „łatwo” oprzeć się brakowi tlenu, próżni absolutnej i zimnie przestrzeni przez długi czas.

Jeśli te tardigrades są obecne w warstwie, która nie jest dość powierzchowna, ale nieco głębiej w meteorycie, mogłyby one w ten sposób oprzeć się intensywnemu ciepłu i zmianom powierzchniowej warstwy meteorytu, które są wynikiem jego przejście z dużą prędkością w ziemskiej atmosferze oraz tarcie i tarcie powietrza o meteoryt. Wystarczy, że meteoryt spadnie w rejon sprzyjający jego wspomnieniom, lub erozja i inne zjawiska mogą zmieniać powierzchnię meteorytu, aż dotrze do swojego położenia, uwalniając je z ich mineralnego więzienia. Jeśli warunki są wystarczająco łagodne, powolność może powstać z długiego letargu i cudownie powrócić do życia.

Czytaj także: Molekularne właściwości wody

Ta teoria jest całkowicie wiarygodna i nie ma w niej nic fantastycznego ani nadprzyrodzonego. Łączy to w szczególności nanobakterie, które mogą mieć również pochodzenie pozaziemskie i których cechy strukturalne są również zadziwiające. Łączy się również z hipotezą, że pierwsze materiały organiczne pojawiające się na Ziemi miały pochodzić z kosmosu, wiedząc, że w tej chwili nie zostało to wyraźnie wykazane, a wręcz przeciwnie, sposób, w jaki zostały pierwotnie opracowane i jak były pomimo bardzo interesującej pracy naukowców, którzy badali ten problem jako Stanley Miller i Sydney Fox, na przykład.

W każdym razie tardigrada, jak każda żywa istota, potrzebuje wody, aby przeżyć lub przynajmniej wydostać się ze swojego stanu kryptobiotycznego, więc pochodzi ona z miejsca, w którym znajduje się przezroczyste złoto biologii lub był obecny. Czy tardigrada jest wspólnym przodkiem wszystkich obecnych gatunków?

Czytaj także: Pobieranie wideo: telefony komórkowe, wszystkie świnki morskie?

Byłoby to prawie „przychylne”, gdyby tak było, ponieważ pozwoliłoby nam to wyjaśnić w części jedno z największych pytań ludzkości: jak pojawiły się pierwsze żywe komórki na ziemi? Tardigrada jest organizmem eukariotycznym, a różnorodność biologiczna wynikająca z jego ewolucji może być jeszcze ważniejsza. Możliwe jest również, że wszystkie protisty powstają w wyniku przybycia bakterii, nanobakterii lub komórek prokariotycznych z kosmosu, a eukarioty powstają w wyniku przybycia na ziemię zwierzęcia takiego jak tardigrada.

Przyjmując skrajnie tę hipotezę, można sobie wyobrazić, że odbyliby wspólną podróż i że ich odpowiednia ewolucja była spowodowana na przykład symbiozą. Aby zweryfikować lub obalić tę hipotezę, konieczne byłoby poznanie lub oszacowanie czasu wystąpienia tardigrady na Ziemi, a na ten temat brakuje danych. Należy również zbadać kariotyp i genotyp tardigrady, aby ocenić jego związek i analogie z innymi gatunkami. Wydaje się jednak, że jego taksonomia już stwarza poważne problemy dla biologów, którzy nie są pewni, z którą gałęzią współpracownik, co może potwierdzić tajemniczą stronę jego pochodzenia. Niestety nie mamy wszystkich danych, które pozwoliłyby nam rozwinąć tę hipotezę. Z drugiej strony kryptobiotyczna specyficzność tardigrady może pomóc nam łatwiej wyjaśnić powód, dla którego część tardigrad nie uległa zmianie lub niewiele się zmieniła.

Czytaj także: Globalny geoinżynierii

Rzeczywiście, fakt, że niektóre osoby mogą przetrwać przez długi czas przy bardzo niskim tempie metabolizmu, nie przemawia za ich ewolucją i możliwymi mutacjami. Jego siedlisko jest tak wszechobecne, że możliwe jest, że niektóre środowiska sprzyjają jego ewolucji, podczas gdy inne mogą, wręcz przeciwnie, zawiesić je, wprowadzając je w kryptobiozę.

W chwili obecnej nie wiemy, że jest to prawdziwe pochodzenie Tardigrady. Pewnego dnia środki techniczne i intelektualne pozwolą nam odkryć tę tajemnicę, tymczasem możemy jedynie przyjąć i pomyśleć o tej tajemnicy, która natura ma sekret i wszystkie teorie muszą być wysłuchane i szanowane, dopóki nie osiągniemy pewnych przekonań przez słabość jednych i wiarygodność innych.

Dowiedz się więcej o niesporczaki

1 komentarz na temat „2 niesporczaki”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *