Prawo francuskie i biopaliw


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Zwiększenie ilości biopaliw korzystających z obniżenia podatku konsumpcyjnego domowych na produkty ropopochodne oraz złagodzenie procedur zatwierdzania jednostek produkcyjnych

Komentarz: Ten artykuł zwiększa kwotę przewidzianą w art 265 bis kodeksu celnego, produkcja biopaliw korzystających z ulg w podatku krajowego na produkty ropopochodne. Zapewnia również możliwość globalizacji udogodnieniami jednostek produkcyjnych tego samego operatora.

Należy zwrócić uwagę na wyraźną braku środków na czyste oleje roślinne.

I. URZĄDZENIE przegłosowane przez Zgromadzenie Narodowe

Ten artykuł został umieszczony w Finance Bill dla 2005 po jednomyślnym głosowaniu przez Zgromadzenie Narodowe, to zmiana naszego kolegi Gilles Garrez, sprawozdawca ogólnego budżetu i kilku jego kolegów członków, którzy otrzymał Zawiadomienie "bardzo korzystny" rząd.

Celem tej zmiany był dwojaki, to:
- Po pierwsze rosną, 2005, łączne ilości biopaliw korzystających z wewnętrznego obniżenia podatku w odniesieniu do produktów naftowych;
- Po drugie, aby zezwolić na przeniesienie części zezwolenia wydanego przez jednostkę produkcyjną operatora innego ze swych zatwierdzonych jednostek produkcyjnych.

A. Zwiększenie dla kontyngentu 2005 BIOPALIW PODATKU Assisted

Artykuł planuje podnieść 140.000 ton (podzielony pomiędzy dwiema gałęziami produktów etanol lub olejów roślinnych), kwotę na 2005, biopaliw, które są przyznawane w rodzinie na zmniejszenie podatku konsumpcyjnego produkty naftowe, których stawki są obecnie na hektolitr, dla:

- 33 euro za FAME *; 38 euro za ETBE *; 37 euro dla etanolu.

Aktualne atesty obejmują:
- 387.000 ton FAME; 219.000 ton ETBE; 103.000 ton etanolu.

Wzrost podatku pomógł kwota wyniesie około 20%.

B. Elastyczne zarządzanie przez przedsiębiorców swoich jednostek APPROVED PRODUKCJI

Artykuł 265 bis A powyżej, kodeksu celnego stanowi, że jednostki produkcyjne biopaliw do skorzystania z rabatów udzielanych krajowego podatku konsumpcyjnego na produkty ropopochodne, muszą być zatwierdzone przez ministra właściwego w zakresie budżetu, po konsultacji jedna spraw rolnictwa, na nominacjach do postępowania odwoławczego opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot europejskich.Proponuje się, za zgodą administracji celnej, operator może przenieść licencji, które zostały wydane do niego jeden ze swoich zakładów produkcyjnych do innego.

Środek ten odpowiada na zapotrzebowanie ze strony rafinerii, podniesionych przez nasz kolega poseł Alain Marleix w czerwcu 2004 (*) w zakresie biopaliw i uznane przez niego za zgodną z prawem.

Podczas produkcji jednej z jednostek produkcyjnych operatora miały spowolnić lub zatrzymać się, że inna jednostka może wzrosnąć tak, że całkowita ilość objęta zezwoleniami, których należy przestrzegać.

II. KOMISJA swojej pozycji

Każdy środek prawdopodobnie wzrośnie francuską produkcję biopaliw, obecny poziom jest bardzo daleko od celów Wspólnoty jest mile widziany.
Złagodzenie warunków nałożonych na operatorów za zarządzanie ich jednostek produkcyjnych zatwierdziła również terminowego dostarczania.
Jednak, jak twoja ogólna sprawozdawca stwierdził w swoim ostatnim raporcie informacji o ewolucji obciążeń podatkowych (*), Francja jest jedynym krajem w Europie, w celu ustalenia ograniczeń dotyczących ilości tych produktów z ulg podatkowych (z wyjątkiem Włoch i Szwecji).

Ponadto, kwoty nigdy nie są całkowicie spełnione, nadmiar jest karane finansowo, odzwierciedlając Maltuzjańskim charakter systemu, który potrzebuje poważnych reform.

Decyzja komisji: Twój Komisja proponuje przyjęcie tego artykułu bez modyfikacji.

* FAME: estry metylowe oleju roślinnego lub "Diester".
* ETBE: octan tert-butylowy: mieszanina etanolu i izobutenu, pozostałości po rafinacji produktów naftowych.
* Sprawozdanie Informacja Nr 1622 (XII kadencji).
* Nie 52 (2004-2005).

Według strony www.senat.fr


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *