leksykon


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Ta strona skupia definicje terminów używanych na tej stronie

reaktor
zakład przemysłowy, który jest wykonany pysico reakcji chemicznej.

zimnej plazmy
Plasma: Płynny gaz składa się z cząsteczek, jonów i elektronów. Jest to stan 4ieme materii po stałych, ciekłych i gazowych. Istnieje wiele klas osocza. Jest to stan najbardziej skomplikowanej materii. Podstawową cechą klasyfikacji jest stopień jonizacji. Dla uproszczenia, gdy osocza jest całkowicie zjonizowany, nazywa się gorące plazmy termicznej (4000 ° K), gdy są częściowo zjonizowane nazywa zimno w osoczu (1000 ° K) lub z wyładowaniem plazmowym (pioruna).

eclairs
krótkie i bardzo jasne odbicia światła elektrycznego wyładowania między dwoma półprzewodnika oddzielonej od przestrzeni gazowej (lub pusty) nieprzewodzące.

reformowania
Sposób rafinacji gazu, które modyfikuje skład pod działaniem temperatury i / lub ciśnienia. Ewentualnie w obecności katalizatora,

Cracking
Konwersji pod działaniem temperatury i ewentualnie katalizatora, nasycone węglowodory z frakcji ropy naftowej, na lżejsze węglowodory.

Wydajność
Stosunek energii lub innej ilości energii dostarczanej przez maszyny lub odpowiadającej mu ilości zużywanej przez urządzenie.

Skażenie
Degradacja środowiska (naturalnym lub nie) przez zewnętrznych substancji do środowiska. Na ogół zanieczyszczenie środowiska mogą być traktowane jako czas lub środowiska nie może już absorbować nadmiar substancji, zwykle substancji chemicznej. To łamanie salda cyklu samoleczenia (recykling)

oczyszczenie
Działania mające na celu oczyścić: usunąć elementy zewnętrzne do połowy nasyconym.

węglowodory
związki chemiczne składają się głównie z węgla i wodoru, z wzoru po CnH2n 2 + (lub wariantów). Prawie wszystkie paliwa kopalne są zbudowane z węglowodorów, mniej lub bardziej proste.

Woda
Jasna, bezbarwna ciecz, bez zapachu, bez smaku, body związkiem, którego cząsteczki składają się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu (H2O). Ocean wody obejmuje 80% powierzchni Ziemi. Jest to definicja Larousse, widzimy, widząc film z mistrzów wodnych właściwości wody są w rzeczywistości, choć nie wiadomo do nauki ... a przynajmniej nie nauczył.Konsumpcja
Zastosowania substancji jako źródło energii lub jako surowiec do wykonywania pracy lub obsługi systemu. często odnosi się do ilości zużytego materiału, w układzie produktów.

silnik
Sytem przekształcania żadnej energii (zazwyczaj cieplną lub elektryczną) w energię mechaniczną.

bojler
Generator pary wodnej lub gorącej wody (czasami inny płyn), do ogrzewania, wytwarzania energii.

Konwersja hydraucarbures
zobacz reformowania

Vapocracking
Reformowania w obecności przegrzanej pary.

biotopów

Les puits de carbone désignent le stockage du CO2 par les forêts en croissance et les terres agricoles à travers la photosynthèse. Les arbres, pendant leur croissance, » stockent » en effet le carbone et empêchent sa diffusion dans l’atmosphère. Dans le cadre de l’application du protocle de Kyoto, la prise en compte de ces puits de carbone allègerait d’autant les efforts de réduction de la pollution industrielle et des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ce phénomène de stockage s’arrête, voire s’inverse en fin de croissance, ce qui entraîne que ces puits de carbone sont très controversés, dans la mesure où leur contribution réelle à l’équilibre de l’atmosphère est encore incertaine sur le plan scientifique.

HQE

HQE (Wysoka jakość środowiska) to proces, zainicjowany w 1996, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko budynku, zużycia zasobów naturalnych, gospodarki odpadami, hałas ... Czternaście wymagania środowiskowe (cele) określają ten proces. Odnoszą się one do przestrzegania i ochrony środowiska zewnętrznego, oraz stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, to znaczy, wygodne i zdrowe. Hqe nie jest etykieta ale certyfikacja jest brany pod uwagę.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *