Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalanie i jego wydajność 232 stron w .pdf Praca została zaprezentowana w celu uzyskania tytuł Doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w mechanice i energetyce. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Spalanie i zanieczyszczenie wody i wydajność

A Informacje o spalaniu i wody ...
Remi Guillet (The 03 / 03 / 2012)

Le paliw i innych paliw, które nie skończyć "Blaze", prowadzące do wznowienia cyklicznych debat (patrz Wikipedia) jak ten związany z wiarą w pewnym efektem mniej lub bardziej tajemniczej "dopingu wody "(lub inny efekt wynikający z określenia silnika lub innego urządzenia palnika mniej lub bardziej" [...]

Teoria kopalń w Paryżu: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Mines Paryż teza przedstawiona w marcu 2008 D. Tarlet do stopnia doktora specjalne Ecole des Mines de Paris „Energetyczne”. .pdf z stron 230. Streszczenie Ciężkie oleje opałowe, oleje zwierzęce lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i spektakle Rémi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Kocioł olejowy bez oleju, zainspirowany wewnętrznym dopingiem

Podczas spalania oleju napędowego (paliwo), jednym z produktów spalania jest para wodna. Ta para jest również często się zapomina, gdy mówimy o emisji ze spalania węglowodorów, lub para ma ogromny wpływ na klimat (patrz równania spalania i CO2), ale to nie jest [ ...]