Wpływ transportu na środowisko we Francji


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Transportowy Francja: niektóre aspekty i kluczowe dane

Słowa kluczowe: transport, ciężarówka, ciężarówki, uderzenia, ADEME, Środowisko

Wprowadzenie

W kontekście zmian klimatu oraz rosnące ceny energii stały się rzeczywistością, sektor transportu musi angażować się w refleksji i działania w celu zapewnienia konkurencyjności systemu gospodarczego. ADEME, którego jednym z misji jest promocja zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem towarów, poinformował na wielu środowiskowych i energetycznych wpływu sektora transportu i proponuje rozwiązania, technologiczne i organizacyjne, aby towarzyszyć wielu zmiany firm w tym sektorze.Kluczowym znaczenie gospodarcze, ale rentowność coraz trudniejsze

Transport stała się niezbędnym elementem prawie każdej nowoczesnej działalności: w półtora wieku, wymiana towarów wzrosły 1000 glob. W społeczeństwach zachodnich, nie ma praktycznie żadnej działalności przemysłowej lub rolniczej, która ma charakter wyłącznie lokalny, bez użycia środka transportu między miejscem produkcji i miejscem konsumpcji. Wzrost ten jest wspierany głównie przez transport morski, pierwszego wektora handlu międzynarodowego, a tuż za transport drogowy.

We Francji, wagi ciężkiej, ich elastyczność, ich prędkość, a tym samym ich rentowność, są od wielu lat centralnym ogniwem transportu towarów: zapewniają one 80% handlu (Odległość regionalnym i długi).

Ponadto, Francji, na skrzyżowaniu głównych szlaków europejskich, obsługuje większość ruchu w ramach Europejskiej. Między 1990 i 2000 krajowy transport towarów we Francji wzrosła 30%, przy wzroście prawie 70% dla pojedynczego ruchu tranzytowego.Zdominowany przez transport drogowy na lata, transport towarowy został szczególnie dotknięty przez kolejne wzrosty cen ropy: udział energii w kosztach transportu drogowego jest obecnie średnio 25% ( dla naczep 40 t na długich dystansach); miała się 16%, to było dziesięć lat temu.

W obliczu rosnących cen stały się nieuniknione, firmy transportowe muszą się znaleźć sposoby, aby zmniejszyć zużycie energii, a tym samym ochronę ich rentowność.

Ponadto, wysokie spożycie produktów naftowych w sektorze transportu generuje znaczący wpływ na środowisko:
- Odpowiedzialność Sektor transportu w emisji do powietrza jest rzeczywiście daleko od znikoma, na przykład, 54% NOx (tlenków azotu) i 37% CO (tlenku węgla).
- W końcu, w walce ze zmianami klimatu, w przestrzeni 40 lat, transport stał się pierwszym gazu emitującego szklarnię sektora we Francji.

Aby sprostać tym wyzwaniom, sektor musi uciekać się do nowych rozwiązań, zarówno organizacyjnych i technologicznych, żadna z opcji polityki teraz jest w stanie zaoferować tylko tyle potencjału.Transport ciężarowy, priorytety w ADEME

ADEME prowadzi działania zarówno w technologii i organizacji transportu, mając na celu optymalizację przepływu towarów, zmniejszając zapotrzebowanie na mobilność i oddziaływania na środowisko. Działania te towarzyszą świadomości zawodu za pośrednictwem konferencji technicznych, książek wydawnictw i oprogramowania oraz udział w targach i wystawach.

 • Zmniejszenie udziału transportu drogowego towarów.
  Oczekuje się, Intercity sektor towarowy rośnie najsilniej w najbliższych latach, w szczególności ze względu na udział w transporcie drogowym. Jednak istnieją potencjalne oszczędności i znacząca substytucja. Jednym z pierwszych priorytetów Agencji jest działanie w celu zmniejszenia udziału transportu drogowego w przewozach towarowych.
 • Promowanie rozwoju trybach innych niż dróg transportu, w szczególności transportu kombinowanego.
  Działanie ADEME ma na celu promowanie stosowania alternatyw dla transportu drogowego (transport kombinowany, śródlądowego, kabotaż morski), w tym efektywności energetycznej jest znacznie lepsza. Działanie ADEME poprzez:
  - wsparcie dla badań i rozwoju w PREDIT (krajowych badań naukowych i innowacji w programie transportu lądowego) mobilizowanie naukowcom na charakterystyce strumienia, czynników wyboru środka transportu, środki poprawa zaopatrzenia, rozwój, testowanie i ocena innowacyjnych materiałów i organizacji transportu. Agencja wspiera również rozwój czystych technologii w kontekście planu ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (program PREDIT) ze szczególnie celu zmniejszenia wpływu transportu towarów ciężarówkami. Agencja wspiera również przykładowe działania w celu promowania innowacji.
  - Bezpośrednie wsparcie rozwoju transportu kombinowanego przez AIDS decyzja dla studiów szans i pomocy na zakup sprzętu. Terminali transportu kombinowanego łączące podróż droga do bardziej wydajnego trybu głównego (kolejowego, żeglugi, coaster morski), łączy w sobie wysoką wydajność energetyczną z możliwością zapewnienia jakości drzwi do drzwi.
 • Oraz zachęcanie przedsiębiorstw równoległych do ponownego ich logistyką.
  Prostowniki mają ważną odpowiedzialność na zużycie energii i emisji ich dostaw CO2 która jest przyczyną. Ich świadomość tego aspektu jest głównym wyzwaniem dla ADEME. Jest z tym celem, który został specjalnie opracowanej metody ewaluacji carbone® wyników funkcji logistycznej. Takie podejście umożliwia firmom zidentyfikować potencjalne oszczędności energii i redukcji emisji CO2 oferowane przez optymalizację planów logistycznych i podjąć odpowiednie działania.

Transportowy Francja: niektóre dane

1) Udział sektora transportu w krajowym zużyciu produktów naftowych (2004)

 • 51 Mtoe (29% wartości krajowej) z 56% dla przewozu osób i 44% dla transportu towarowego

 • Część sektora transportu w emisji gazów cieplarnianych w 2004: 149 Mteq CO2 (26%)

2) Udział sektora transportu w emisji do powietrza:

54% NOx (oxydesd'azote)
27% NMVOC (niemetanowych lotnych związków organicznych)
37% CO (monotlenek węgla),
25% HFC (Fluorowęglowodór)
% cząstek 8,5
7,5% SO2 (dwutlenek siarki)

3) Wartość dodana w sektorze transportu:

 • 4,5% PKB dla transportu
 • 1,2% PKB dla drogowego transportu towarowego

Transport drogowy jest zasadniczo składa się z sektora MSP

4) Więcej 1 mln miejsc pracy (4% wartości krajowej) w tym:

 • 31,5 transportu towarowego%
 • pomocnicze usługi transportowe 21,5%, a
 • % Szyna 15,7
 • 13,4% transportu drogowego osób

Prawie 80% firm transportu drogowego zatrudniają mniej niż pracownicy 5.

5) parku 270 000 pojazdów użytkowych.

więcej:
Kompleksowe badanie na temat transportu miejskiego
Ciężar ekonomiczny transportu
grupy nacisku

Źródło: ADEME

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *