Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiskaEpidemia, nierówność i redystrybucja bogactwa

Jak zachować zdrowie i zapobiec ryzyko i konsekwencje dla Twojego zdrowia i zdrowia publicznego. choroba zawodowa, ryzyko przemysłowe (azbest, zanieczyszczenie powietrza, fale elektromagnetyczne ...), ryzyko firma (stres w miejscu pracy, nadużywanie leków ...) i indywidualne (tytoń, alkohol ...).
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 52887
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1302

Epidemia, nierówność i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez Christophe » 15/03/20, 18:25

To jest teza tego artykułu Mediapart ... ale nie będąc subskrybentem nie mam dostępu do całego artykułu, który wydaje mi się interesujący ...

Czy pandemia wirusa koronawirusa może być niwelującym nierówności?
15 MARCA 2020 WEDŁUG ROMANIC GODIN

Gdy rynki akcji spadają, a kryzys uderza w firmy, może pojawić się pytanie, czy koronawirus może pośrednio, podobnie jak wielkie pandemie z przeszłości, zmniejszyć nierówności. Ale polityka będzie miała ostatnie słowo.

Od 11 marca epidemia choroby koronawirusa 19 stała się pandemią. Ta ostatnia rozprzestrzenia się w świecie, w którym - z rzadkimi wyjątkami - nierówności ogromnie wzrosły. Wraz z kwestią klimatu jest to główne wyzwanie na następną dekadę. Jednak główne epidemie były historycznie potężnymi siłami dla redystrybucji bogactwa i zmniejszenia nierówności. Stąd pytanie: czy koronawirus może doprowadzić do ogromnego przywrócenia równowagi i do końca tego, co Thomas Piketty nazywa erą nowego właściciela?


Facet nie subskrybował przypadkiem?
0 x
Ce forum pomógł ci? Pomóż mu też aby mógł dalej pomagać innym - Opublikuj artykuł na temat ekonologii i Google News

Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5398
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 538

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez GuyGadebois » 15/03/20, 19:22

Christophe napisał:ty]
Facet nie subskrybował przypadkiem?

Właśnie dostałem abonament na 1 roro.
następujące:

Przykłady przywracania losów związanych z pandemią zapożyczono z okresów przedkapitalistycznych. Najpiękniejszym przykładem jest czarna plaga z lat 1347–1348. W swojej pracy The Great Leveler - Przemoc i historia nierówności, opublikowanej w 2017 r. W Princeton University Editions (i nie przetłumaczonej), konserwatywny historyk Walter Scheidel opisuje to zjawisko.

Ta straszna epidemia została spowodowana przez bakterię Yersinia pestis, która, pochodząca z granic pustyni Gobi, rozprzestrzeniała się przez pchły szczurów w całej Azji. Został przetransportowany do Europy w 1347 roku przez ruch statków genueńskich między Włochami a Krymem. Za dwa lata epidemia zabije od 25 do 45% populacji europejskiej. Krwawienie będzie tak silne, że kraj taki jak Anglia, w tym czasie w jego granicach, nie osiągnie poziomu populacji przed czarną zarazą aż do początku XVIII wieku, 450 lat później, dlatego…

Wpływ tego rozlewu krwi na gospodarkę i nierówności był znaczny. Aby sobie to uświadomić, musimy pamiętać, że gospodarka tamtych czasów była w dużej mierze zdominowana przez rolnictwo. Stolica czasu była przede wszystkim własnością ziemi, a praca w dużej mierze była również własnością ziemi. W XII i XIII wieku to, co Jean Gimpel nazwał „rewolucją przemysłową średniowiecza” (lepszy dostęp do energii, poprawa zaczepu koni, nowe techniki siewu i zbioru) doskonalić techniki rolnicze i zwiększać wydajność kapitału gruntów. Liczba ludności gwałtownie wzrosła, ponieważ ziemia była w stanie wyżywić więcej ludzi.

Na początku XIV wieku istniała więc sprzyjająca sytuacja dla ziemi stołecznej: praca była obfita i mniej potrzebna, a zatem bardzo tania, podczas gdy ziemia oferowała hojne zyski. Nierówności są zatem naturalnie wysokie. W rzeczywistości sytuacja zaczęła się już pogarszać wraz ze zmianą klimatu, która wpływa na plony i spowalnianie wydajności. Ale to praca dostosowuje się pod względem kosztów. W pierwszej połowie XIV wieku sytuacja mas pracujących pogorszyła się, a nierówności jeszcze się powiększyły na korzyść szlachty właściciela. Czarna plaga głęboko zmieni tę sytuację.

Gwałtowny spadek liczby ludności powoduje natychmiastową nierównowagę na korzyść pracy. Zaraza nie dotknęła stolicy, ziemi. Z drugiej strony jest mniej pracy na jego opracowanie. Za dużo kapitału, za mało siły roboczej: zmniejsza się zwrot z ziemi i rosną koszty pracy. Płace wybuchają. Do tego stopnia, że ​​w 1349 r. Angielska korona musi w zarządzeniu o oraczach nakazać ustalenie wynagrodzeń na poziomie 1346. Zamrożenie płac, które będzie miało niewielki skutek. Obliczenia ekonomistów wskazują na gwałtowny wzrost płac w Europie do połowy XV wieku.

Zjawisko to zmniejszyło nierówność. Koszty utrzymania ziemi stają się coraz wyższe, a nadwyżki przechwytywane przez właścicieli niższe. W Anglii Walter Scheidel opisuje zjawisko obniżenia klas właścicieli po czarnej pladze, podczas gdy wydajność ziemi została zmniejszona z 30% do 50%. Prace Guido Alfaniego dotyczące wskaźnika Giniego (wskaźnika mierzącego różnicę między najwyższym i najniższym dochodem, przy czym 1 oznacza maksymalny poziom nierówności) zrekonstruowanego w Piemoncie, pokazuje spadek wskaźnika o 0,45 przy 0,31 między 1300 a 1450, następnie wzrost z powrotem do 1650 przy 0,45. Zjawisko to występuje również w innych włoskich miastach.

Ten ruch nie jest płynny. Klasy rządzące wykorzystają wszystkie swoje pozaekonomiczne moce, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Wspominaliśmy o zamrożeniu płac w Anglii, ale moglibyśmy dodać wzrost podatków od pracy wykorzystywanych do finansowania wojen, a tym samym dodatkowy dochód dla szlachty. Ta antyredystrybucyjna polityka miała doprowadzić do niepokoju: bunt Etienne Marcel we Francji w 1356 r., Bunt angielskich chłopów w 1381 r., Ruch husycki w Czechach i Niemczech na początku XV wieku z egalitarnym dyskursem społecznym. Stopniowo jednak elity odzyskają kontrolę, nakładając albo kontrredystrybucję dzięki wzmocnionemu państwu absolutystycznemu, jak we Francji, lub dzięki rozwojowi utowarowienia ziemi jak w Anglii.

Inne przykłady przedstawione przez Waltera Scheidla, od zarazy Antoniny z II wieku po epidemie, które zdziesiątkowały tubylców Nowego Świata w XVI wieku, są zgodne z tym samym schematem: spustoszenie siły roboczej w wyniku epidemii równoważy kapitał na korzyść pracy. Kapitał słabnie, a nierówności maleją, dopóki nowe formy kontroli pracy nie będą w stanie przywrócić korzyści właścicielom. Walter Scheidel wykorzystuje te przypadki do narzucenia swojego pomysłu: pokój i dobrobyt to okresy nierówności, wojny i epidemie, momenty kurczenia się tych ostatnich. Ale w rzeczywistości reakcja elit nie zawsze jest spokojna, daleka od niej. Wydaje się raczej, że następstwa tragedii powodują intensywne walki między grupami społecznymi i ideologiami. I to właśnie te walki determinują powrót nierówności.

Ostatnie słowo w polityce

Ale w jaki sposób obecna pandemia może oddziaływać na nierówności? Obecny system gospodarczy bardzo różni się od systemu czarnej plagi: kapitał jest bardziej zróżnicowany, mniej namacalny, a siła robocza bardziej mobilna. Motorem gospodarki jest obieg kapitału, a nie tylko dzierżawa gruntów. W związku z tym w systemie kapitalistycznym obfitość kapitału nie jest sama w sobie przeszkodą w jego wycenie, można go ponownie zainwestować lub wprowadzić na rynek finansowy. I odwrotnie, era poprzedzająca pojawienie się koronawirusa pokazała, że ​​niskim stopom bezrobocia może towarzyszyć niski wzrost płac i rosnąca nierówność. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Jak już wspomniano, badania ekonomiczne wykazały, że hiszpańska grypa w latach 1918–1919 zmniejszała dochód z kapitału, ale nie miała decydującego wpływu na przychód z pracy. Co więcej, przykład jest trudny w użyciu, ponieważ ta pandemia została osadzona w konsekwencjach pierwszej wojny światowej, która z powodów politycznych doprowadziła zarówno do represji finansowych ze strony inflacji, jak i rozszerzenie praw pracowniczych. To powiedziawszy, nadal widzimy, że bezpośredni wpływ pandemii na nierówności jest często eliminowany w następnych politykach.

Próba wyraźnego dostrzeżenia wpływu obecnej pandemii na nierówności jest bardzo trudna z jednego istotnego powodu: nadal nie znamy ogólnego wpływu Covid-19 na ludność pracującą. Ale ten efekt, podobnie jak w 1919 roku, może nie wystarczyć. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększenie nierówności od lat 1970. można wyjaśnić, jak podkreśla Thomas Piketty lub, ostatnio, Emmanuel Saez i Gabriel Zucman, polityką bardzo korzystną dla posiadaczy kapitału. Niższe opodatkowanie osób zamożnych, mobilność kapitału, „reformy strukturalne” dające większą władzę kapitałowi nad pracą, a od 2008-2009 bezpośrednie wsparcie banków centralnych na rynkach finansowych i rynku nieruchomości , są kluczowymi elementami tej nierównowagi, która doprowadziła do obecnej sytuacji.

Ta pandemia z pewnością brutalnie osłabia kapitał, a zatem zmniejsza nierówność o tę samą kwotę. Rynki finansowe spadają, a międzynarodowe łańcuchy wartości są zakłócone. Przede wszystkim szok popytowy obniży rentowność przedsiębiorstw. Ale świat pracy dostosowuje się również dzięki zwolnieniom i obniżkom płac. Szok kapitałowy przenosi się zatem na świat pracy, co częściowo rekompensuje spadek nierówności, ale zjawisko to jest bardziej rozproszone.

Po zniknięciu tego zjawiska kryzysowego wszystko pozostaje do zrobienia. Można więc sobie wyobrazić, że władze publiczne postanowiły wspierać popyt gospodarstw domowych przez bardziej sprzyjające środowisko dla pracy i sieci zabezpieczenia społecznego, co ograniczyłoby przywrócenie równowagi, które właśnie opisaliśmy. Moglibyśmy wówczas wprowadzić system zmniejszania nierówności, w którym państwo mogłoby organizować inwestycje niezbędne do zrekompensowania pogorszenia się kapitału prywatnego.

Jednak precedens kryzysu z 2008 r. Wymaga ostrożności. Jeśli ramy intelektualne nie ulegną zmianie, innymi słowy, jeśli nie zostanie podważona dominacja idei, zgodnie z którą sam kapitał tworzy działalność i miejsca pracy, wówczas polityka publiczna będzie miała, tak jak po kryzysie subprime, , dla ambicji naprawy strat kapitału, nawet kosztem siły roboczej. W ten sposób nierówności zaczęły ponownie rosnąć po 2008 r., Pomimo poważnego kryzysu. Rolę przeciwwagi odgrywały polityki fiskalne, oszczędności i reformy strukturalne.

Ponieważ, inaczej niż w czasach czarnej zarazy, kapitał jest również degradowany przez ekonomiczne konsekwencje pandemii. Tam, gdzie kiedyś ziemia pozostała nietknięta, a zatem obfita, bardzo dotknięty jest kapitał przemysłowy, a przede wszystkim fikcyjny kapitał finansowy. Dlatego nierównowaga nie jest taka sama. W związku z tym praca niekoniecznie staje się dzisiaj rzadka, a działania polityczne mogą koncentrować się na obronie interesów kapitału, słynnej „polityki zaopatrzenia”, która leży u podstaw reakcji kryzysowych. Jednocześnie reformy strukturalne, które osłabiają pracę, nie są kwestionowane właśnie w imię tej polityki dostaw. Krótko mówiąc, nierówne polityki opisane powyżej nie są kwestionowane, ale wręcz przeciwnie, mogą wyjść z kryzysu wzmocnione.

Różnica w stosunku do okresu średniowiecza polega na zastosowanych środkach. W systemie feudalnym czynsz za ziemię musi być chroniony przez siłę polityczną gry rynkowej sprzyjającą pracy. Stąd angielska „maksymalna płaca” z 1349 r. W reżimie kapitalistycznym instytucje muszą promować utowarowienie, aby osłabić siłę roboczą. W obu przypadkach państwa opowiadają się za nierównym reżimem. Thomas Piketty powiedziałby, że narracje wspierające są różne, ale i sposoby produkcji. Rezultat jest taki sam: aby zapobiec sytuacji, w której szok zewnętrzny stanie się „dużym niwelatorem”. I współczesna metoda wydaje się szybsza i bardziej wydajna z tego punktu widzenia niż metoda średniowieczna.

A oto prawdziwa nowość: pandemia nie jest już decydującym czynnikiem zmieniającym system nierówności w czasie. Neoliberalny kapitalizm wie, jak stawić czoła takim wstrząsom, aby uzasadnić dalsze pogłębianie się nierówności. Sytuacja nie powinna zatem prowadzić do rezygnacji z pilnej potrzeby potrzeby redystrybucji społecznej i walki z nierównością. Zwłaszcza, że ​​kryzys zdrowotny uwypukla potrzebę publicznych inwestycji w zdrowie i solidną sieć bezpieczeństwa socjalnego, aby poradzić sobie z tego rodzaju radykalną niepewnością. Zakłada to politykę redystrybucji lub przynajmniej niezależność władz publicznych od interesów kapitału. Ale obóz stołeczny, który wymaga publicznego wsparcia, nie rozbroi się.

W czwartek 12 marca Medef wezwał już do podjęcia środków w celu „zwiększenia konkurencyjności narzędzia produkcyjnego”. Podczas pandemii wojna społeczna stała się bardziej dyskretna, ale pozostaje bardziej aktualna niż kiedykolwiek.
https://www.mediapart.fr/journal/intern ... inegalites?
3 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyną jest iloczyn efektu”. (Tryphon)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (ABC)
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 52887
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1302

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez Christophe » 15/03/20, 19:35

Dzięki Guy!
0 x
Ce forum pomógł ci? Pomóż mu też aby mógł dalej pomagać innym - Opublikuj artykuł na temat ekonologii i Google News
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5398
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 538

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez GuyGadebois » 15/03/20, 20:06

Christophe napisał:Dzięki Guy!

Nic.
Czy nie uważasz, że utrzymanie wyborów to poważna wina? Widzę, że zbliża się wielka jak dom, że jeśli wyniki pierwszej rundy są katastrofą dla rządu, ta ostatnia zapewni, że nie będzie drugiej rundy i unieważni wybory. W międzyczasie infekcja rozprzestrzeni się w lokalach wyborczych.
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyną jest iloczyn efektu”. (Tryphon)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (ABC)
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 52887
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1302

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez Christophe » 15/03/20, 20:45

W każdym razie, system dwóch wież jest antydemokratyczny ...

Gdyby istniał system 1 obrotu, Francja byłaby rządzona przez skrajną prawicę przez jakiś czas ... jak w Belgii ... :płakać:
0 x
Ce forum pomógł ci? Pomóż mu też aby mógł dalej pomagać innym - Opublikuj artykuł na temat ekonologii i Google News

thibr
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 383
Rejestracja: 07/01/18, 09:19
x 98

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez thibr » 15/03/20, 20:53

Myślę, że ryzyko było mniejsze w lokalu wyborczym niż w zatłoczonych paryskich parkach ... :zaszokować:
1 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5398
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 538

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez GuyGadebois » 15/03/20, 21:17

Christophe napisał:W każdym razie, system dwóch wież jest antydemokratyczny ...

Gdyby istniał system 1 obrotu, Francja byłaby rządzona przez skrajną prawicę przez jakiś czas ... jak w Belgii ... :płakać:

Z tematu Nie dyskutuję o zaletach naszego systemu głosowania ani o tym, ale o zaletach utrzymania tych wyborów podczas epidemii, sytuacji niewidzianej przed moimi narodzinami w 1961 roku.
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyną jest iloczyn efektu”. (Tryphon)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (ABC)
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 52887
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1302

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez Christophe » 15/03/20, 23:30

Tak i nie ... gdyby wybory nie odbyły się w 2 turach ... debata (i zmowa, korupcja ... itd.) Drugiej nie istniałyby! : Mrgreen:
0 x
Ce forum pomógł ci? Pomóż mu też aby mógł dalej pomagać innym - Opublikuj artykuł na temat ekonologii i Google News
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5398
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 538

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez GuyGadebois » 16/03/20, 00:10

Christophe napisał:Tak i nie ... jeśli wybory nie odbyły się w 2 turach ...

..... nie rozmawialibyśmy o tym. : Chichot:
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyną jest iloczyn efektu”. (Tryphon)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (ABC)
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 52887
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1302

Re: Epidemia, nierówności i redystrybucja bogactwa

Wiadomość nie luprzez Christophe » 16/03/20, 01:33

Cóż, bardzo dobra dla demokracji, korona już przyniosła trochę więcej demokracji we Francji!?!?

W pozostałej części korona będzie bardziej taka:ps: datuje się od kiedy ta idea dwóch zwrotów? W każdym razie nie ma Napoleona! : Mrgreen:
0 x
Ce forum pomógł ci? Pomóż mu też aby mógł dalej pomagać innym - Opublikuj artykuł na temat ekonologii i Google News


Powrót do "Zdrowia i Prewencji. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska "

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 5