Zmiany klimatyczne: CO2, ocieplenie, szklarnia ...Klimat: projekt 4p1000, wychwytywanie węgla w glebach rolniczych za pomocą Biochar (Agroecology / CNRS / COP24)

Ocieplenie i zmiany klimatyczne: przyczyny, skutki, analiza ... Debata nad CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55809
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1701

Klimat: projekt 4p1000, wychwytywanie węgla w glebach rolniczych za pomocą Biochar (Agroecology / CNRS / COP24)

Wiadomość nie luprzez Christophe » 11/12/18, 10:11

Zwiększyć zawartość węgla w glebach rolniczych (szczególnie z Biochar.bon?): Czy ograniczyć wzrost globalnego ocieplenia i zwiększyć plony rolne? Czy Did67 spodoba się ta metoda? Czy to zrównoważone przechowywanie? Oto dość szczegółowy artykuł z CNRS z okazji COP24 ... nie jestem pewien, czy to wystarczy, aby ograniczyć globalne ocieplenie (ale jest to inicjatywa między innymi!)

Gleby wzbogacające węgiel w walce ze zmianami klimatu

Podczas gdy Cop 24 jest dziś otwarty w Polsce, utwór mobilizuje wielu naukowców zgromadzonych w ramach projektu 4p1000. Pod tą kryptonimem ma złagodzić atmosferę części CO2 poprzez nieznaczne zwiększenie magazynowania węgla w pierwszych warstwach gleby.

Co się stanie, jeśli zgromadzimy więcej węgla w glebie? Podczas gdy poziom CO2 w atmosferze i oceanach niepokoi coraz więcej badaczy i populacji, pomysł ten nabiera rozpędu. Inicjatywa 4p1000 zachęca zatem do działań wzrost o 0,4% rocznie, czyli 4 na 1, wychwytywanie węgla w pierwszych czterdziestu centymetrach gleby dzięki niektórym praktykom agroekologicznym.

Ta międzynarodowa inicjatywa, zainicjowana 1 grudnia 2015 r. Na COP21 w Paryżu przez Stéphane'a Le Foll, ówczesnego Ministra Rolnictwa, Żywności i Rolnictwa i Leśnictwa, jest obecnie wspierana przez ponad 250 partnerów z 39 kraje. Zbliżając się do COP24 (24. dorocznej konferencji Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), która rozpocznie się 3 grudnia w Katowicach, Polska, może stanowić początek rozwiązania problemu zmian klimatu…

Wartość 0,4% nic nie zawdzięcza przypadkowi. Odpowiada to około 80% wzrostowi stężenia CO2 w powietrzu w 2017 r., Tj. O 6 mld ton rocznie. Wiedząc, że gleby zawierają już 1 biliona ton węgla w postaci materii organicznej, osiągnięcie i osiągnięcie tego celu pomogłoby zrównoważyć ciągły wzrost antropogenicznej emisji węgla.

Jeszcze lepiej: poprawiłoby to produkcję rolną, a obecność węgla w glebie czyni je bardziej żyznymi. Jednak FAO słusznie szacuje, że połowa pól na świecie jest dziś zdegradowana, to znaczy, że ich plony maleją, co prowadzi do ogólnego spadku o około 10%.

Thierry Heulin, dyrektor ds. Badań CNRS i dyrektor laboratorium Eccorev1, jest członkiem komitetu naukowego 4p1000.

Wcześniej prowadził kampanię, aby naukowcy organizowali i koordynowali te kwestie. „Moja praca dotyczy wykorzystania roślin uprawnych do zwiększenia interakcji z bakteriami w ryzosferze i magazynowania węgla w glebie, co bezpośrednio nawiązuje do wypowiedzi Stéphane le Foll. "

Podkreśla podwójny cel 4p1000: walczyć ze zmianami klimatu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe, Rzeczywiście ten wzrost poziomu węgla w glebie nie tylko je powoduje bardziej płodne, ale także bardziej stabilne w celu ograniczenia ich erozji.

„Niektóre gleby są bardzo ubogie, jak w Sahelu ze względu na ich bardzo piaszczystą teksturę, dodaje Thierry Heulin. Wzbogacenie ich umożliwiłoby uprawę wcześniej niewykorzystanej ziemi. "

Dla klimatu i upraw

Z drugiej strony inne gleby rzeczywiście uległy degradacji w wyniku działalności człowieka i nadal obserwuje się ich spadek poziomu węgla. Wynika to z ewolucji praktyk rolniczych, takich jak spadek liczby gospodarstw typu „polikultury-zwierzęta gospodarskie”, który ogranicza podaż materii organicznej roślinnej i zwierzęcej. Uprawa, podobnie jak głęboka orka, przyspiesza mineralizację węgla, co prowadzi do jego ewakuacji w postaci CO2. „Chcemy nie tylko zwiększyć poziom węgla w glebie, określa Thierry Heulin, ale także uniknąć jego utraty! "

Linie prosa zostały zatem zbadane w laboratorium ekologii mikrobiologicznej ryzosfery i środowisk ekstremalnych, we współpracy z Instytutem Badawczym ds. Rozwoju Montpellier i Dakaru, pod kątem ich zdolności do strukturyzowania gleby wokół ich korzenie, dzięki aktywności bakterii. Przekształcają one proste cukry wydzielane przez korzenie w polisacharydy, które umożliwiają lepsze magazynowanie wody w glebie.

Znaczenie wydajności

„Rolnicy zdają sobie sprawę, że utrzymanie lub nawet zwiększenie poziomu węgla w glebie to prawdziwe wyzwanie”, wyjaśnia Thierry Heulin. Nawet jeśli ograniczenie CO2 w atmosferze nie jest ich priorytetem, wiedzą, że może poprawić żyzność gleby. Wybór bardziej rustykalnych odmian, co poprawia ich architekturę korzeniową i związaną z nią mikroflorę, staje się zatem prawdziwym wyzwaniem.

„Wydajność pszenicy we Francji wzrosła na przykład z 20 kwintali na hektar po wojnie do 100 kwintali dzisiaj, komentuje Thierry Heulin. Wybór roślin opierał się głównie na kryterium plonu. Można tego dokonać kosztem innych właściwości, takich jak zdolność wstrzykiwania węgla do gleby. Naukowcy mają zatem nadzieję, że będą w stanie wpływać na wybory rolników, jednocześnie mając świadomość trudności.

Biochar.jpg
Biochar.jpg (103.85 KB) Obejrzano 1752 razy

Otrzymany z odpadów komunalnych biowęgiel, „węgiel organiczny”, pomaga ustabilizować substancje organiczne w glebie w połączeniu z kompostem.

„My, biolodzy, zawsze wierzymy, że mamy właściwe rozwiązanie, ale nigdy nie jesteśmy odporni na„ fałszywy dobry pomysł ”, przyznaje badacz. Rozwiązania należy zaproponować w konsultacji z zainteresowanymi stronami w tej dziedzinie. " Wybory mogą rzeczywiście powodować więcej strat z jednej strony niż zysków z drugiej.

„Mamy nadzieję, że w zakresie, w jakim inicjatywa 4p1000 została uruchomiona przez urzędującego ministra, powiązane wysiłki badawcze będą wspierane przez główne programy motywacyjne”, podkreśla Thierry Heulin. Ogłaszając wezwanie do Sète na początku listopada, członkowie rady naukowej 4p1000 podkreślają swój potencjalny wkład w osiągnięcie celu, określonego w porozumieniu paryskim, polegającego na niedopuszczeniu, aby globalne ocieplenie przekroczyło 2 ° C.

Cornelia Rumpel, przewodnicząca komitetu naukowego i technicznego międzynarodowej inicjatywy 4p1000 oraz dyrektor ds. Badań CNRS w Instytucie Ekologii i Nauk o Środowisku w Paryżu, jest jednym z pięćdziesięciu sygnatariuszy. „Przez ponad dwadzieścia lat badałam procesy stabilizacji i sekwestracji węgla w glebie” - mówi. Teraz, gdy znamy mniej więcej te mechanizmy, czas działać. Podkreśla potrzebę stosowania korzystnych metod wzbogacania gleby, jednocześnie dostosowując ją do wielu klimatów, ekosystemów i różnych praktyk rolniczych.

Przy około 570 milionach gospodarstw i ponad 3 miliardach mieszkańców wsi na całym świecie trudno jest mieć nadzieję, że garstka rozwiązań będzie odpowiednia dla wszystkich. Inicjatywa 4p1000 ma również wpływ na tereny podmokłe, lasy, obszary chronione itp.

Wśród rozwiązań Cornelia Rumpel wymienia gospodarowanie odpadami organicznymi, w szczególności zwiększone ponowne wykorzystanie odpadów z gospodarstw domowych. Biowęgiel, „węgiel organiczny” uzyskiwany przez pirolizę biomasy, uczestniczy w stabilizacji substancji organicznych w glebie, gdy jest połączony z kompostem.

ZastosowanieBardziej ekologiczne nawozy pomogłyby również zredukować emisję podtlenku azotu do efektu cieplarnianego trzysta razy silniejsze, przy równej masie, niż CO2.

Inicjatywa transdyscyplinarna

„Nadal istnieją bariery naukowe, wciąż nie znamy szczegółów cyklu węgla, azotu i innych pierwiastków w glebie, mówi Cornelia Rumpel. Limity składowania węgla są również nieznane. Jak daleko możemy się posunąć? " A przed zwiększeniem przestrzeni dyskowej lepiej najpierw spróbować ją utrzymać. Największe zasoby węgla występują w torfowiskach, co popycha naukowców do skupienia się na niektórych dobrze zidentyfikowanych gorących punktach.

„W każdym razie potrzebujemy więcej badań interdyscyplinarnych, konieczne jest zaangażowanie obszarów poza bazą utworzoną przez gleboznawstwo, hydrologię i ekologię” - kontynuuje badacz. Należy również wziąć pod uwagę otoczenie społeczno-gospodarcze, aby umożliwić różnym podmiotom na terytoriach współpracę. "

Agathe Euzen, dyrektor ds. Badań CNRS w Laboratorium Technicznym, Terytoria i Społeczeństwa3, zastępca dyrektora naukowego Instytutu Ekologii i Środowiska CNRS oraz członek rady naukowej 4p1000, podziela tę opinię. „Tego rodzaju inicjatywy nie można przewidzieć bez uwzględnienia percepcji aktorów i ich relacji z terytorium, ich specyfiki społecznej i kulturowej. Dlatego należy je uważać za bardziej upstream, aby wyniki prowadziły do ​​rzeczywistych praktyk, które rolnicy będą mogli zastosować. "

Znowu różnorodność sytuacji komplikuje zadanie. Oprócz kwestii klimatu i miejsc rolnictwo przechodzi także ekstremalne zmiany skali: działki żywnościowe, wykorzystanie przemysłowe, krajowa polityka rolna i nie tylko… ”Adhezja aktorów z konieczności wymaga znajomości różnorodności Agathe Euzen podkreśla, że ​​praktyki kulturalne zgodne z kontekstem, lokalne wyzwania środowiskowe i wyzwania społeczno-gospodarcze. Dialog promuje wymianę wiedzy między rolnikami a naukowcami, w ten sposób system może być zrównoważony, sprawiedliwy i rentowny, a zatem może być uważany za jedno z możliwych rozwiązań służących osiągnięciu celów porozumienia paryskiego w sprawie klimat. "

Splątanie problemów lokalnych i globalnych jest zawsze delikatne i często prowadzi do pytania o interwencję polityczną. Podobnie jak wiele innych działań mających na celu walkę ze zmianami klimatu, 4p1000 wykorzysta zatem trampolinę COP24 w nadziei, że przekaże swoje przesłanie ogółowi społeczeństwa, badaczom, rolnikom i decydentom.


Źródło i referencje: https://lejournal.cnrs.fr/articles/enri ... climatique
0 x

Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6559
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 519
Kontakt :

Re: Klimat: Projekt 4p1000, wychwytywanie węgla w glebach rolniczych za pomocą biowęgla (Agroecology / CNRS / COP24)

Wiadomość nie luprzez izentrop » 11/12/18, 18:18

Tak, biowęgiel jest dobrym pomysłem, ponieważ podobnie jak terra pretta umożliwia zrównoważone magazynowanie węgla w glebie. Poza tym w regionach tropikalnych jest to jedyny sposób, aby to zrobić. Próchnica szybko mineralizuje się powyżej progu temperatury.

Poza tym z obiecanym piekarnikiem, tak się stanie w naszych regionach na chwilę umiarkowaną. :zaszokować:

Comme on ne peut pas jouer sur 2 tableaux en même temps, il faudrait stopper d'urgence la loi "bois énergie" qui va dans le mauvais sens et se mettre à fond dans le biochar.

Marzę, szkoda wyrządzana jest wszystkim w kierunku przyspieszenia procesu piekarnika :(
0 x
„Szczegóły sprawiają, że doskonałość, a doskonałość nie jest szczegółem” Leonardo da Vinci
ENERC
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 585
Rejestracja: 06/02/17, 15:25
x 176

Re: Klimat: Projekt 4p1000, wychwytywanie węgla w glebach rolniczych za pomocą biowęgla (Agroecology / CNRS / COP24)

Wiadomość nie luprzez ENERC » 11/12/18, 18:58

il faudrait stopper d'urgence la loi "bois énergie" qui va dans le mauvais sens

Absolutnie!

W przypadku twardego drewna lepiej jest zrobić BRF lub ściółkę, prawda?

Dla drzew iglastych to dobry pomysł.
W każdym razie wysyłanie dużych ilości drewna do elektrowni to duży koszt.
1 x


 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "zmian klimatu: CO2, ocieplenie, efekt cieplarniany ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 4