Permu wymierania


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

250 milion lat temu, zmiana klimatu odpowiedzialna za wielkie wymarcie

Permu wymierania

Ekstynacja permu to największa masowa ekstynkcja, która dotknęła biosferę.Miało to miejsce 250 milion lat temu i wyznacza granicę między permem a triasem, a więc granicę między erą pierwotną (paleozoiczną) a epoką wtórną (mezozoiczną). Charakteryzuje się zanikiem 95% gatunków morskich (zasadniczo przybrzeżnych: koralowców, ramienionogów, szkarłupni, ...), a także na kontynentach przez zmniejszenie liczby grup roślinnych i zwierzęcych, w tym owadów.

Chociaż niedostatek warstw geologicznych na tym poziomie i brak precyzyjnych danych paleontologicznych komplikują pracę naukowców w ustalaniu dokładnej chronologii zdarzeń i związku między różnymi przyczynami i konsekwencjami biologicznymi, scenariusz proponowane.

Kryzys ten byłby związany z występowaniem różnych zjawisk geologicznych: w kierunku - 265 Ma, regresja morska, dotyka płaskowyżu kontynentalnego Pangei; intensywna kontynentalna aktywność wulkaniczna (pułapki Emeishana [Chiny], - 258 Ma, potem pułapki Syberii, - 250 Ma); bardzo ważna aktywność oceanicznych grzbietów oceanu Tethys, produkująca znaczną ilość bazaltowych law, będących źródłem transgresji dotykającej wybrzeża Pangei, ponad dziesięć milionów lat. Zjawiska te byłyby skorelowane ze zmianami w klimacie i prądach morskich, powodując stopniowe wymieranie wielu żywych istot w skali kilku milionów lat.

Zmiana klimatu ...... a nie asteroida spowodowałaby wielkie wymieranie gatunków 250 milionów lat temu, według badań międzynarodowych opublikowanych w czwartek w Stanach Zjednoczonych.

Po kilku latach badań zespoły paleontologów doszły do ​​wniosku, że zanik 90% gatunków morskich i 75% lądowej flory i fauny między końcem permu a początkiem triasu najwyraźniej wynikał z ocieplenia spowodowane efektem cieplarnianym wywołanym erupcjami wulkanicznymi.

Najczęściej akceptowaną teorią wyjaśniającą największą katastrofę w historii życia na Ziemi był upadek dużego meteorytu lub zderzenie z kometą, która brutalnie zmieniłaby klimat planety. powiedzieli naukowcy, których podsumowanie pracy pojawiło się w czasopiśmie Science z piątku.

„W oparciu o znalezione wskaźniki geochemiczne, wyginięcie gatunków morskich i lądowych wydaje się mieć miejsce jednocześnie” i stopniowo, wyjaśnia Peter Ward, paleontolog z University of Washington (North West), odpowiedzialny za jeden z zespołów badawczych.„Zwierzęta i roślinność na lądzie i oceanach zginęły w tym samym okresie i pozornie z tych samych przyczyn, a mianowicie z powodu zbyt wysokich temperatur i braku tlenu”, dodał, dodając, że obserwował niewiele ślady nagłej katastrofy, które byłyby spowodowane upadkiem asteroidy.

Ten badacz i współpracownicy z University of Washington, Południowoafrykańskiego Muzeum Narodowego i California Institute of Technology, między innymi, przebadali skamieniałe czaszki gadów i płazów 127 odkryte w rdzeniu osadowym 300 m grubość pobrana ze złóż osadowych Basenu Karoo w Afryce Południowej. Osady te pochodzą z końca permu i początku triasu.

Naukowcy ci, dzięki wskaźnikom chemicznym, biologicznym i magnetycznym, byli w stanie ustalić, że wielkie wymieranie miało miejsce stopniowo w ciągu dziesięciu milionów lat, po czym nastąpiło bardzo silne przyspieszenie w ciągu pięciu milionów lat.

Drugi zespół paleontologów kierowany przez Kliti Grice z Curtin University of Technology w Perth w Australii, przeanalizował osady geologiczne zebrane z wybrzeży Australii i Chin, w których odkryli chemiczne sygnały pokazujące że w oceanie brakowało tlenu i zawierało wiele bakterii rosnących w siarce.

Odkrycia te potwierdziły wyniki badań w Afryce Południowej i sugerują, że atmosfera Ziemi była uboga w tlen i zatruta gorącymi emisjami gazów siarkowych z erupcji wulkanicznych.

„Sądzę, że temperatury na świecie stały się gorętsze i cięższe do punktu, który zniszczył całe życie” - powiedział Ward, dodając, że towarzyszy temu niedostatek tlen.

Co więcej, większość ekspertów nadal zgadza się, że zniknięcie dinozaurów 65 milion lat temu tłumaczy katastrofa klimatyczna spowodowana upadkiem asteroidy w tym, co jest teraz Chicxulub Krater w Meksyku, w pobliżu Półwyspu Jukatan.

Czytaj więcej na Wikipedii

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *