Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Badanie dotyczące telepracy. ENSAIS studenci inżynierii Zgłoś

Przez C.Martz i C.Stefani grudnia 2000

Wprowadzenie

Telepraca jest często związane z wartościami takimi jak powrót do kraju, społeczeństwa wolnego lub Renouement z rodziną. Dla niektórych jest to wektor uelastycznienie zatrudnienia, dla innych, jest wyrazem nowego podziału pracy w sektorze usług, czy przejaw "wirtualnego przedsiębiorstwa".Liczba telepracowników szacowana jest na prawie 16.000 we Francji. Przewiduje się, że będzie w przybliżeniu telepracownicy 300.000 2005. Jednak pojawienie się nowych czynników zewnętrznych, takich jak ewolucja mentalności, doprowadzi do znacznego wzrostu tych liczb woluntarystyczne scenariusza. Rozwój telepracy może być ważniejsze w tym scenariuszu. W tym duchu, może 500.000 telepracowników we Francji przez dziesięć lat.

Postaramy się ustalić, co dokładnie telepraca, relacje między pracownikiem a pracodawcą generuje. Ponadto widzimy, jakie są problemy napotykane przy wdrażaniu telepracy w firmie i jak je rozwiązać.

Definicja telepracy

Musimy najpierw podkreślić trudność w definiowaniu telepracy dokładnie. Oto niektóre definicje danych telepracy przez różnych uczestników lub świadków tej nowej formy organizacji pracy:
- Słownik: "Organizacja decentralizuje zadania, a pracownik wykonuje je zdalnie z wykorzystaniem telekomunikacji. ”.
- Podane w Europejskiej Karcie na Odległość: "Praca na odległość jest definiowana jako sposób pracy poza swoim zwykłym miejscem pracy jedynie za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Praca zdalna pozwala ci ćwiczyć
z jego domu, ze zdecentralizowanych wspólnych biur lub zostania koczowniczym pracownikiem. ”.
- Podane przez samych telepracowników: "Oferuj usługi komunikacyjne przy użyciu standardowych rozwiązań. Wykonuj usługi zasadniczo na odległość, aby zagwarantować konkurencyjne ceny ".
- Definicja prawna: "Praca wykonywana przez grupę pracowników, z miejsca zamieszkania lub z miejsca zamieszkania, którzy są zależni od jednego lub więcej pracodawców, których siedziba znajduje się w odległości od domu lub co najmniej teleloksu. z 4km jak wabik i którego aktywność
wymaga użycia automatyzacji biurowej zorganizowanej za pomocą telekomunikacji. ”.streszczenie

1. Wprowadzenie
2. Co telepraca

2.1. definicje
2.2. Powody telepracy
2.3. Różne formy telepracy
2.4. materiał aspektem

3. Różne aspekty telepracy
3.1. status
3.2. Zalety i wady telepracy
4. Zarządzanie telepracy w firmie
4.1. Telepraca i zarządzanie
4.2. Wdrożenie telepracy
4.3. Rozdzielczość potencjalnych problemów5. Wniosek

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Telepraca, praca w domu ekologiczne?

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *