Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Badanie telepracy. Raport studenta inżynierii ENSAIS

Autor: C.Martz i C.Stefani, grudzień 2000

Wprowadzenie

Telepraca jest często kojarzona z wartościami, takimi jak powrót na wieś, społeczeństwo rekreacyjne lub ponowne połączenie z jednostką rodzinną. Dla niektórych jest to wektor niepewności zatrudnienia, dla innych jest wyrazem nowego podziału pracy w sektorze usług, a nawet przejawem „wirtualnego biznesu”.

Liczbę telepracowników szacuje się na prawie 16.000 300.000 we Francji. Oczekuje się, że w 2005 r. Będzie około 500.000 XNUMX telepracowników. Jednak pojawienie się nowych czynników zewnętrznych, takich jak szybka zmiana mentalności, spowodowałoby znaczny wzrost tych liczb, jest to scenariusz proaktywny. Rozwój telepracy może zatem być ważniejszy w kontekście tego scenariusza. Mając to na uwadze, w ciągu dziesięciu lat we Francji może być XNUMX XNUMX telepracowników.

Czytaj także: Pobieranie: Wymagane do zbierania oleju spożywczego, Valorfrit mapie

Spróbujemy dokładnie określić, czym jest telepraca, relacje między pracownikiem a pracodawcą, które on generuje. Ponadto zobaczymy, jakie problemy pojawiają się podczas konfigurowania telepracy w firmie i jak je rozwiązać.

Definicja telepracy

Najpierw musimy zauważyć trudność w precyzyjnym zdefiniowaniu telepracy. Oto niektóre definicje telepracy podane przez różnych aktorów lub świadków tej nowej formy organizacji pracy:
- Słownik: „Organizacja zdecentralizuje zadania, a pracownik wykonuje je zdalnie dzięki wykorzystaniu telekomunikacji. ”.
- Zgodnie z Europejską kartą pracy na odległość: „Praca na odległość jest definiowana jako sposób pracy poza zwykłym miejscem pracy tylko dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Praca zdalna pozwala ćwiczyć
z jego domu, ze zdecentralizowanych wspólnych biur lub zostać nomadycznym robotnikiem. ”.
- Podane przez samych telepracowników: „Oferuj usługi komunikacyjne przy użyciu standardowych rozwiązań. Wykonuj usługi głównie zdalnie, aby zagwarantować konkurencyjne ceny ”.
- Definicja prawna: „Praca wykonywana przez jedną lub grupę pracowników najemnych, z ich domu lub zamieszkania, którzy są zależni od jednego lub większej liczby pracodawców, których siedziba główna jest oddalona od domu lub przynajmniej telelokalnie 4 km w linii prostej i której aktywność
wymaga zastosowania automatyzacji biura zorganizowanej za pomocą telekomunikacji. ”.

Czytaj także: Samochód elektryczny BlueCar i BatSCaps

streszczenie

1. Wprowadzenie
2. Co to jest telepraca

2.1. definicje
2.2. Powody telepracy
2.3. Różne formy telepracy
2.4. Aspekt sprzętowy

3. Różne aspekty telepracy
3.1. Status
3.2. Zalety i wady telepracy
4. Zarządzanie telepracą w firmie
4.1. Telepraca i zarządzanie
4.2. Realizacja telepracy
4.3. Rozwiązywanie potencjalnych problemów

5. Wniosek

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Praca zdalna, praca ekologiczna?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *