studium porównawcze testy techniczne na cienką izolacyjnego


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

badania techniczne i badania porównawcze na cienkich izolatorów. Początkowe parametry termiczne cienkich odblaskowe Produkty (PMR)

Wydanie CSEC, Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa.

Kontekst i zakres opracowania

CSEC i inne organizacje, w tym rząd, stoją obecnie w obliczu rosnących wymagań dotyczących informacji na temat produktów powszechnie określanych jako "cienkie produkty odbijające światło" (RMP). Władze publiczne, partnerzy w tym badaniu, chcą wyjaśnić charakterystykę tego rodzaju produktu, w szczególności w celu zastosowania przepisów termicznych obowiązujących w każdym regionie kraju.
Jednym z CSEC misją jest prowadzenie badań naukowych i technologicznych w celu poinformowania w najlepszym sektor budowlany ewolucji materiałów i technik realizacji, CSEC musiał zaproponować badanie na wydajność Moduły RMC termiczne.Badania w celu określenia wydajności cieplnej kilku z tych produktów, głównie w oparciu o kampanii pomiarów prowadzonych w stacji doświadczalnej CTSA.

Cienka Produkt odblaskowa zawiera, w jego centralnej części, z cienką warstwą materiału (pianki, folii polietylenowej zatrzymując pęcherzyki powietrza lub materiał włóknisty) pokryta z jednej lub po obu stronach arkuszy (arkusze odblaskowe aluminiowa lub powlekana folia aluminiowa). Niektóre produkty typu wielowarstwowego, warstwy są oddzielone pośrednich odblaskowej folii. Całkowita grubość wynosi zwykle między 5 i 30 mm.
Tylko wydajność cieplna produktów zimowych badano.

Wydajność energii słonecznej (EA czynnika solarnego) konstrukcje wyposażone w PMR nie zostały uznane, ani też inne cechy, takie jak odporność na dyfuzję pary wodnej, izolacji akustycznej lub reakcji ogniowej.

Wydajność cieplna została zmierzona na produktach w stanie pierwotnym, czyli jak zostały one przedstawione przez producentów, a idealnym miejscem.

Wpływ warunków użytkowania i realizacji wydajności cieplnej produktów i efekt ewentualnego pogorszenia właściwości termicznych w czasie nie były badane.

Ogólna metodologia badań oraz propozycję procedury badania zostały przedstawione partnerów i zostały omówione przed rozpoczęciem kampanii pomiarowej. Każdy z partnerów (władze publiczne, eksperci naukowi i producentów) miały możliwość przedstawienia swoich uwag. Zostały one włączone do programu prac, jeżeli były one przedmiotem jednomyślnego porozumienia między partnerami naukowcy badania (zarówno ekspertów naukowych i CSEC).

Metodologia było określenie właściwości cieplne PMR, po pierwsze, na podstawie pomiarów laboratoryjnych (w warunkach stacjonarnych limitów), a z drugiej strony, na podstawie pomiarów w komórkach Test z zastrzeżeniem rzeczywistych warunków zewnętrznych (reżim przez niestacjonarnego benzyny). Wyniki tych dwóch rodzajów pomiarów porównano ze sobą, jak również wyniki obliczeń wykonywanych zgodnie z normami.

Załącznik 2 (str. 35) stanowi przegląd harmonogramu badania (zajmujący kluczowe spotkania, okresy testowania ...).

więcej: izolować ze szczeliną powietrzną? i czytać Są cienkie izolacyjna izolacja akceptowalne rozwiązanie?


Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): studium porównawcze testy techniczne na cienką izolacyjnego

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *