Energia w Chinach: słabość gospodarki


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Chiny chcą zdywersyfikować swoje źródła energii

Chiny, które kontynuuje swój rozwój gospodarczy i demograficzny będzie największym zanieczyszczający od terminu planety

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że Chiny i Indie razem przekroczy Stany Zjednoczone (pierwsze zanieczyszczający) do 2015.
Podczas zarządzania środowiskowego nadal problem w Chinach Opaque czym świadczy niedawne zanieczyszczenie benzenu Songhua rzekiTen kraj zamienia się w coraz większym stopniu energii odnawialnej w postaci roztworu do dodatkowego rozwoju.Chiny: nowa przepaść energetyczna ...

Przypomnijmy, że w Chinach jest bez wątpienia jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów na świecie, ze wzrostem 9 2004%, a ludność, która reprezentuje prawie 20% ludzkości.
Chiny, które nie są wymagane do redukcji emisji gazów cieplarnianych jest obecnie drugim największym konsumentem ropy naftowej, po Stanach Zjednoczonych. Jest także największym producentem i największym na świecie konsumentem węgla, jeden z najbardziej zanieczyszczających źródeł energii, napędzając prawie 70% swoich potrzeb energetycznych.
"Chiny są już największym zanieczyszczającym w niektórych obszarach, takich jak emisje dwutlenku siarki. Ogólnie rzecz biorąc, jest teraz na drugim miejscu, ale powinno minąć dziesięć lat przed Stanami Zjednoczonymi "- powiedział profesor Gerald Fryxell, specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju w China European International Business School w Szanghaju. Dodaje - problem napotykany przez uprzemysłowione społeczeństwa: "Chiny zawsze mogą zmniejszyć udział ropy naftowej i węgla w swoich źródłach energii, to nadal będą konsumować więcej" - mówi Gerald Fryxell. Rzeczywiście, konsumpcja nadal rośnie, niezależnie od tego, czy we Francji, gdzie populacja się starzeje, czy w Chinach, czy też znacznie wzrasta, biorąc pod uwagę obecny rozmiar populacji ...

... Która opiera się głównie na węglu

Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, Indie i Korea Południowa ujawniły 28 July 2005 istnienie alternatywnego projektu do Protokołu z Kioto. Ten sojusz, nazwany "partnerstwem Azji i Pacyfiku na rzecz czystego rozwoju i klimatu", ma również na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu złagodzenia trwających zmian klimatu. Jednakże zasoby, które zostaną wprowadzone, sprzyjają rozwojowi czystych i zaawansowanych technologii w pobliżu górnictwa węgla kamiennego.
„Uważamy, że ważniejsze dla Chin jest uczynienie własnego węgla z procesów, takich jak zgazowanie,” dodaje Emiliano Cecchini, kierownik projektu z chińsko-włoski Programu Współpracy Ochrony Środowiska z siedzibą w Szanghaju. 650 mln euro zostanie zainwestowane w celu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki, które powstają w wyniku spalania węgla.Chińskich miast są zanieczyszczone dwutlenkiem siarki

Niedawne badanie przeprowadzone przez China Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Tsinghua i na 338 chińskich miastach, gdzie jakość powietrza jest mierzona, prawie dwie trzecie (63,5%) mają poziom zanieczyszczenia powietrza uważane jako umiarkowane lub ciężkie, najbardziej dotknięte obszary będące południowej i południowo-zachodniej.
Emisja dwutlenku siarki są szybko rosnące w Chinach, w szczególności z uwagi na znaczny niskiej jakości spalania węgla lub użyć przestarzałych technik w elektrowniach. Emisje dwutlenku siarki wyniosła 6,6 2002 mln ton i dotrzeć 12,86 2005 mln ton, jeśli nadal rozwijać w obecnym tempie, stwierdzono w badaniu. W sumie 30% Chin cierpi z powodu kwaśnych deszczów.
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pokazał na początku września 2005 na mapie produkowanego przez Envisat, wielkości zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu (NO2) powyżej Pekinie i północno-wschodnich Chinach. Jest to rzeczywiście największa chmura zanieczyszczeń w wyniku światowego dramatycznego wzrostu gospodarczego w Chinach w minionym dziesięcioleciu.
Tlenki azotu są masowo z samochodów i stacjonarnych źródeł spalania, takich jak elektrownie do produkcji energii elektrycznej, ciepłownie, przemysł ciężki, pożary lasów czy spalarni. NOx są przyczyną odkładania się kwasu z SO2 i zaangażowanych w fotochemicznego zanieczyszczenia powietrza poprzez generowanie produkcję ozonu troposferycznego, który jest czynnikiem śmiertelności.

W kierunku dywersyfikacji energetycznej

Jednak Chiny chcą zmniejszyć niektóre z jego uzależnienie od wydobycia węgla, które również kosztowała życie każdego roku tysiące górników. Chiński Instytut Badań Energii spodziewa się redukcji 10 15% przez lata. A ostatnio, China Daily doniósł, że budowa nowych elektrowni węglowych została już zakazana w miastach wojewódzkich w Pekinie, Szanghaju i 21.Aby to osiągnąć, Chiny ogłosiły na początku listopada inwestycję w wysokości 180 miliarda na rozwój energii odnawialnej, a 7% 15% dzielą swój udział w ogólnym zużyciu energii w 2020. "Chiny zachęcają firmy do korzystania z innych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, poprzez obniżanie niektórych podatków", powiedział Han Zhengguo, analityk z Haitong Securities Financial Group w Szanghaju.

Wreszcie, Chiny są również inwestycje w energetyce jądrowej, przy wsparciu Francji od przez 2020, 40 elektrownie atomowe będą budowane.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *