Praca Zrównoważony Rozwój


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Źródło Trwałość miejsc pracy w Europie?

Potencjał rozwoju OZE w Europie, a zwłaszcza we Francji powinien stworzyć wiele miejsc pracy. Jedyne pozostałe zagadnienia wątpienia wspierać Jakie decyzje polityczne wartość skonsolidować ten wzrost.

Didier Mayer, prezes Europejskiej Rady Energii Odnawialnej, powiedział w wywiadzie dla News-Environment rynku energii odnawialnej, tempo wzrostu osiągnęła 40% rocznie dla wiatru i energii słonecznej może generować 1 mln miejsc pracy w Europie przez 2010. We Francji, występy są między 75 000 nowych miejsc pracy, zgodnie z unii odnawialnych źródeł energii (OZE) i 243.000 z raportu The Mitre (monitoring i inicjatywy modelowania na cele dotyczące energii odnawialnej). Dziś liczba osób zatrudnionych w tym sektorze kręci się tylko wokół 40.000.Energia odnawialna jest jednocześnie okazją do wzmocnienia zagrożonego aktywności wiejskiej kurczy (połowa małych rolników znikły w ciągu ostatniej dekady) oraz okazją do rozwoju nowych gałęzi przemysłu, przed którymi stoi świat, mówi prezes SER André Antolini w publikacji ostatniego SER marca.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa jest energią produkowane z wiatru na łopatki wiatraka. Gdy wiatr wieje rozpoczyna, siły działające na łopatki śmigła wywołać obrót wirnika. Tak produkowana energia elektryczna może być rozprowadzany na sieci elektroenergetycznej poprzez transformator.

Francuski potencjał energii wiatru jest drugim w Europie, po Wielkiej Brytanii. ale w tej chwili Niemcy, Dania i Hiszpania, które stanowią prawie 90% europejskiego zatrudnienia w sektorze budowlanym wiatr, mówi SER. Hiszpański minister gospodarki zapowiedział, że prawie 60000 pracy została już utworzona w Hiszpanii przez przemysł wiatru między 1997 i 2003 mówi ci to.
Zgodnie z europejskimi związkami zawodowymi EWEA AEBIOM, EPIA i ESIF, energia wiatrowa pomaga stworzyć 15 19 do pracy na MW zainstalowanej mocy.
SER uważa, że ​​jeśli Francja 2010 uda się pozyskać zaufanie inwestorów w sektorze polityki rozwoju (co można jeszcze wątpić), o 60% miejsc pracy stworzonych przez produkcji i montażu turbin wiatrowych w okolicy, będzie francuski pracy.
Obecnie istnieje 2 000 pracy w przemyśle, które są tworzone i utrzymywane we Francji poprzez opracowanie, choć wciąż skromne, energia wiatru, zwłaszcza w francuskich producentów maszyn (Vergnet, Mount grze, Cita ...), ale także a zwłaszcza dla producentów komponentów (Rollix Leroy S Omer, Alstom ...).
Ponadto, w tym roku 2010, inwestycji wiatrowej szacuje się na około 3 mld (odpowiadające instalacji 1 758 660 MW MW lądowych i morskich). SER uważa, że ​​doprowadziłoby to do ogólnego tworzenia miejsc pracy netto 20000 2010 stąd.
Zgodnie z BTM Consult, przez 2010 europejskich przemysłowców zainwestuje co najmniej 50 miliard w turbinach wiatrowych, które będą dodawane do 25 miliard już zainwestowali. BTM Consult szacunków samych jako globalnej rocznej inwestycji 8 mld euro 2003 2010 podwoi się do osiągnięcia poziom równoważny inwestycji jądrowej, szacowaną pomiędzy 10 i 16 mld rocznie średnio o 2030 ,
EurObserv'ER stwierdza, że ​​europejski przemysł zatrudnia bezpośrednio i pośrednio ponad 80.000 osób w Unii Europejskiej i uważa, że ​​stworzył więcej miejsc pracy między 280.000 2000 i 2010.Sektor energetyczny drewna

Najnowsze badania na wystawie z zastrzeżeniem, że dzisiaj energia drewna reprezentuje pewne 25.000 ekwiwalentach pełnego czasu pracy. Produkt 9 mln toe / rok energii Wood. Jest to pierwsze źródło energii odnawialnej cieplnej. i> Perspektywy rozwoju tego sektora stanowią około 20.000 tworzenia miejsc pracy w ciągu najbliższych lat, powiedział przewodniczący SER André Antolini

Sektor biopaliw

Biopaliwa, uważany za źródło energii odnawialnej, wyznaczyć paliw roślinnych (ester rzepakowy, na przykład). Istnieją dwie klasy biopaliw:
- Alkohole, wykonane z roślin bogatych w cukier lub skrobię (sorgo, buraki) biothanol (etanol), który może być stosowany do 100% zastąpienia benzyny. Największymi użytkownikami etanolu są Brazylia i Stany Zjednoczone.
- Uzyskane oleje z nasion roślin oleistych (rzepak, soja, słonecznik): ester oleju roślinnego. Przerzedzanie oleju zapewnia co niektórzy nazywają biodiesel, inne Diester® inne biodiesla. Wszystkie te znaki handlowe obejmują jeden produkt: estry metylowe oleju. Oleje i estry olejów przychodzą do zastąpienia oleju napędowego. Według Europejskiej Rady biodiesla (EBB), 1,7 mln ton biodiesla były produkowane w 2003 (+ 30%), w tym 1,4 mln ton biodiesla na bazie oleju rzepakowego. Krótko- lub średnioterminowy EBB przewiduje podwojenie produkcji i szacunkowego 2,2 mln ton istniejących zdolności produkcyjnych. Niemcy były pierwszym producentem biopaliw w 2003, 715.000 z ton (+ 59%), następnie Francja (360.000 ton) i we Włoszech (210.000 ton). Francuski Związek Przemysłu Naftowego (UFIP) mówi się, że zgadzają się z dyrektywy w sprawie biopaliw europejskie, które wymaga, aby przejść do 2005 2 2010% i 5,75% całkowitego zużycia benzyny i oleju napędowego. Ponadto zaleca zwiększenie wysiłków na opracowanie biodiesla rzepakowego (diestru).Europejska produkcja (UE15) dwóch kanałów, biodiesla (biopaliwa 82,2%) i bioetanol (17,8%), reprezentowana przez 2003 1.743.500 ton (równoważnych 1.488.680 toe). Według danych zwykle zachowany (10 1000 pracy na tonę produkcji biodiesla, 6 1.000 pracy na tonę etanolu) liczba miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych w 2010 będzie 19.500 33.000 w następujących scenariuszach. Według Komisji, proporcja 1% udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw kopalnych tworzy między 45.000 75.000 i nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Branża solarna

Słoneczna energia cieplna jest odzyskiwana energii z promieni słonecznych przez szkło solarnej w celu zapewnienia bezpośredniego ogrzewania wody i pomieszczeń. Ciepło zatężono pod panelami jest przenoszone do chłodziwa. Cztery metry kwadratowe można spotkać gorące potrzeb wodnych czteroosobowej rodziny, dla przeciętnego inwestycji EUR 3 000, a od dziesięciu do dwudziestu metrów kwadratowych zapewniają ogrzewanie domu. Dodatkowe ogrzewanie jest nadal wymagane dla najbardziej niekorzystnych okresów klimatycznych.

Rozwój tego sektora dotąd opiera się przede wszystkim na trzech krajów, reprezentujących 80% rynku: Niemcy, Austria i Grecja. Francja jest celem jednego miliona m2 zainstalowanych corocznie przez 2010.
W 2004 należy zainstalować na swoim terytorium około 75000 m2 kolektorów solarnych, połowa z francuskich departamentów zamorskich. Łączne utworzone miejsca pracy we Francji w 2010 byłaby rzędu 10500 dla SER.

Przemysł fotowoltaicznych

Energia słoneczna fotowoltaiczna dotyczy energia odzyskiwana i przekształcić bezpośrednio w energię elektryczną ze światła słonecznego przez panele fotowoltaiczne. Efekt fotowoltaiczny został odkryty przez Antoine Becquerel w 1839, dziadka Henri Becquerela, który odkrył w 1896 radioaktywności. Wynika to z bezpośredniej konwersji do produkcji półprzewodników (krzem, CdTe, GaAs, CIS, etc.) fotonu w elektronu. Oprócz korzyści dla braku konserwacji systemów fotowoltaicznych, energia ta doskonale spełnia potrzeby zdalnych włącznie podłączenia do sieci jest zbyt drogie.

Biała Księga Unii Europejskiej zaleca się osiągnąć 500000 dachów słonecznych w Europie 2010, objętość biznesu stanowiłoby prawie 60000 pracy. Przemysłu fotowoltaicznego jest dziś w Europie prawie pracy 15000 oraz obrót około jednego miliarda euro. Celem białej księgi, która wynosi 3000 2010 MW pozostają nieuchwytne czynienia z 572 MW zainstalowane dziś. Bardzo realistyczny cel 2000 2010 cenom MW około 50000 pracy w Europie w tym czasie.
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej planuje ostrożnie wokół 2 500 nowych miejsc pracy w tym sektorze przed 2010, zauważając, że liczba ta może być pomnożona przez pięć w przypadku bardziej aktywnej polityki.

Sektor biogazu

Biogaz jest gazem powstającym w wyniku rozpadu materii organicznej (włącznie z kartonów, papieru i tekstyliów naturalnych) w przypadku braku tlenu (beztlenowej). Zgłoszone za tonę odpadów, emisje różnią szacuje i skład odpadów między 100 400 do NM3 / tonę.
Biogaz składa się z metanu (w 50 65%), dwutlenku węgla (około 35 40%) i innych gazów w śladowymi (szczególnie nieprzyjemnym zapachu na bazie siarki i merkaptanu). Obecność metanu zapewnia wysoki PCI (wartość kaloryczną), biogaz (około 0.25 PET). Według brytyjskiego Departamentu Energii kaloryczna, PCI metanu jest 38 MJ / NM3, biogaz składowisko 15 21 MJ / NM3.
W związku z tym może służyć operację jednostkową energii lub po leczeniu, paliwo dla pojazdów przystosowanych lub być zintegrowane z siecią dystrybucji gazu ziemnego. Obecnie dwa zastosowania są sprawdzone przemysłowo spalanie w kotle (ogrzewanie) lub produkujących zarówno energię elektryczną lub ciepło i energię elektryczną w przypadku kogeneracji silnika.

Cele zawarte w Białej Księdze Unii Europejskiej lub 15 2010 mln toe w pozostają jednak stosunkowo poza zasięgiem obecnych wysiłków. Jeśli ta ścieżka jest zaangażowany na znaczny udział w bilansie energii odnawialnej, stwarza pewne specyficzne zadania, mówi Unii.

sektor geotermalna

Geotermalna lub ciepło z ziemi w postaci zbiorników pary lub gorącej wody lub gorących skał. Kiedy zbiornik geotermalnego w umiarkowanej temperaturze, to źródło jest wykorzystywany do wytwarzania energii cieplnej dostarczanej za pośrednictwem sieci grzewczej. Jest on specjalnie opracowany w basenach Akwitanii i Paryża na ciepłowniczych. Geotermalnych, gdy temperatura w zbiorniku jest wyższy i jest stosowany do wytworzenia pary wodnej, możliwe jest wytworzenie energii elektrycznej.

W 2010 możemy dążyć do obiektów 400000 - równowartość szwedzkiego parku 2001 - oraz depozyt w wysokości około 10000 bezpośrednich stałych miejsc pracy.

Przewodniczący stwierdził, że SER różnych sektorach energii odnawialnej jest zróżnicowany potencjał zatrudnienia, które mogą pomieścić wszystkich poziomach zaawansowania we wszystkich regionach Francji.

więcej:
- forums Zrównoważony rozwój
- http://www.enr.fr
- Actu-environnement.com

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *