Ekosystemów i globalne ocieplenie


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Wrażliwość ekosystemów globalnych zmian

Słowa kluczowe: zmiany, klimat, różnorodność biologiczna, gatunki, zagrożenia, badania

Badanie przeprowadzone przez kilku europejskich laboratoriów, w tym Alpine Ecology Laboratory (CNRS - Uniwersytet w Grenoble 1 - Chambery University) pokazuje, że wrażliwość ekosystemów na globalne zmiany mogą zwiększać podatność regionów europejskich pod koniec 21ème wieku. Ta podatność wynikałaby ze spadku różnorodności biologicznej, żyzności gleby i zasobów wodnych. Zjawisko to dotyczyłoby w szczególności regionów śródziemnomorskich i górskich. Te prace są publikowane w serwisie Science Online w październiku 27 2005.

W zależności od regionu redukcja usług ekologicznych zostałaby zrekompensowana lub nie dzięki korzyściom wynikającym ze zwiększonej produktywności upraw i lasów bioenergetycznych, obszarów leśnych lub obszarów zwalnianych przez rolnictwo w celu rekreacji lub ochrony. różnorodności biologicznej. Prognozy te opierają się na modelowaniu odpowiedzi służb ekologicznych na scenariusze zmian klimatu, atmosferycznego dwutlenku węgla i użytkowania gruntów, wynikające ze scenariuszy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ICGC).

Rezultaty tego modelowania przedstawiają możliwe futures zgodnie z hipotezami na temat orientacji globalnego społeczeństwa i ich konsekwencjami w zakresie polityki energetycznej. Jest unikalny w Europie pod względem liczby rozpatrywanych scenariuszy i modeli, a różnorodność usług ekologicznych analizowana jest w porozumieniu z zainteresowanymi sektorami społeczno-gospodarczymi.

Przewidywane scenariusze klimatyczne wykazują silne różnice międzyregionalne, ale łączą się, bez wyjątku, z ociepleniem 2,1 w 4,4 ° C średnio w całej Europie, szczególnie w północnych regionach. Prognozy dotyczące zmian opadów są bardzo niepewne, ale wszystkie rozważane scenariusze prowadzą do spadku opadów na południu, zwłaszcza latem, podczas gdy na północy wzrosłoby.Najważniejsze fakty prognostyczne to:

  • Możliwości dostosowania produkcji energii do bardziej zrównoważonych strategii bioenergetycznych byłyby silne dla regionów północnej Europy, ale ograniczały się do południa z powodu suszy.
  • W ten sam sposób produkcja lasów zwiększyłaby się ogółem w Europie, a szczególnie na północy, w połączeniu ze zwiększoną wydajnością dzięki klimatowi i CO2 oraz dostępnym powierzchniom. Pomimo tego potencjalnego wzrostu, decyzje dotyczące gospodarki leśnej nadal regulowałyby produkcję w wyniku rynków i polityk publicznych. Do regionów śródziemnomorskich dodanoby ryzyko związane z gwałtownym wzrostem liczby pożarów.
  • Przewidywany wzrost liczby ludności i zmiany klimatu zmniejszyłyby dostępność wody dla wielu obszarów, które są już niewystarczające, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego. Efekty te zostałyby dodatkowo podkreślone przez rosnące zapotrzebowanie na nawadnianie i turystykę. Ponadto zmiany w reżimach hydrologicznych w regionach górskich wynikające ze zmniejszenia opadów w postaci śniegu doprowadziłyby do zmniejszenia dostępności w okresach letnich (np. Do nawadniania i wytwarzania energii hydroelektrycznej), podczas gdy duże zimowe powodzie wzrosłyby.
  • Zmniejszenie pokrywy śnieżnej wpłynęłoby również na turystykę w regionach górskich, uwydatniając sytuację, którą zaobserwowano już dziś.
  • Skutki dla różnorodności biologicznej byłyby szczególnie dotkliwe, przy lokalnych stratach przekraczających 50% gatunków roślin obecnych obecnie w najbardziej wrażliwych regionach, takich jak łańcuchy górskie i region śródziemnomorski. W zależności od rzeczywistych zdolności gatunków do migracji, jak to miało miejsce po zlodowaceniach, oraz barier, jakie zmiany krajobrazowe stanowią w wyniku działalności człowieka (np. Rolnictwo, urbanizacja), straty tych gatunków mogą, ale nie muszą być kompensowane przez przybycie nowych gatunków, na przykład w regionach umiarkowanych lub borealnych. W każdym razie wiele regionów zobaczyłoby ich florę, a co za tym idzie, krajobrazy radykalnie zmienione.
  • Połączenie wzrostu podstawowej produktywności, zwłaszcza leśnictwa, oraz zmniejszenia powierzchni użytków rolnych początkowo zwiększyłoby obecne pochłanianie dwutlenku węgla. Ten trend zostałby odwrócony z 2050 ze względu na wpływ wzrostu temperatury.
  • Scenariusze o bardziej "ekonomicznym" nastawieniu mają najsilniejsze skutki dla wszystkich badanych usług. Jednak nawet w przypadku najbardziej proaktywnych scenariuszy środowiskowych, a zatem najmniej poważnych pod względem zmian klimatycznych, wpływ na niektóre usługi, takie jak różnorodność biologiczna, dostępność wody lub żyzność gleby w glebie, pozostaje ważna. ,

W ramach wspólnych badań zespół Sandry Lavorel z Laboratorium Alpejskiej Ekologii w Grenoble przekazał jej doświadczenie w dziedzinie pracy na rzecz różnorodności biologicznej. Brała również udział w modelowaniu scenariuszy użytkowania gruntów.

Referencje:

Dostarczanie usług ekosystemowych i podatność na zmiany globalne w Europie. Schröter, D. Cramer, W., Leemans, R. Prentice, IC, Araújo, MB, Arnell, NW, Bondeau A., Bugmann, H. Carter, TR, Garcia, CA, Vega-Leinert AC Erhard, M. Ewert, F., Glendining M., House, JI, Kankaanpää, S. Klein, RJT, Lavorel, S. Lindner, M. Metzger, J. Meyer, J., Mitchell TD Reginstera I., Rounsevell M. Sabate, S. Sitch, S., Smith, B. Smith, J. Smith, S. Sykes, MT, Thonicke, K. Thuiller, W., Tuck, G., Zaehle, S. i Zierl, B. (2005). Science Online, październik 27 2005.

Kontakt:

Kontakty badawcze:
Sandra Lavorel - Tel .: 04 76 63 56 61 - Email: sandra.lavorel@ujf-grenoble.fr
Wilfried Thuiller - Tel: 04 76 51 42 78 - Email: thuiller@sanbi.org

Skontaktuj się z Department of Life Sciences:
Jean-Pierre Ternaux - Tel .: 01 44 96 43 90 - Email: jean-pierre.ternaux@cnrs-dir.fr

Kontakt prasowy:
Martine Hasler - Telefon: 01 44 96 46 35 - Email: martine.hasler@cnrs-dir.fr

Źródło


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *