Pobierz: wysokie okna wydajności ramy na przyszłość: ADEME CSTB PREBAT

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Porównanie międzynarodowe Budynek i energia. Przezroczyste ściany o wysokiej wydajności cieplnej w Europie Północnej. CSTB, Prebat, ADEME, PUCA

Dokument podsumowujący trwające badania i rozwój nad otworem i oknem w celu poprawy ich wydajności termicznej lub akustycznej. (U Kontekst krajowy i lokalny

W Europie Północnej (kraje skandynawskie) i środkowej (Niemcy, Austria, Szwajcaria) opracowano przezroczyste ściany (okna i okna - szyby + ramy) o wysokiej wydajności izolacji termicznej (U

  • trudny klimat i długi zimny sezon
  • silna zależność energetyczna od obcych krajów (z możliwym wyjątkiem Norwegii, która mimo to opracowała program budynków o niskim zużyciu energii: projekt Smart Energy Efficient Building - SmartBygg)
  • wysoki koszt dostarczania energii (transport, sieci dystrybucyjne)
  • silna świadomość społeczna na temat problemów środowiskowych
  • niespecyficzne kodeksy budowlane, często otwarte na innowacje
  • zaangażowanie władz publicznych na poziomie krajowym lub lokalnym (konkretne krajowe programy badawczo-rozwojowe o znacznych budżetach, lokalne inicjatywy promujące rozwiązania ekologiczne i charakteryzujące się dobrą efektywnością energetyczną). Na poziomie lokalnym prowadzone są działania mające na celu połączenie efektywności energetycznej z aspektami ekologicznymi. Budżety przeznaczone na te działania mogą być bardzo znaczące na poziomie niektórych krajów (na przykład Austrii)
  • obecność etykiet lub urządzeń certyfikujących (Passivhaus, Minergie) sygnalizujących charakterystykę energetyczną budynków i budowli. Mechanizmy te łączą lobbing i grupy zajmujące się efektywnością energetyczną oraz promują działania demonstracyjne.

Co więcej, w większości tych krajów zarządzanie zasobami i ograniczenia środowiskowe wydają się być głównymi czynnikami napędzającymi rozwój technologii zmniejszających potrzeby energetyczne budynków. Ponadto wszystkie te kraje zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (porozumienie z Kioto).

Lokalnie, podobnie jak w Austrii, gdzie turystyka jest ważnym zasobem, ochrona terenów przyrodniczych prowadzi do zbiorowej świadomości potrzeby zachowania energii, która pozostaje największym producentem gazów cieplarnianych (GHG). podczas produkcji, transportu i konsumpcji.W większości krajów rozwój okien i okien o wysokiej wydajności cieplnej pozostaje ograniczony. Wybór instalacji wysokowydajnej stolarki pozostaje dobrowolny: przepisy krajowe lub lokalne nie są wiążące i nie nakładają
Poziomy wydajności obejmujące okna i okna o wysokiej wydajności cieplnej (U

  • Passiv haus (Niemcy Austria)
  • Minergie (Szwajcaria Francja)

Etykiety te narzucają dziś wysoki poziom wydajności (0,8 W / m2 K) i zachęcają producentów okien do oferowania dostosowanych produktów.

Ponadto stowarzyszenia zawodowe lub środowiskowe promują oszczędności energii i wysoką wydajność energetyczną wśród publicznych decydentów.

W większości krajów wprowadzono zachęty do oszczędzania energii. Zachęta ma formę premii lub ulg podatkowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych instalacja wysokowydajnego systemu Windows oznaczonego jako Energy Star umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej w wysokości 10% ceny zakupu, maksymalnie w wysokości 200 $.

więcej: podwójne czy potrójne szyby?

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Wysokowydajne okna i ramy przyszłości: CSTB PREBAT ADEME

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *