Pobierz: raport Syrota, samochód konsumpcyjny 2030

Raport Syrota: perspektywy dla pojazdu „General Public” firmy 2030 autor: Jean SYROTA.

Koordynator:
Philippe HIRTZMAN (General Council of Mines).
Sprawozdawcy:
Romain BEAUME (szkoła politechniczna)
Jean-Loup LOYER (Centrum Analiz Strategicznych)
Hervé POULIQUEN (Centrum Analiz Strategicznych)
Denise RAVET (Centrum Analiz Strategicznych)
Philippe ROSSINOT (Centrum Analiz Strategicznych)

Wprowadzenie

Ta misja ma swój początek w prośbie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Badań dotyczących transportu i mobilności. Dyrektor generalny Centrum Analiz Strategicznych, organ podległego Sekretarzowi Stanu odpowiedzialnemu przed Premierem za prognozowanie, ocenę polityk publicznych i rozwój gospodarki cyfrowej, polecił , 14 March 2008, Jean SYROTA, aby przeprowadzić szczegółowe refleksje na temat pojazdu przyszłości.

Ta refleksja ma na celu z jednej strony rozważenie możliwych technologii różnych pojazdów przyszłości, z drugiej strony zaproponowanie zaleceń polityki publicznej w celu przygotowania przyszłości sektora motoryzacyjnego.

Czytaj także: Pobierz: Energia elektryczna: statystyki produkcji i zużycia RTE 2007

Biorąc pod uwagę odpowiednie proporcje różnych kategorii pojazdów wprowadzanych do obrotu każdego roku, dziedzina badań jest celowo ukierunkowana na „prywatny publiczny” pojazd prywatny, z wyłączeniem pojazdów użytkowych - ciężkich lub lekkich - pojazdów transportu publicznego oraz zmonopolizowane floty do profesjonalnego użytku.
Misja uwzględnia jednak wszelkie podkategorie pojazdów miejskich (transport indywidualny, lekka dostawa i dystrybucja), które mogą podlegać takim samym zmianom, jak pojazdy „powszechnego użytku”.

Perspektywy zachowane dla ram refleksji obejmują okres do około 2030, termin zasadniczo odpowiadający terminowi całkowitej odnowy obecnych flot pojazdów. Wydaje się ryzykowne, aby rzutować się na bardziej odległe terminy, stawiając się na ziemi z perspektywy, biorąc pod uwagę niepewność związaną z wielkimi ewolucjami technologicznymi i społecznymi.
Misja zajęła się powiązanymi problemami z infrastrukturą i logistyką, ponieważ z natury uogólnienie typu pojazdu można przewidzieć tylko wtedy, gdy towarzyszy mu sieć dystrybucji energii korespondent (dostawa, bezpieczeństwo itp.).

Czytaj także: Pobierz: publiczna konferencja Gilliera Pantone na temat dopingu do wody w Thimister, październik 2007 r

Europejski wymiar zagadnień, polityka publiczna i zagraniczne doświadczenia przemysłowe są szeroko wymienione w poniższych analizach.

Niniejszy raport, opracowany na odpowiedzialność Jean SYROTA, został opracowany przy pomocy naukowca (doktoranta) z Ecole Polytechnique, czterech kierowników projektów z Centrum Analiz Strategicznych (Sekretariat Stanu przy Premierze) Minister, odpowiedzialny za prognozowanie, ocenę polityk publicznych i rozwój gospodarki cyfrowej), a także wsparcie (integracja raportu) dla członka Generalnej Rady Kopalni (Ministerstwo Gospodarki, przemysł i zatrudnienie).

Dowiedz się więcej: przeczytaj dyskusję na nasz temat forums włączony samochód przyszłości

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Raport Syrota, samochód konsumpcyjny w 2030

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *