Pobieranie: Manifest dla zdrowego rozwoju biopaliw

ValBiom, jako moderator biopaliw w regionie Walonii, opublikował manifest dotyczący biopaliw po różnych atakach na nie.

Ten dokument obiektywnie i naukowo odpowiada tym krytykom.

Wstęp:

Biopaliwa są przedmiotem intensywnych kontrowersji, czasem bardzo demagogicznych. Wykorzystując konkretne argumenty i w jak największym stopniu z danymi liczbowymi, ValBiom pragnie zwrócić uwagę na zalety polityki rozwoju biopaliw i środków, które można opracować w celu ograniczenia możliwych negatywnych skutków.

Podsumowanie:

- Wprowadzenie
- Dywersyfikacja energetyczna w transporcie
- Bilans CO2
- Biopaliwa i wylesianie
- Wpływ rolnictwa na środowisko
- Wpływ na ceny produktów rolnych
- potencjał rolnictwa
- Wpływ społeczno-gospodarczy
- Racjonalne wykorzystanie energii

Strona ValBiom

Agropaliwa i biopaliwa na forums

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Manifest zdrowego rozwoju biopaliw

Czytaj także: Pobierz: Wideo z silnika Pantone na temat TF1: doping samochodowy, staż i ubezpieczenie, marzec 2007

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *