Pobierz: EcoCités, podejście Jean Louis Borloo

Udostępnij tę treść:

EcoCités: pragnienie rozwoju „nowych miast”, bardziej szanujące środowisko naturalne przez państwo francuskie po Grenelle de l'Environnement

Konieczność podjęcia, w niektórych obszarach miejskich, ilościowych i jakościowych wysiłków budowlanych mających na celu umożliwienie powstania prawdziwie zrównoważonych miast lub części miast została zauważona kilkakrotnie:

- uczestnicy ostatniego okrągłego stołu w Grenelle Environment zobowiązali się do realizacji około piętnastu dużych projektów w zakresie innowacji architektonicznych, społecznych i energetycznych. Zobowiązanie to zostało podjęte w art. 7 projektu programu Grenelle Środowisko, który stanowi, że państwo „będzie zachęcać do realizacji, przez dobrowolne aglomeracje, globalnych programów w dziedzinie energii, architektury i innowacji społecznych, zgodnie z istniejące budynki, które włączy do swoich celów renowację istniejącego dziedzictwa, rozwój transportu publicznego i energooszczędnych środków transportu, z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych i społecznych, zmniejszając zużycie przestrzeni i realizacja
kilka eko-dzielnic ”;

- Prezydent Republiki wspomniał w swoim przemówieniu z 11 grudnia 2007 r. w Vandoeuvre-lès-Nancy, „miast nowego rodzaju, które będą musiały być laboratoriami nowoczesności miejskiej (…), pokazującymi francuską doskonałość i (…) W czołówce innowacji w doskonałości architektonicznej, wysokiej jakości środowiska, technologii
transportu i komunikacji ”. Mówił także o stworzeniu „nowych miast” (a nie „nowych miast”) w Île-de-France, które są „miastami zrównoważonego rozwoju z odnawialnymi źródłami energii i transportem publicznym. wspólne, z ludźmi, którzy chętnie tam mieszkają… ”;

Podejście EcoCities ma na celu ożywienie realizacji nowych projektów rozwojowych. Ma na celu identyfikację aglomeracji, które we współpracy z podmiotami gospodarczymi, społecznymi i instytucjonalnymi zgłaszają się na rzecz zdecydowanie innowacyjnego podejścia w zakresie projektowania i budownictwa miejskiego, a także wspierają projekty najbardziej odpowiednie do tworzenia emblematów zrównoważonego miasta.Tworzenie ex nihilo nowych miast nie jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, ÉcoCités będą musiały być częścią ciągłości już istniejących aglomeracji i promować ścisłe powiązania, w sensie fizycznym i funkcjonalnym, między nowymi i starymi dzielnicami. Wpisane w ciągłość projektów otaczających terytoriów projekty będą musiały opierać się na istniejących narzędziach i dokumentach planistycznych lub wskazywać kierunki i sposoby ich przeglądu, w szczególności z punktu widzenia zarządzania i uczestnictwa.

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): EcoCités, podejście Jean Louis Borloo

facebook komentarze

Udostępnij tę treść:


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *