Definicje w ekonomii i finansów


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

1) Ogólny

Czym jest podaż pieniądza?

Podaż pieniądza jest sumą środków płatniczych w obiegu w danym momencie w gospodarce posiadanych przez podmioty niefinansowe (gospodarstw domowych, reszta świata, przedsiębiorstw państwowych).

Jaka jest łączna pieniężnej?

Agregat monetarny jest kategorią waluty i aktywa płynne. Kruszywa sklasyfikowania środka i są stosowane do podawania podaży pieniądza.

Czym jest płynność?

Płynność jest posiadaniem składnika aktywów finansowych, które mogą być łatwo przekształcone do zapłaty.

Jakie są trzy agregaty monetarne?

Wszystkie trzy agregaty monetarne (podaż pieniądza są trzy) są M1, M2 i M3. Są one klasyfikowane według stopnia płynności, to znaczy w M1, najbardziej płynnych aktywów są klasyfikowane.

M1: wąska koncepcja pieniędzy. Jest to podaż pieniądza w ścisłym tego słowa znaczeniu, są to monety, notatki, rachunki bieżące (które są płynne aktywa finansowe), czyli wszystkie środki płatnicze.

M2: M1 + quasi-money (książeczek oszczędnościowych oszczędnościowe, konta oszczędnościowe Codevi mieszkaniowe i lokaty poniżej dwóch lat)

M3: M2 + fundusze inwestycyjne (SICAV oraz FCP) lub M1 + quasi fundusze rynku pieniężnego.

Aktywa finansowe zaangażowane w funduszu są wymienialne na zapłatę, ale istnieje ryzyko utraty pieniędzy związanych z kosztami transakcji i zmian cen papierów wartościowych.

* UCITS: przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
* Sicav: SICAV
* funduszu: Fundusze inwestycyjne

Co quasi-pieniądze?

Quasi-pieniądz nie jest środkiem płatniczym, ale można łatwo przekształcić w środek płatniczy bez ryzyka utraty kapitału

Jaka jest łączna inwestycja?

Inwestycja tego agregatu jest agregatem miarą oszczędności. Uwaga: To jest inna od agregatu. Przykładami są działania ELP.

Czego możemy agregować stara się kontrolować za pomocą polityki pieniężnej?

Łączna że jeden stara się kontrolować za pomocą polityki pieniężnej jest M3 ponieważ jest to szeroka koncepcja pieniędzy. Kontrolując M3, możemy również kontrolować i M1 M2.
Walutą we Francji jest równa 1000 milionów. W 2001 masa notatek zmniejszyła ale odnoszące się do banku pieniądze i funduszy inwestycyjnych wzrosła.

Jaki jest składnikiem podaży pieniądza M3 najważniejsze?

Głównym składnikiem podaży pieniądza jest M3 banku pieniądze, to quasi-pieniądze i fundusze inwestycyjne.

Podaż pieniądza składa się głównie z banku pieniądze i quasi-pieniędzy. Jednak te waluty są tworzone przez banki.

Zainteresowanie kreacji pieniądza jest więc zainteresowany rolą banków w tej działalności.

Dzisiaj banki są nazywane MIF (monetarnych instytucji finansowych).

Zainteresowanie kreacji pieniądza jest, aby skupić się na roli MIF.

2) Te kredyty są depozyty

MIF mają kilka sposobów tworzenia pieniędzy. Jeżeli bank sprawia zaliczki do klienta, to nie ma pieniędzy, to tworzy go.

Co to jest kredyt?

Kredyt jest sumą pożyczył. To poprzez kredyt jest tworzenie pieniędzy

Czym jest roszczenie?

Dług to dług wdzięczności, który posiada np banku w odniesieniu do zadłużonego klienta.

Jakie aktywa?

To wszystko, że bank posiada. W tym przypadku chodzi o dług.

Jaka jest odpowiedzialność?

Pasywna tworzą depozyty klientów, a tym samym, że bank musi klientów.

Jakie pieniądze stworzenie?kreacji pieniądza jest wzrost podaży pieniądza. Jest zarejestrowana w pasywach banku. Pieniądze na rachunku bieżącym klienta do odpowiedzialności banku jest tworzony w pieniądze, ponieważ bank, bank nie miał wcześniej, to stworzył. Pieniądze, które ma na koncie kupca nie zgadza się zaliczki. Pieniądze pochodzą z niczego, to naprawdę stworzył: jest stworzenie ex nihilo.

Wynika to z mocy tworzenia pieniędzy dla MFI.

Ta waluta jest walutą w banku, ponieważ ma prawo do tworzenia własnej waluty. Dzięki tej transakcji kredytowej, gospodarka widzi jego wzrost podaży pieniądza.

Gdy kupiec spłaca kredytu, waluty posiadanych przez ten podmiot znika z podaży pieniądza -Do walucie, że bank nie jest uznawany w masie monétaire- a ilością pieniędzy (bazy monetarnej) posiadanych przez bank wzrasta. Ponieważ posiadane przez bank nie jest dla podaży pieniądza, to zmniejsza się.

Jaki jest zniszczenie jakości?

Niszczenie pieniędzy jest, gdy pieniądze posiadane przez agenta niefinansowym staje się własnością banku, a zatem środek finansowy, który w spłacie długu.

Co to jest własność pieniędzy stworzył?

Własność pieniędzy stworzony jest to, że ma charakter tymczasowy. Wzrost podaży pieniądza, pod warunkiem że tworzy więcej pieniędzy, która jest zniszczona. Czasami tworzy pieniądze, które jest ostateczne (np. Konwersja dolarów na euro)

więcej:
- Pakiet: Bankowość i definicje finansowe
- Economics and Finance Forum


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *