Biochemia Definicje i słowniczek AG


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Termin Chemia jako część procesu badania pétroléïque Laigret. Definicje: Saint Thierry zarazków, listopad 30 2008.
definicje Biochemia z H do Z
Pobierz wersję pdf tych definicjach

A

kwas: kwas uwodorniony związek chemiczny, rozpuszczanie w wodzie dostarcza się jony wodorowe i który w ten sposób posiada zestaw właściwości charakterystycznych funkcję kwasową.

kwasu octowego Kwas ocet zawdzięcza swój smak i właściwości. Wzór CH3CO2H, to jest rodzaj i organicznych kwasów jednozasadowych szeregu alifatycznego. To jest produktem utleniania alkoholu etylowego z eliminacją wody.

= Aminokwasu aminokwasowych: generic korpus posiadający zarówno aminy i kwasu, które są istotne materiały materii żywej.

kwas masłowy: Normalny kwas masłowy, lub butanowego CH3CH2CH2CO2H spotkał się ze stanem glicerydu masła, wytwarza się drogą fermentacji cukru lub skrobi.

kwas oleinowy, kwas etylenowo: CH3 o wzorze (CH2) 7CH = CH (CH2) 7CO2H powstaje w wyniku zmydlania tłuszczów. To może rozwiązać dwa atomy wodoru, otrzymując kwas stearynowy.

acylo: Nazwa rodzajowa rodników RCO - istniejąca w kwasach karboksylowych.

alkalicznych: Nazwą rodzajową wodorotlenki metali alkalicznych, wodorotlenek amonu. Morskie lub mineralne alkalicznych, soda, alkaliczne roślinne, potas, lotna alkalicznych, amoniak.

Zasady, głównymi są NaOH wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu KOH żrące, są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie; które są silnymi zasadami, dając z kwaśnych soli alkalicznych.

alkohol: ogólne określenie dla ciała samych właściwościach chemicznych jak zwykłym alkoholem. Określenie "alkohole" oznacza związki, pochodne węglowodorów z podstawienia hydroksylowego OH z atomem wodoru przyłączonym do atomu węgla nasyconych. Oficjalna nomenklatura przypisuje węglik alkoholu, którego nazwa wywodzą iw którym ostateczna e otrzymuje ol przyrostkiem; numeracja jest konieczne w przypadku niejednoznaczności.

Np. CH3OH [metanolu]
CH3-CHOH-CH3 [2-propanol]
CH3-CH = CH-CH2OH [buten-ol-2 1]

alkohol etylowy lub etanol: Często jest to oznaczone nazwą alkoholu, bez kwalifikacji. Jego formuła jest CH3CH2OH. Tam w składzie win, piw, cydr, duchów.

aldehyd Lotna ciecz wzór CH3CHO, w wyniku utleniania alkoholu, a prototyp serii jednostek zwanych również aldehydy analogicznie.

alifatyczne: (Gr. Aleiphar, -Atos, tłuszcz). Wspomniany korpus organiczny otwarty łańcuch.

amid: nazwą rodzajową dla związków pochodzących z amoniakiem lub aminą przez podstawienie rodników acylowych z wodorem.

amina: nazwą rodzajową związków utworzonych przez podstawienie jednowartościowe rodniki węglowodorowe wodoru do amoniaku.

amoniaku: gazowy azot i NH3 wodoru.

amonu: Nazwa jednowartościowego rodnika NH4, który działa jak sole metali alkalicznych i amoniaku.

bezwodnik: Organ, którego formuła jest wynikiem, który się z kwasem tlenowym przez eliminację wody między hydroksylowych.

azotu: Gaz prosty substancję, która jest około cztery piąte powietrza. Cykl azotu jest cykl przemian, przez które przepływa pomiędzy azotu mineralnego, roślinnego i zwierzęcego. Jego wzór chemiczny N. Jest to siódmy element z okresowego pierwiastków.

B

Bacillus: (Łac Bacillus, małe stick) nazwa nadana wszystkich bakterii, które mają kształt kija.

bakterie: (Grecki: bakteria, kij) Nazwa nadana grupie z jednokomórkowych istot, prostą strukturę, rozproszonym Core i reprodukcji przez podział binarny. Niektóre bakterie wymaga tlenu (tlenowe), a inne nie obsługują wolny tlen (beztlenowej), a wiele z nich można dostosować się do obecności lub nieobecności tego gazu (mieszaniny i fakultatywnie beztlenowych). Enzymatyczne bogactwo daje im intensywną aktywność biochemiczną. Ich rozprzestrzenianie jest możliwe tylko w pewnych granicach temperatury; bakterie glebowe rosnąć w temperaturze pokojowej, patogennych bakterii, a między 37 40 ° C

barytu: Tlenek lub wodorotlenek baru.

baru: (Gr. Barus, ciężki). Metali ziem alkalicznych, takich jak wapń. Barowego jest elementem 56, masa atomowa Ba = 137,36. Opublikowany w 1774 przez Scheele, który wyróżnił wapno barytu, że wyodrębniono przez Davy w 1808. Jest to biały metal. To utlenia się w powietrzu, a rozkłada się zimnej wody. Znajduje się on w dwuwartościowych związków, które są bardzo podobne do tych z wapniem. To jest opracowanie w laboratorium z naturalnego siarczanu (baryt) lub jego naturalny węglan (witeryt).

podstawa: Ciało chemiczny zdolny do zobojętniania kwasu i łączenia się z nim. Podstawy są wodorotlenki, zazwyczaj metalowe, które dostarcza jony OH- jonizację.

Bulion Kultura: Rosół, sterylizowane, kultury mikroorganizmów.

raster: Pozostałość częściowego odparowania lub destylacji frakcyjnej oleje mineralne, smoły i innych substancji organicznych.

stokłosa: (Gr. Bromos, smród) Odkryta przez Balard 1826 w cieczy macierzystej soli, w pobliżu Montpellier, brom jest elementem 35, masa atomowa Br = 79,92. Jest ciemnoczerwoną cieczą, nieprzyjemny zapach, trzy razy gęstsza niż woda. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie (brom wody).

butyrin: Masłowy triester gliceryny, a składniki masła.

masłowego: Normalna kwas masłowy lub butanowego CH3CH2CH2CO2H, spotkał się ze stanem gliceryd masła, wytwarza się przez fermentację cukru lub skrobi mnie; Jest to gęsta ciecz, zjełczały zapach.

C

wapnia: (Łac. Calx, calcis, gorący). Najczęstszym metalu alkalicznego grupy uziemienia. Izolowana przez Davy w 1808, 20 Wapń jest pierwiastkiem chemicznym o masie atomowej Ca = 40,08. Jest to solidny biały, miękki. Że utlenia się na powietrzu z wytworzeniem jasnego gorącego CaO, a także łączy się z wodoru, chlorowca, azotu. Bardzo proste, to rozkłada się zimnej wody. Jest dwuwartościowy, w jego związków.

capric: Odnosi się do kwasu znaleźć w masło, które topi się w 31 ° C

kapronowy: Wspomniany z kwasem tłuszczowym w stanie glicerydu (caproïne) masła lub oleju kokosowego.

węglan: Sól lub ester kwasu węglowego.

węgla: Węgiel jest pierwiastkiem chemicznym 6, masa atomowa C = 12,01.

węglowy: Bezwodnik lub dwutlenek węgla, jednego z tlenków węgla, o wzorze CO2.

węglik: nieco mieszanina węgla z innym elementem.

karboksylowe: Jednowartościową radykalna CO2H cechą kwasów organicznych.

Grupę karboksylową lub kwas karboksylowy: Korpusów, które zawierają grupę karboksylową.

kataliza: (Gr. Katalusis rozpuszczanie). Działanie substancji, która zwiększa szybkość reakcji chemicznej bez pojawiające się w nich uczestniczyć. Przykłady katalizy są bardzo liczne i katalizatory.

kaustycznej: (Łac causticus ;. GR kaustikos ;. Of kaiein, palić). Atak, który niszczy tkanki zwierząt i roślin: ciekły żrący. sody kaustycznej.

Chaux: (Łac. Calx). Tlenek wapnia CaO lub gorące żywy, tworząc podstawę wapienia ogniotrwały białego ciała stałego. Kaustycznej palone jest bardzo spragniony wody, która obraca się z dużą wydzielania ciepła, wapno gaszone lub nawodniony Ca (OH) 2.

chlor: Odkryta przez Scheele w 1774, chlor jest pierwiastkiem chemicznym 17, masa atomowa Cl = 35,46. Jest to zielonkawo-żółty gaz duszący zapach, niebezpieczne oddychać.

solny: Ten kwas HCI, połączenie chloru i wodoru.

chlorek: Połączenie z prostym chloru lub rodnik corp.

D

Dekantacji lub przelewanie: Rozdzielanie różnicy ciężkości, nie mieszających się produktów, takich jak woda i olej.

wywar: Działanie wrzenia roślin w cieczy.

E

Enzime: (Gr. W, w, Zume zaczynem). Białkowy katalizator termolabilną, zdolne do działania na zewnątrz komórki lub podłoża, które go produkuje.

ester: Kwas karboksylowy R-CO2H reaguje na R'OH alkoholowej wytwarzania estru R-CO2H i wody; Reakcja ta, zwana "estryfikacji" jest odwracalny. Zastąpić częściej do wytwarzania estru kwasu poprzez jego chlorek albo jego bezwodnik.

Najbardziej znane są estry octan etylu, rozpuszczalnik, środek do syntetyzowania i przeciwskurczowe i octan amylu, rozpuszczalnik lakierów celulozowych. Wiele z nich jest zawarty w naturalnych lub sztucznych substancji zapachowych. Wreszcie, substancje tłuszczowe są triestry glicerolu.

eter: związek organiczny w wyniku kombinacji z usuwaniem wody, alkoholu z kwasu lub alkoholu.

F

fermentacja: Transformacja poddany materiałów organicznych pod wpływem różnych enzymów wydzielane przez mikroorganizmy.

płyn: (Łac Fluidus ;. Of fluere, umywalka) Odnosi się do własnej formy bez ciała, który przyjmie formę wazony zawierających je i może przepływać.

Ogólny płyn odnosi się do cieczy i gazów, które mają wspólne właściwości.Fluor: jedno ciało, pierwszy element rodziny halogenowe. Fluor jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej i masy atomowej 9 F = 19. Został wydzielony przez Moissana w 1886. Jest to jasnożółty gaz, drażniący zapach, trudno upłynnić. Jest to najbardziej elektroujemny wszystkich pierwiastków chemicznych i jednoczy niemal wszystkie pozostałe jedno ciało, z dużym ogniu.

mrówczan: Sól lub ester kwasu mrówkowego.

mrówkowy: (Łac. Mrówka Formica) odnosi się do kwasu HCO2H i odpowiedniego aldehydu

frakcja: Produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania ropy naftowej. (Syn. Cup).

G

agar: konsystencji galaretowatej substancji, pochodzących z różnych wodorostów.

glukozy: (Gr. Glukus miękka) Wzór Skrobia Cukier CH2OH- (CHOH) 4-CHO.

glicerydu: Generic Name estry gliceryny.

Gliceryna lub gliceryna: Formuła Trialcohol CH2OH-CHOH-CH2OH. Istnieje w stanie estru kwasów tłuszczowych w tłuszczach i olejach. Przemysł oddziela się jako produkt uboczny z hydrolizy tłuszczów. Jest mieszają się z wodą.

definicje Biochemia z H do Z


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *