ślad węglowy oszczędności

Czy ślad węglowy Twoich oszczędności jest wysoki?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, pieniądze zdeponowane na rachunkach bieżących i oszczędnościowych nie tylko „śpią”. Rzeczywiście, banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy zarządzające portfelami finansują firmy z twoich depozytów i oszczędności. Niektóre z tych firm są odpowiedzialne i starają się minimalizować swój wpływ na środowisko; inni zwracają na to niewielką uwagę, a nawet prowadzą wysoce zanieczyszczającą środowisko działalność, jak przemysł naftowy. Skąd więc wiesz, czy ślad węglowy Twoich oszczędności jest wysoki?

Jaki jest ślad węglowy?

Każda czynność związana z konsumpcją powoduje emisję większej lub mniejszej ilości węgla. Obliczenie tej ilości węgla pozwala lepiej ukierunkować swoje wybory, aby ograniczyć wpływ swojej konsumpcji na środowisko.

Ślad węglowy: czemu odpowiada?

Ślad węglowy określa ilość emisji dwutlenku węgla (CO2) z działalności, organizacji lub populacji. Służy zatem ostatecznie do oceny presji środowiskowej wywieranej przez populację w odniesieniu do jej standardu życia. Ślad węglowy jest określany ilościowo w kilogramach dwutlenku węgla (CO2).

Wiele nieoczekiwanych sektorów zanieczyszcza. Tak jest w przypadku finansów, które pośrednio i poprzez swoje decyzje inwestycyjne zachęcają na przykład do produkcji paliw kopalnych, tworzyw sztucznych czy nawet zanieczyszczających środowisko pojazdów. Tak jest również w przypadku handlowy surowców, co może zawyżać ceny węglowodorów i zachęcać przedsiębiorstwa z tego sektora do jeszcze większych inwestycji.

Czytaj także:  Jak skutecznie handlować z MT5?

Obliczanie śladu węglowego

Obliczenie śladu węglowego uwzględnia bezpośrednią emisję CO2 gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw (pochodzącą głównie z paliw samochodowych i paliw kopalnych zużywanych do ogrzewania) oraz emisje z krajowej produkcji towarów i usług (z wyłączeniem eksportu), a także emisje z produkcja importowana.

W metodyce obliczania śladu węglowego bierze się pod uwagę kilka danych, takich jak:

 • rodzaj zakwaterowania (data budowy, energochłonność mieszkania, wyposażenie);
 • produkcja materiałów;
 • żywność;
 • rodzaj zastosowanego ogrzewania;
 • mobilność i transport z domu do pracy;
 • konsumpcja dóbr przemysłowych i wypoczynek;
 • Gospodarowanie odpadami ;
 • itd ...

Branża widziana z daleka

Dlaczego oszczędności zanieczyszczają?

Według międzynarodowej organizacji Oxfam, tradycyjny portfel oszczędnościowy zawierający 25 000 euro wytwarza 11 ton CO02 rocznie, co odpowiada śladowi węglowemu danej osoby w ciągu jednego roku. Jeśli oszczędzasz, nieświadomie przyczyniasz się do globalnego ocieplenia. Ta informacja z konieczności prowadzi do pytania, dlaczego oszczędności zanieczyszczają środowisko.

Czytaj także:  Pobierz: Prezentacja na temat etycznego marketingu, TPE-TIPE

Rzeczywiście, podczas gdy niektóre produkty są wykorzystywane do finansowania mieszkań socjalnych lub infrastruktury dla społeczności lokalnych, inne są wykorzystywane do finansowania zanieczyszczających gałęzi przemysłu. Według badania organizacji pozarządowej Rainforest, w 2018 roku największe międzynarodowe banki sfinansowały przemysł węglowy, naftowy i gazowy kwotą 500 miliardów euro.

Niemniej jednak istnieją różnice między bankami i nie wszystkie z nich wykorzystują depozyty oszczędnościowe do finansowania działalności generującej gazy cieplarniane. Niektóre z nich są nawet zaangażowane w proces ograniczania emisji CO2. Ogólnie banki przeznaczają dziś średnio 20% swoich inwestycji na odnawialne źródła energii. Powołano odpowiedzialne fundusze inwestycyjne i aby wyróżnić te odpowiedzialne fundusze inwestycyjne, stworzono etykiety, takie jak etykiety Greenfin i Finansol.

Jak zmniejszyć ślad węglowy swoich oszczędności?

Chociaż zielone finanse stopniowo się rozwijają, minie jeszcze dużo czasu, zanim definitywna zmiana paradygmatu. Ale w międzyczasie każdy może działać na własną skalę. Aby zmniejszyć wpływ konta oszczędnościowego na planetę, musisz przyjąć nowe nawyki. Oto niektóre z tych nowych nawyków:

 • na początek nie inwestowanie już bezpośrednio w branże zanieczyszczające środowisko, czy to poprzez akcje, czy fundusze ETF;
 • dać pierwszeństwo funduszom oznaczonym jako SRI (Inwestycje Odpowiedzialne Społecznie), Finansol lub Greenfin oraz cnotliwym firmom pod względem Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR);
 • preferują banki etyczne, ponieważ wykluczają ze swoich inwestycji sektory najbardziej zanieczyszczające środowisko, a niektóre posuwają się nawet do finansowania projektów ekologicznych;
 • sprawić, by Twoje oszczędności pracowały inteligentnie, wykorzystując część z nich na partycypacyjne inwestycje w projekty o pozytywnym wpływie, takie jak projekty ekologiczne lub projekty transformacji energetycznej;
Czytaj także:  Opé2017, platforma partycypacyjna przeciwko planowanemu starzeniu się

Oszczędności możesz też przeznaczyć na dekarbonizację swojego codziennego życia, finansując np. zakup paneli fotowoltaicznych do swojego domu lub decydując się na bardziej ekologiczny system grzewczy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *