Wzrost PKB i konsumpcji energii


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Energii i wzrost gospodarczy: krótką! Remi Guillet. 1ere Party: dynamika i energia.

czytać 2 części: źródła energii na świecie.

O autorze Rémi GUILLETremi Guillet

Rémi Guillet Engineer ECN (np ENSM), był absolwentem 1966. Ma doktorat z energii mechanicznej Univ. Poincare Nancy 1 (2002) i DEA Gospodarka Paris 13 (2001)

Energia i wzrostu gospodarczego.

Kiedy mówimy o energii na całym świecie jest w zasadzie mówić o paliwach kopalnych, innych form energii pierwotnej pozostających niepotwierdzonych Dzisiaj (mniej niż 5%!).

W praktyce pożaru energii kopalnych jest nałożona na ludzi za oczywiste, najpierw w postaci stałej (węgiel) i ciecz (olej) na końcu gazową (gaz naturalny). Jego obecność wszędzie na świecie, jego pozorna „obfitość”, jego względna łatwość obsługi sprawiły energii kopalnej fundament wzrostu gospodarczego w XIX, a zwłaszcza, że ​​nadzwyczajna, która poznali sekundę połowie XX wieku.

A chęć optymalizacji wykorzystania każdej z tych "form" (fazy mówią, że fizycy) spowodowało, że innowacje i inne przełomowe osiągnięcia technologiczne były często genialne (silnik parowy, silniki cieplne ...), z których niektóre zostały wzmocnione przez poważne konflikty co się stało w XX wieku ...Zamiast paliw kopalnych na świecie między 1980 i 2005: 96%!
(Źródło / DOE-USA)

zużycie energii pierwotnej na świecie

Drewno nie liczy (około 10% ogółu)
* palec u nogi oznacza "tonowy ekwiwalent oleju" tak zwanej "pierwotnej" energii
Uwaga: łączna nie jest ściśle 100% ponieważ wartości dla paliw kopalnych są zaokrąglone%.

Po zakończeniu oceny te wielkości procentowe energii, należy pamiętać, że całkowite zużycie energii na świecie (z wyłączeniem drewna) została oszacowana na 10 giga ton ekwiwalentu ropy naftowej (mld toe) w roku 2000.

Ale pierwszy Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie niemal idealną korelację między wzrostem (GDP), zużycie energii (energia zatem zasadniczo kopalnych) oraz emisji gazów cieplarnianych (GHG), który pokazuje poniższy rysunek (przynajmniej dla krajów OECD) ... w celu wyłonienia jakieś wykształcenie w nadchodzących latach.

Możemy również określić na tej figurze tymczasowe spadki trzech wskaźników w wyniku 3 szoków naftowych (1973, 1979, 2000) ...Wreszcie można również zauważyć, że za dodatkową punktu wzrostu gospodarczego, zużywa o punkcie 0,5 oprócz energii pierwotnej, a emisja gazów cieplarnianych (CO2, woda, N0x, metan ...) wzrosła 0,3 punkty ,

zużycie energii pierwotnej i PKB dla OECD

Między 1970 i 2001 (100 1970 baza)

* Gazy cieplarniane: dwutlenek węgla (główny), metan, wodę, ozon, tlenek azotu, gazy fluorowane ...
(Źródło BP ocena statystyczna energii PKB OECD)

Dla czytelników, którzy chcą ocenić korelację, po prostu odłożyć na dwóch osiach, na przykład PKB osi x oraz emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, w uporządkowany, trzy punkty za każdy rok, aby zobaczyć dwa zestawy niemal idealnie wyrównane punkty (lub nawet w jednej linii, jeżeli wagi do tego celu jest wybrana).

Korelacje te są przestrzegane, więc po prostu skupić się na rozwoju jednego z tych danych, aby wiedzieć, że ze wszystkich. Więc zdecydowaliśmy się skupić na ciemnej stronie nadzwyczajnego rozwoju gospodarczego, który właśnie doświadczył po ciągu dłuższych okresów zmian w treści atmosfery przez gazy cieplarniane lub bardziej dokładnie i wygody metrologiczny niż CO2 atmosferycznego, zwykle wskaźnikiem emisji gazów cieplarnianych (szacuje się, że tylko CO2 jest odpowiedzialny 55 60% do% efektu cieplarnianego na skutek działalności człowieka) ...

Choć Poniższy rysunek pokazuje wyraźnie przejście od wzrostu liniowego w wykładniczym tempie wzrostu na koniec 50 lat!

Ewolucja CO2 atmosfera od 1850 przez coring

Anegdota powiedzieć, że 80 roku dałoby nam możliwość konferencji na najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów węglowodorów technik, ale również o „staje sektora naftowego” przed niepokoju publicznego zasobu po pierwszych dwóch „szoków „... trzymając się za” absurdalny „przez większość słuchaczy, kiedy podkreślał, że kryzys zasobów ropy zostanie wyprzedzony przez kryzys środowiska spowodowanych przez intensywne wykorzystanie paliw kopalnych (to wystarczyło, aby porównać dynamikę ewolucji emisje CO2 z tym, co byli, gdy zawartość atmosferycznego można uznać stabilizowany ... aby zorientować się, co się stanie!) ... Ale uwaga publiczności była głównie gdzie indziej!

- Dowiedz się więcej i omawiaj forums: Energia i PKB Synteza
- Przeczytaj 2 części: źródła energii na świecie

facebook komentarze

1 komentarz na temat „wzrostu PKB i zużycia energii”

  1. Informacje autor Rémi Guillet ... (the 01 06 16)

    Możemy również przeczytać artykuł naukowy Remiego Guilleta "Wzrost energii i wzrostu gospodarczego: przegląd i globalne wyzwania" opublikowany w październikowym numerze 10 2010, vol.9 z "Environmental Engineering and Management Journal" str. 1357-1362

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *