Wzrost PKB i zużycie energii: źródła energii


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Energii i wzrost gospodarczy: krótką! Remi Guillet. 2ieme stron: źródła energii, paliwa kopalne, czy nie.

czytać Część 1: zużycie energii i wzrost gospodarczy, Część 3: podatki i ekonomiczne rozwiązanie?.

Stosowanie paliw kopalnych na świecie ...

Un examen plus attentif nous enseigne qu’en réalité environ 95% de la matière « énergétique » fossile est transformée en énergie, le reste ayant également un rôle très important sur la croissance et le développement économique car à la base d’une industrie de transformation « pétrochimique » aux multiples faciès et souvent à forte valeur ajoutée : plasturgie, composites et autres dérivés de la polymérisation du naphta extrait du pétrole… allant jusqu’aux goudrons ultimes pour nos routes. Ainsi, une personne née après 1980 a vécu quasiment exclusivement dans un environnement domestique fait de plastique sous toutes ses formes !

Mais parmi les différentes formes prises par l’énergie fossile, le pétrole est indéniablement la forme la plus recherchée encore aujourd’hui, pour sa forme liquide, sa stabilité dans les conditions atmosphériques normales de pression et de température, pour sa densité énergétique (énergie par unité de volume et de poids), la « stockabilité » ou capacité à être embarqués des carburants qu’on en extrait. Le pétrole est par excellence l’énergie des transports terrestres, maritimes et plus encore aériens, couvrant à hauteur de 95% les besoins en énergie du transport mondial ! (Ce qui correspond également à 52% de la consommation totale de pétrole et à 23% de la consommation énergétique totale mondiale).

Aby wesprzeć nasz cel i strategiczne znaczenie oleju, należy przypomnieć, że do połowy lat 50 znalezienie złoże gazu ziemnego w miejscu i zamiast szukać ropy była przekleństwem ... i nie było, że spalić ten cholerny pochodnia gazowa! (Francja była pierwszym krajem w Europie, aby rozwijać gazu ziemnego z pola Lacq który rozpoczął pracę w tym czasie).

Stosowanie oleju na całym świecie przez sektor

Korzysta z ropy naftowej na świecie (według danych 1999 z Obserwatorium Energetycznego)

Stan rezerw paliw kopalnych ...

Zużycie energii z paliw kopalnych nie jest odnowione (przynajmniej w naszej skali czasu), to jest czas, aby być traktowane jako dar oferowany przez naturę ... stada, w którym zwrócił (i nadal zrobić!) bez liczenia! A ponieważ każdy zbiornik ma dno, ten czas jest wyczerpany, a niektóre stały się teraz pragną wiedzieć, kiedy dobrze wyschnie, gdy manna operacji rozpocznie się jej spadek, czas szczytu - olej. W rzeczywistości, jeśli sprawa jest dyskutowana wśród ekspertów wszyscy wierzą, że dzieci urodzone dziś będzie żyć do dorosłości, tym razem ... potem niedoboru i wszystko, który będzie wywoływać napięcia różnych typów, w tym geopolitycznym ... Więc w zasadzie, olej szczyt w latach 15 30 i lata nie zmieni się tego problemu, ani dla naszego pokolenia, ani następny!

Mais, selon notre point de vue, et peut-être heureusement, la contrainte écologique doit raisonnablement nous obliger à des « changements de cap » qui affecteront en particulier notre engouement pour le pétrole bien avant le peak – oil… (ou autre peak-gas et peak-coal annoncés pour plus tard)

Oto kilka wskazówek na temat zapasów i ich ewentualnej zmiany (dane zebrane na miejscu Manicore-Jancovici).

Le « haut » de la fourchette des réserves mondiales ultimes de combustibles fossiles représentait, fin 2005, de l’ordre de 4 000 Gtep (4 000 milliards de tonnes équivalent-pétrole), répartis comme suit :

a) A peu près 800 de Gtep de réserves « prouvées »

Udokumentowane zasoby światowe zasoby kopalne =

* O 9 mld toe energii z paliw kopalnych rocznie
** Np łupki bitumiczne i inne naturalne asfalty

b) On pouvait y ajouter 3 000 Gtep de réserves dites « additionnelles » : ces réserves se composent de la fraction extractible de tous les hydrocarbures contenus dans des réservoirs à confirmer (à « découvrir »), ainsi que dans les réservoirs déjà découverts et qui seront mis en exploitation quand la technique aura progressé…)
O innych źródeł energii, dzisiaj 4% sumy ... (jutro hedgingowych niemal wszystkie nasze potrzeby energetyczne!)

Energia jądrowa

Jeden rzadko mówi rezerw uranu: Lata 100 1000 lat lub ...?

Według francuskiego Towarzystwa Energii Jądrowej: « Utilisée dans les réacteurs actuels, la ressource uranium est, à l’instar de la ressource pétrolière telle qu’elle est appréciée aujourd’hui, à l’échelle du siècle. Par contre, grâce aux réacteurs à neutrons rapides, elle pourrait couvrir nos besoins à l’échelle de plusieurs millénaires… ».

Quid des « renouvelables »

Oprócz produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń (za pośrednictwem paneli słonecznych na przykład ...), odnawialne źródła energii są przeznaczone przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej ... An często kosztowne elektrycznej!

Porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej

Selon les sources énergétiques « primaires » (en cts d’€/kWh)

Tableau établi d’après données PNUD et DGEMP ; coûts ne tenant pas compte des « externalités »ou coûts indirectes telles les nuisances…

Porównaj koszty energii elektrycznej w zależności od jego źródła odnawialne czy nie

Val. bas. de la bF = par rapport à la valeur la plus basse des « bas de fourchettes »

Val. bas. de la hF = par rapport à la valeur la plus basse des « hauts de fourchettes »

Na przykład, wartość PV jest między 25 i 125 eurocentów / kWh, dlatego między 12,5 35,7 oba razy Rb i Rh.

Dodatkowe wyjaśnienia: w celu ułatwienia porównywania cen, autor poinformował każdą Min / Max zakres kosztów 2 na niższe koszty, wysoką i niską oceną.

czyli:
- Rb, niski szacunek Najniższa = 2 (sięgnął hydrauliczny)
- Rh High Estimate Najniższa = 3.5 (osiągnięta dla jądrowej jądrowej).

Ainsi ceci permet de voir en un coup d’oeil si une énergie a des « chances » d’être compétitive par rapport aux autres. Par exemple sur le photovoltaïque c’est très très loin d’être le cas.

Te często bardzo otwarte przedziały zostały wyjaśnione przez różnych stron, koszty infrastruktury (budowa, operacji, zarządzania zasobami ludzkimi ...).

Energia wodna

Najlepszymi miejscami do tradycyjnych zapór wodnych () są eksploatowane do dziś. Wśród wielkich niewiadomych dzisiaj omówimy niepewność co do zmian klimatycznych i ich skutków na hydrologii, zdolność do uzyskania akceptacji (Demokratyczna) zniszczenia naturalnych terenów do tego celu!

Następnie pozostanie hydrauliczne mikro turbiny lub nad wodą ..., którego potencjał jest ogromny!

fotowoltaika

Ta technika wytwarzania energii elektrycznej jest 12 36 razy droższe niż tradycyjne hydrauliczne lub jądrowej. To wymaga dużej emisji. Jego zastosowanie jest problem magazynowania energii elektrycznej ...
Tak, wielkie nadzieje są oparte na technologii litowej. Dzięki baterii fotowoltaicznych i elektryczny samochód, więc nie wiąże losy ... z tych samych napięć ponad dostawy litu (w ograniczonych ilościach i źle rozłożone Boliwia, Tybet ...).

L’éolien et « l’hydraulien »

W tym przypadku, produkcja energii elektrycznej jest 2,5 3,7 razy więcej niż woda lub energii jądrowej. Co więcej, zaczynamy rozumieć hałasu spowodowanego przez wiatr na lądzie. W przypadku zanurzonego technologii hydrauliennes, to jest bardzo prawdopodobne, że lokalne ekosystemów morskich zostanie zakłócone.
Więc obie technologie do naśladowania ...

biomasaMême si le bois n’est pas la seule ressource « biomasse », les arbres et autres forêts représentent un double enjeu. Source d’énergie (et de matériaux de construction), ils constituent aussi « le puits carbone terrestre », après les océans*. Alors il est important de se rappeler qu’un arbre adulte abattu ne sera remplacé du point de vue de sa capacité de photosynthèse et donc d’absorption de CO2 qu’après plusieurs décennies. Et cette remarque prend la plus grande importance quand on nous dit que nous n’avons plus que 15 ans pour réagir et ainsi limiter le réchauffement climatique à quelques degrés (on n’est peu précis sur le nombre !).
Więc być rozsądne to nie oznacza, że ​​dziś istnieje światowe moratorium przynajmniej 15 lat na wylesianie?
* Chociaż ich ocieplenie zaburza wzrost, oceany mają swój wzrost kwasowości z treścią atmosferyczne CO2 wywoływania znaczącego ryzyka dla rozwoju planktonu i ostatecznie w całym łańcuchu życia. Głównym ryzykiem jest niekontrolowana ocieplenie.

biopaliwa

Les biocarburants sont également coûteux à produire. Pour les lancer (les rendre compétitifs), de nombreux Etats sont prêts à les détaxer (voir partie 3: le développement sur les taxes, alors on aura une idée du coût moyen de leur production !). Par ailleurs, et pour certaines régions du monde et certaines « filières », le bilan carbone de « l’opération biocarburant » est très controversé !
Mais l’actualité récurrente sur ce thème nous rappelle l’enjeu le plus fondamental du biocarburant : avec lui et après le « Boire ou Conduire » l’heure est venue au Manger ou Conduire ! ».

W rzeczywistości, w celu jego wykorzystania jako paliwo, sektora zastąpienie oleju pozostaje znaleźć. Zatem zwracamy się teraz w (mikro) glonów i ... « l’algocarburant » inaugure (déjà !) la troisième génération de biocarburant, Jest to strategiczna kwestia najwyższej wagi.

Autres « futuribles » : les hydratów metanu.

hydratów metanu są mniej nagłośnione. Jednak już około roku 2000 słyszymy powiedzieć kalifornijskiego Instytutu Oceanografii Scripps (La Jolla) nie było 3000 roku hydratów metanu rezerw w głębokim sub - morskich (He s "te 6 7 do wody cząsteczki w warunkach temperatury i ciśnienia panujących, a cząsteczki metanu pułapka).

Cette information se retrouve aujourd’hui par exemple sur le site « médiathèque de la mer » :
« …Sur notre planète, les fonds marins et pergélisols contiendraient quelque 10 000 milliards de tonnes d’hydrates de méthane, soit deux fois les réserves de pétrole, gaz naturel et charbon confondus. Comme ces réserves sont dispersées dans les sédiments, elles ne peuvent pas être extraites par forage conventionnel, et des techniques d’exploitation et d’acheminement doivent être développées. On estime que la quantité de cette ressource dans la mer autour du seul Japon équivaut à 100 années de consommation nationale de gaz naturel… ».

Alors, nous ajouterons : Pourquoi ne pas imaginer, plutôt qu’ « extraire », « consommer » ces hydrates de méthane, in situ, par des robots produisant de l’électricité sur place tandis que l’O2 serait également prélevé sur place éventuellement depuis l’atmosphère, le CO2 rejeté aux mêmes profondeurs dissous par l’eau de mer puis retransformé par photosynthèse par la flore aquatique… ayant ainsi peu de chance de rejoindre l’atmosphère !

- Ucz się i dyskutować na forach: Energia i PKB Synteza
- Przeczytaj Część 3: podatki od energii na świecie. W kierunku nowego modelu gospodarczego?


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *